T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı : 93460149/770/4453
Konu : İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi 26/02/2015
.................................................................................. YÖNETİCİLİĞİNE
Genel sekreterliğimiz konferans salonunda 11.03.2015 tarihinde saat 10:00´ da "sağlık
tesislerinde insan kaynakları planlaması" konulu eğitim yapılacaktır. Söz konusu eğitime hastaneniz
sağlık bakım hizmetleri müdürünün katılımının sağlanması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Dr. M. Yaşar ŞİMŞEK
İdari Hizmetler Başkanı
Dağıtım :
Birliğimize Bağlı Tüm Sağlık Tesislerine
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://ebys.sanliurfakhb.gov.tr adresinden bb64c74f463ee92e6f877c47a130d645 kodu ile erişebilirsiniz.
Tlf : 0 (414) 318 24 85 Faks: 0 (414) 318 24 30 ­ web:www.sanliurfakhb.gov.tr
NOT: Cevabi yazınızda şube kodu ve sayıyı lütfen yazınız.
İrtibat İçin : Osman TOPRAK
E­mail : [email protected]
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU