SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK
EĞİTİMİ (SAHU) 2015 İLKBAHAR DÖNEMİ KONTENJAN LİSTESİ
Sıra
Uzmanlık Dalı
Öğretim
Süresi
İl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
Adana
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Bursa
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
Konya
Sakarya
Samsun
17
18
19
20
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
Ankara
Edirne
Antalya
Malatya
Eğitim Kurumu
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANELERİ KONTENJANLARI
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTELERİ KONTENJANLARI
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Toplam
* Kontenjanlara yalnızca, ilgili eğitim kurumunun bulunduğu ilde aile hekimi olarak çalışanlar başvuru yapabileceklerdir.
Kontenjan Sayısı *
4
10
10
8
10
10
4
4
10
10
10
10
10
4
5
4
5
5
10
5
148
Download

Sözleşmeli A