Tarih:
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğüne,
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (…..) Grubu öğrencisiyim. 2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında alacağım Öğretmenlik Uygulaması dersinin stajını
aşağıda bilgileri verilen kendi bulduğum okulda yapmak istiyorum.
Okul Müdürü ve Rehber Öğretmen ile görüşmemde kendilerine GTÜ tarafından hiç bir ücret
ödenmeden staj yapacağımı beyan ettim. Onlar da beni bu şartlarda kabul ettiler. Daha
sonra bu konuda doğacak sorumluluk tarafıma aittir.
Saygılarımla,
Öğrencinin Adı Soyadı
İmza
Öğrencinin Telefon
Numarası
Staj Yapılacak Okulun Adı
Staj Yapılacak Okulun
Açık Adresi
Staj Yapılacak Okulun
Telefon Numarası
Rehber Öğretmenin AdıSoyadı
Okul Müdürünün AdıSoyadı
İMZA
İMZA / MÜHÜR
Download

Staj Dilekçesi