Download

Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler