Download

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler