Download

všeobecne záväzné nariadenie obce liptovské kľačany č. 4 /2015