Download

• Omówienie miejsca strategii rozwoju kultury w planowaniu