Download

Relaksacija spina u kvantnim tackama dopiranim jednim magnetnim