Download

Numericko proucavanje kvantnih gasova na niskim temperaturama*