HAKKI POLAT ANADOLU IMAM-HATIP LİSESİ 201- l/2()15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİYE KURSU ÖĞRETMENLERİN DERS PROGRAMI
PAZAR
CUMARTESİ
Top.
Sır
a
Adı Soyadı
Ders
Saati
No
08.30-09.50
1
2
10.00-11.20
3
4
11.30-12.50
5
6
13.20-14-40
7
08.30-09.50
S
1
2
10.00-11.20
3
4
PAZARTESİ
11.30-12.50
5
6
13.20-14-40
7
8
15.40-17.00
1
2
COG-YGS- ZOĞ-YGS COG-YGS COG-YGS
LYS-1.
LYS-1.
LYS-2.
LYS-2.
GRUP
GRUP
GRUP
GRUP
COĞRA- COĞ.-ll- COĞ.-ll- COĞ.-ll- COĞ.-ll10
2. GRUP 2. GRUP 1. GRUP l.GRUP
SALI
17.10-18.30
3
4
COĞ-9
COĞ-9
İNG.93. GRUP
İNG.93.GRUP
15.40-17.00
1
1
İrfan ÖZAYDIN
12
2
SEYHAN DERİNALP
10
3
MAHMUTAYKAÇ
8
4
SEMİH GÜNGÖR
5
5
KADİR ASLAN
4
6
GÜLAY ŞATAK
8
7
FAHRİ ÖZTÜRK
4
8
AHMET NUROĞLU
4
9
ADEM AŞKIN
6
TARİH-9
10
OSMAN RIZA SEVGİLİ
6
İNGl.-ll- İNGİ.-ll- İNGl.-ll- İNGİ.-ll- İNGİ.-ll2 GRUP 2. GRUP 3. GRUP 3. GRUP 3. GRUP
11
ALEV ERGİN
3
İNG-10
İNG.11l.GRUP
12
BEYHAN ÇİÇEK SOLAKLIOĞLU
3
13
SONER ÖCAL
8
14
HALİTAYDOĞAN
12
15
MUHAMMET SÜLÜN
6
16
Berna KARAKAŞ
8
17
MESUT BİLEN
8
18
YASEMİN A LU
19
TURGUT KAYA
20
HALİL BOZ
21
RAMAZAN ÇELİK
COĞRA-10
BİYYOYGS-LYS
2
BİYYOYGS-LYS
ÇARŞAMBA
17.10-18.30
3
4
İNG.93.GRUP
İNG.93.GRUP
BİYOL-9
BİYOL-9
15.40-17.00
1
2
FİZİK-9
FtZİK-9
17.10-18.30
3
4
İNG.93.GRUP
İNG.93.GRUP
15.40-17.00
1
3
4
İNG-9 2. İNG-9 2.
GRUP
GRUP
DİLVEAN.-YGSLYS-1. GRUP
1
2
İNG-9 1.
GRUP
İNG-9 1.
GRUP
4
BİYO-111. GRUP
BİYO-ll1. GRUP
KİMYA11-2
GRUP
FİZİK-11- FİZİK-11J FİZİK-U3. GRUP 2.GRUP 1. GRUP
FİZİK-10
TARİH-11 TARİH-11
TARİHTARİHTARİHYGS-IYS YGS-LYS- YGS-LYS2. GRUP GftUP-1 GRUP-1
TARİH-9
TAFtlH-lO
T.C.
T.C.
İNK.TAR. İNK.TAR.
1. RUP
1. RUP
TARİH-10
İNGİ.-11-2.
GRUP
İNG-10
İNG-10
İNG.1Il.GRUP
İNG.11l.GRUP
TURK
TURK
TURK
DİL VE
DİL VE
TÜRK
DİL VE AN.
AN.-YGS- EDEaYGS EDEB.YGS EDEB.YGS EDEB.YGS AN.-YGSYGS-LYS-2.
LYS-2.
IYS-1.
LYS-2.
LYS-2.
LYS-1.
LYS-1.
GRUP
fim*
GRUP
£flL)P_
&SUE
MAT-YGS MAT-YGS GEOMET- GEOMETLYS-2.
LYS-2. YGS-LYS- YGS-LYSRUP
RUP
2. GRUP 2. GRUP
FELSEFE- FELSEFE- FELSEFEYGS-LYS- YGS-LYS- YGS-LYSGRUP-2 GRUP-2 GRUP-1
TURK
DİL VE
TÜRK EDEBİYAT- EDEBİYAT
ANL-1111- GRUP
11- GRUP-1
GRUP-1
DİL VE
DİL VE
ANL-11- ANL-11GRUP-1 GRUP-2
TÜRK
DİL VE
ANL.-ll- EDEB-11
GRUP-2 GRUP-2
MATE-9- MATE-9- MATE-9- MATE-9GRUP-1 GRUP-1 GRUP-2 GRUP-2
FELSEFEYGS-LYSGRUP-1
GEOME
MAT-YGS MAT- GEOMETT-YGSLYS-1. YGS-LYS- YGS-LYSLYS-1.
1. RUP 1. GRUP
RUP
GRUP
FESEFE- FELSEFE1111
TÜRK
EDEB-11GRUP-2
TÜRK
DİL VE
DİL VE
DİLVE
DİL VE
TÜRK
TÜRK
TÜRK
ANLATIM ANLATI ANLATIM ANLATI EDEBİYAT EDEBİYAT EDEBİYAT EDEBİYATI9
10
M-10
3
M-9
1-10
no
1-9
MAT-11- MAT-11- MAT-112. GRUP 1. GRUP 1. GRUP
6
4
6
COĞ-11- COĞ-113. GRUP 3. GRUP
COĞ-U3. GRUP
BEDEN.9 BEDEN.9
BEDEN.9 BEDEN.9
BEDEN. 11 BEDEN. 11
4
MAT-111. GRUP
MAT-112. GRUP
MAT-112. GRUP
COĞ-113. GRUP
BEDEN.9 BEDEN.9
BEDEN.
11
BEDEN.
11
«1
JYGUNDUR. K
DÜZENLEYEN:
3
KİMYA-9 KİMYA-9
KİMYA11-2.
GRUP
FİZİK-10
17.10-18.30
GRUP
T.C.
T.C.
İNK.TAR. İNK.TAR.
2. GRUP 2.GRUP
TARİH-YGS-LYS2. GRUP
15.40-17.00
KİMYA-
KİMYA10
FİZİK-YGS- FİZİK-YGSLYS
LYS
2
CUMA
17.10-18.30
BİYO-11- BİYO-112. GRUP 2. GRUP
KİMYAKİMYAYGS-LYS- YGS-LYS-
KİMYA10
21.02.2015
PERŞEMBE
18.02.2015
/02/2015
irfan OZAYDIN
Habip BİLGİN
Müdür Yardımcısı
Okul Müdürü
Download

HAKKI POLAT ANADOLU IMAM-HATIP LİSESİ 201