N. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETlM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
P
Sut
1. SINIF
2. SINIF
8.30-9.15
TÜRK DİLİ 1221T1051
YAPISAL JEOLOJİ 1111 11011
3. SINIF
4. SINIF
A
9.25-10.10
TÜRK DİLİ 122111051
YAPISAL JEOLOJİ 1111 11011
MAĞMATİK PETROGRAFİ f 101 fB 1071
ZEMİN MEKANİĞİ 161 11021
Z
10.20-11.05
ATA.tLK.ve INK.TAR.-1123111051
YAPISAL JEOLOJİ 1111 11011
MAĞMATİK PETROGRAFİ f 101 fB 1071
ZEMİN MEKANtĞl 161 11021
A
11.15-12.00
ATA.lLK.ve INK.TAR.-1123111051
YAPISAL JEOLOJİ 1111 11011
MAĞMATİK PETROGRAFİ f 101 fB 1071
ZEMİN MEKANİĞİ 161 11021
T
13.00-13.45
GENEL KlM YA 11811B 1061
MATEMATİK- III [13] [ B 108]
MALZEME BtLGlSl 161 11021
YERALTI JEOLOJİSİ f 31fB 107]
E
13.55-14.40
GENEL KÎM Y A 1181 rB 1061
MATEMATİK- III [13] [ B 108]
MALZEME BÎLGİSÎ161 11021
YERALTI JEOLOJİSİ 131fB 107]
S
14.50-15.35
GENEL KİMYA 1181 fB 1061
MATEMATİK- III [13] [B 108]
1
15.45-16.30
s
9.25-10.10
MATEMATİK - 1 117,2111103.1041
GENEL JEOLOJİ .I f 71 fB. 1081
JEOlSTATlSTlK 11211B 1061
KAYA MEKANİĞİ 161 11021
TÜRKİYE JEOLOJİSİ 12111011
OFlYOLlTLERE BAĞLI MADEN YAT. 1811B1071
10.20-11.05
MATEMATİK - 1117,2111103.1041
GENEL JEOLOJİ J Í71 fB. 1081
JEOlSTATtSTÎK 11211B 1061
KAYA MEKANİĞİ 161 11021
Tü r k iy e
je o l o jis i 12111011
o fiy o l ît l e r e b a ğ l i m a d e n y a t . 18h bio 7i
11.15-12.00
MATEMATİK - 1117.2111103.1041
GENEL JEOLOJİ I f71 fB. 1081
JEOlSTATlSTlK 112] fB 1061
KAYA MEKANİĞİ r61 11021
TÜRKİYE JEOLOJİSİ 12111011
OFlYOLlTLERE BAĞLI MADEN YAT. 1811B1071
R
PETROLOJİ ¡41 {1011
PETROLOJİ f41 flO ll
BİTİRME TEZl/BlTtRME ÖDEVİ 11,2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12111021
BİTİRME TEZl®trtRME ÖDEVİ 11.2.3,4.5,6,7.8.9.10.11,12111021
8.30-9.15
A
L
I
13.00-13.45
F Î Z fii-1116.1911103.1041
JEO .H AR.BlL. 1111 11011
HİDROJEOLOJİ ¡61 i 1021
M ADEN JEOLOJİSİ f 121 fB.1061
13.55-14.40
FlZtK - 1 116.1911103,1041
JEO. HAR. BİL. 1111 11011
HİDROJEOLOJİ ¡61 f!021
M ADEN JEOLOJİSİ f 121 fB.1061
JE O .H A R .B lL .rill Î1011
HİDROJEOLOJİ ¡61 f 1021
M ADEN JEOLOJİSİ f 121 fB.1061
14.50-15.35
15.45-16.30
8.30-9.15
MADEN YATAKLARL [51 [1011
Ç
9.25-10.10
YABANCI D ÎL 124111051
SEDlMANTOLOJt 131 fB 1081
ENDÜSTRİYELHAM Í811B 1071/YERBİLİM SUNUM TEKNİKLERİ 12111021
MADEN YATAKLARI. 15111011
A
10.20-11.05
YABANCI DİL 1241 r 1051
SEDtMANTOLOJt 131 fB 1081
ENDÜSTRÎYELHAM1811B 1071/YERBÎLtM SUNUM TEKNİKLERİ 12111021
MADEN YATAKLARI. 15111011
SONDAJ TEKNİĞİ Í61 fB 1061
R
11.15-12.00
YABANCI DİL 124111051
SEDÎMANTOLOJİ131 fB 1081
ENDÜSTRİYELHAM [811B 1071/YERBtLtM. SUNUM TEKNİKLERİ 12111021
MADEN YATAKLARL 15111011
SONDAJ TEKNİĞİ f 61 fB 1061
A
13.00-13.45
TEMEL BİL. I201fLab.ll
SAHA JEOLOJİSİ [7] [ B 106]
M
13.55-14.40
TEMEL BİL. 12011Lab.il
SAHA JEOLOJİSİ [7] [ B 106]
SONDAJ TEKNİĞİ f61 fB 1061
ş
JEOKİMYA [8111021
UYGULAMALI MİNERALOJİ [11 [1011
JEOKİMYA 18111021
UYGULAMALI MİNERALOJİ 11111011
SAHA JEOLOJİSİ [7] [ B 106]
JEOKİMYA 18111021
UYGULAMALI MİNERALOJİ H1 f 1011
B
14.50-15.35
TEMEL BİL. 12011Lab.il
A
15.45-16.30
TEMEL BİL. I2011Lab.il
P
9.25-10.10
MATEMATİK - 1 117,2111103.1041
TEKNİK ÇİZİM f81 fB 1071
PALEONTOLOJİ [3] [ B 106]
PETROGRAFİ 191 11021
E
10.20-11.05
MATEMATİK - 1 f 17,2111103.1041
TEKNİK ÇİZİM f81 fB 1071
PALEONTOLOJİ [3] [ B 106]
PETROGRAFİ 191 11021
MADENLERİN EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ 15) 11011
R
11.15-12.00
MATEMATİK - 1117.2111103.1041
TEKNİK ÇİZİM {81 fB 1071
PALEONTOLOJİ [3] [ B 106]
PETROGRAFİ 191 11021
MADENLERİN EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ 15) 11011
FOTOJEOLOJt VE UZAKTAN ALG. 17111011
8.30-9.15
PETROGRAFİ 191 11021
MADENLERİN EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ 15) 11011
ş
E
13.00-13.45
FtZİK -1116.1911103.1041
KRlSTALOGRAFl [1] [102]
YABANCI DİL III f 1061
M ADEN YATAKLARI İ t 51 fB 1071
M
13.55-14.40
FlZtK - 1 116.1911103,1041
KRlSTALOGRAFt [1] [102]
YABANCI DİL IH f 1061
MADEN YATAK LARIIfSl fB 1071
FOTO JEOLOJİ VE UZAKTAN ALG. 17111011
B
14.50-15.35
KRlSTALOGRAFl [1] [102]
YABANCI DİL III f 1061
MADEN YATAKLARI 1151 fB 1071
FOTOJEOLOJİ VE UZAKTAN ALG. 171 f 1011
E
15.45-16.30
C
9.25-10.10
LİNEER CEBİR 114.2 İH 103.1041
MİNERALOJİ-I f i l fB. 1061
NEOTEKTONlK 171 r 1011
10.20-11.05
LİNEER CEBİR 114.2 İli 103.1041
MİNERALOJİ-I f i l fB. 1061
NEOTEKTONİK17111011
IS SAĞLIĞI VE GÜV.1151 fB 1081 MESLEK ETİĞİ 12111021 MÜHEND. UYG. 1121 f B 1071
U
11.15-12.00
LİNEER CEBİR 114,2111103.1041
MİNERALOJİ-I f i l fB. 1061
NEOIEKTON1KÍ7111011
İS SAĞLIĞI VE GÜV.1151 fB 1081 MESLEK ETİĞİ 121 H021 MÜHEND. UYG. 11211B 1071
M
13.00-13.45
13.55-14.40
JEOLOJİ MÜH. GİRİŞ 12111011
STRATİGRAFİ İLK. 171 11021
SERAMİK HAMMADDELERİ VE TEK. 11011B1071
A
14.50-15.35
JEOLOJİ MÜH. GtRlS 12111011
STRATİGRAFİ İLK. 171 1102]
SERAMİK HAMMADDELERİ VE TEK. 11011B1071
8.30-9.15
15.45-16.30
SERAMİK HAMMADDELERİ VE TEK. 11011B1071
ÖĞRETİM ELEMANLARI
1. Prof. Dr. İbrahim ÇOPUROĞLU
2. Prof. Dr. Mehmet ŞENER
3. Doç. Dr. Ali GÜREL
4. Doç. Dr. Orkun ERSOY
5. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman LERMİ
6. Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKANÇ
Misafir Öğretim Elemanları
7. Yrd. Doç. Dr. Mustafâ SÖNMEZ
8. Yrd. Doç. Dr. Ali TÜMÜKLÜ
9. Yrd. Doç. Dr. F. Zafer ÖZGÜR
10. Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİFTLİKLİ
11. Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞATIR ERDAĞ
12. Yrd. Doç. Dr.Semiha ILHAN
13. Doç. Dr. Cahit Tağı ÇELİK
14. Doç. Dr. Adnan TUNA
15. Doç. Dr. Metin UÇURUM
16. Yrd.Doç. Dr. Zafer NERGlZ
17. Yrd.Doç. Dr. Nurhan KAPLAN
18. Yrd. Doç. Dr. İbrahim DEMİR
19. ögr. Gör. Dr. Recep ZAN
20. ögr. Gör. İbrahim YÜCEL
21. ögr.Gör.Fevzi ÖZER
22,Okt. İsmail Polat KAVAS
23. Okt. D oya GEÇlLl
24. Okt. Edanur ŞENGÜL
Download

N. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ