15-501/ Item 40-41
Sıra No:40’da kayıtlı malzeme BARBAROS ve YAVUZ Sınıfı Fırkateynlerde bulunan FUEL OIL
SEPARATOR sistemindeki SEPARATOR,FUEL,ON 3046 cihazında kullanılmaktadır.
Item 40 is used at SEPARATOR,FUEL,ON 3046 equipment in FUEL OIL SEPARATOR system
for BARBAROS and YAVUZ type frigates.
Seri numarası 1690189, 1690190 ve 169019’dir.
Serial numbers are 1690189, 1690190 and 169019.
Sıra No:41’de kayıtlı malzeme BARBAROS ve YAVUZ Sınıfı Fırkateynlerde bulunan
COMPRESSED AIR – STARTING sistemindeki SEPARATOR,FUEL,ON 3046 cihazında
kullanılmaktadır.
Item 41 is used at SEPARATOR,FUEL,ON 3046 equipment in COMPRESSED AIR – STARTING
system for BARBAROS and YAVUZ type frigates.
Seri numarası 83976 ve 83975’dir.
Serial numbers are 83976 and 83975’dir.
Download

15-501/ Item 40-41 Sıra No:40`da kayıtlı malzeme BARBAROS ve