S.No Item Name
1
2
3
4
5
6
7
8
Pearl Millet (Kambu)
Kodo Millet (Varagu)
Little Millet (Samai)
Barnyard Millet (Kuthiraivaali)
Foxtail Millet (Thinai)
Proso Millet (Panivaragu)
Panai Vellam
Panag Katkandu
Kg
Price
Kg
Price
1/2 Kg
1/2 Kg
1/2 Kg
1/2 Kg
1/2 Kg
1/2 Kg
1/4 Kg
100 K
25 Rs
50 Rs
60 Rs
55 Rs
60 Rs
45 Rs
90 Rs
60 Rs
1 Kg
1 Kg
1 Kg
1 Kg
1 Kg
1 Kg
1/2 Kg
50 Rs
100 Rs
120 Rs
110 Rs
120 Rs
90 Rs
180 Rs
Download

S.No Item Name Kg Price Kg Price