"İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI KONULU MİEP"
(28 ŞUBAT 2015)
09:30–10:00 Tanışma- Coffee Break
10:00–11:00








İlk Yardım Temel Uygulamaları,
Hasta Yaralı Değerlendirmesi,
Solunum Yolu Tıkanıklıkları,
Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım,
Kanamalarda İlk Yardım,
Isı Dengesi Bozuklukları,
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar,
Hayvan Isırıkları ve Böcek Sokmaları
11:00–11:15 Coffee Break
11:15–12:30





Yaralanmalar,
Zehirlenmeler,
Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım,
Hasta Yaralı Taşıma,
Diğer Acil Durumlar
Download

"İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI KONULU MİEP" (28 ŞUBAT