18.02.2015
Mühendislikte Deneysel Metotlar ve Experimental Methods in Engineering Dersi Alan Öğrencilerin
Dikkatine!
Dersi tekrar eden öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrencilerin derse devamı zorunludur. Bir
önceki dönem notu FD olsa dahi öğrenci derse devam etmek zorundadır.
Öğrencinin en fazla 2 devamsızlık hakkı vardır. 3. devamsızlıkta öğrenci dersten kalmış sayılır. İlk hafta
yoklama alınmıştır.
Dersin vize notu, deney raporları ve deney tasarımı sunumları ile verilecektir. Ayrıca yazılı bir vize
olmayacaktır.
Derste 3 adet rapor teslim etmeyen öğrencilerin rapor notu yani vize notu “0” dır.
Dersin raporları bir sonraki haftanın dersinde teslim edilmelidir. Daha sonradan rapor kabul
edilmeyecektir.
Download

Mühendislikte Deneysel Metotlar ve Experimental Methods in