2014–2015 Güz Yarıyılı Makine Mühendisliği A.B.D. Yüksek Lisans Ders Programı
Saat
1
08.30 – 09.20
2
09.25 – 10.15
3
10.20 – 11.10
4
5
6
7
8
9
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Sayısal Kontrol I
Yrd. Doç. Dr. Mustafa DÜLGER
BL-431
Sayısal Kontrol I
Yrd. Doç. Dr. Mustafa DÜLGER
BL-431
Sürekli Ortamlar
Bilgisayarla Bütünleşik
Mekaniği I
İleri İmalat Usulleri
Prof. Dr. Serdar BARIŞ
Yrd. Doç. Dr. Özdoğan
KARAÇALI
BL-431
Sürekli Ortamlar
Bilgisayarla Bütünleşik
Mekaniği I
İleri İmalat Usulleri
Prof. Dr. Serdar BARIŞ
Yrd. Doç. Dr. Özdoğan
KARAÇALI
BL-431
Sayısal Kontrol I
Yrd. Doç. Dr. Mustafa DÜLGER
BL-431
Perşembe
11.15 – 12.05
Mühendislik Matematiği I
Prof. Dr. Erol UZAL
D-524
12.10 – 13.00
Mühendislik Matematiği I
Prof. Dr. Erol UZAL
D-524
13.05 – 13.55
Mühendislik Matematiği I
Prof. Dr. Erol UZAL
D-524
Sürekli Ortamlar
Mekaniği I
Prof. Dr. Serdar BARIŞ
Mühendislikte Hesaplamalı
Yöntemler
Yrd. Doç. Dr. L. Emir
SAKMAN
BL-431
Mühendislikte Hesaplamalı
Yöntemler
Yrd. Doç. Dr. L. Emir
SAKMAN
BL-431
Mühendislikte Hesaplamalı
Yöntemler
Yrd. Doç. Dr. L. Emir
SAKMAN
BL-431
Robot Mekaniği
Prof. Dr. Recep
BURKAN
Bilgisayarla Bütünleşik
İleri İmalat Usulleri
Yrd. Doç. Dr. Özdoğan
KARAÇALI
BL-431
Biomechanics
Yrd. Doç. Dr. Yunus Ziya
Arslan
Robot Mekaniği
Prof. Dr. Recep
BURKAN
Biomechanics
Yrd. Doç. Dr. Yunus Ziya
Arslan
İleri Taşıt Dinamiği
Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ
Mak. Müh. Bilgisayar
Destekli Tasarım
Doç. Dr. Cüneyt FETVACI
BL-431
Sürekli Sistemlerin
Titreşimi
Doç. Dr. Banu
KÖRBAHTI
İleri
Termodinamik
Yrd. Doç. Dr.
Ümit KURŞUN
Robot Mekaniği
Prof. Dr. Recep
BURKAN
Biomechanics
Yrd. Doç. Dr. Yunus Ziya
Arslan
İleri Taşıt Dinamiği
Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ
Mak. Müh. Bilgisayar
Destekli Tasarım
Doç. Dr. Cüneyt FETVACI
BL-431
Sürekli Sistemlerin
Titreşimi
Doç. Dr. Banu
KÖRBAHTI
İleri
Termodinamik
Yrd. Doç. Dr.
Ümit KURŞUN
14.00 – 14.50
14.55 – 15.45
15.50 – 16.40
*Dersler öğretim üyelerinin belirlediği derslikte yapılacaktır.
Dişli Çark Teknolojisi
Doç. Dr. Cüneyt
FETVACI
Isı Transferinde Sayısal
Methodlar
Yrd. Doç. Dr. Murad KUCUR
İleri Isı Geçişi
Yrd. Doç. Dr. Erman ASLAN
Dişli Çark Teknolojisi
Doç. Dr. Cüneyt
FETVACI
Isı Transferinde Sayısal
Methodlar
Yrd. Doç. Dr. Murad KUCUR
İleri Isı Geçişi
Yrd. Doç. Dr. Erman ASLAN
Dişli Çark Teknolojisi
Doç. Dr. Cüneyt
FETVACI
Isı Transferinde Sayısal
Methodlar
Yrd. Doç. Dr. Murad KUCUR
İleri Isı Geçişi
Yrd. Doç. Dr. Erman ASLAN
İleri Taşıt Dinamiği
Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ
Mak. Müh. Bilgisayar
Destekli Tasarım
Doç. Dr. Cüneyt FETVACI
BL-431
Sürekli Sistemlerin
Titreşimi
Doç. Dr. Banu
KÖRBAHTI
İleri
Termodinamik
Yrd. Doç. Dr.
Ümit KURŞUN
Cuma
Download

buradan