Öğrenci ve öğrenim vizesi hakkında bilgi notu
Lütfen ayrıca hazırlanmış „Öğrenim ve geçim giderlerinin finansmanına ilişkin bilgi
notu“ ve „Vize başvurusu hakkında genel bilgiler“ başlıklı bilgi notlarını da inceleyiniz.
Birkaç haftalık işlem süresi gözönünde tutularak, başvurunun mutlaka yüksek öğrenimin
başlangıcına yetişecek şekilde, zamanında yapılması gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen belgelerin asılları ve ikişer adet fotokopilerinin ibraz edilmesi
gereklidir. Türkçe belgeler ise Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir:

Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından
imzalanmış iki adet başvuru formu + İkamet Kanunu´nun 55. maddesine göre gerekli ek
belge

3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı
olmamalı)

En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu

Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde özellikle „Düşünceler“
bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna, anne baba, tüm kardeş ve çocukların
belirtili olduğuna lütfen dikkat ediniz.

Almanya´daki öğrenim için üniversiteye giriş hakkının kazanıldığını kanıtlayan
belgeler. Örneğin Almanya´daki üniversitenin başvuru teyidi (Bewerberbestätigung)
veya kabul belgesi (Zulassungsbescheid).
Not: Üniversiteye giriş hakkı veren belge Almanya´da bu tür belgelerin incelemesini
yapan makam (örn. Eğitim Bakanları Konferansı) tarafından da incelenebilir. Bununla
ilgili Almanya´daki her üniversiteden bilgi edinebilirsiniz.

Motivasyon yazısı

Eksiksiz ve ayrıntılı özgeçmiş

İlk kez yüksek öğrenim görecekseniz, lise diploması

Üniversite sınavında (YGS ve LYS) hangi bölümün kazanıldığını gösteren LYS-Sonuç
Belgesi

Zaten Türkiye´de öğrenim görmekteyseniz:
Güncel ögrenci belgesi, transkript ve varsa diploma

İcabında okul veya üniversiteden mezun olduktan sonra yapılan işler hakkında belgeler

SGK´dan yurtdışı sağlık sigortası (Formül A/T 11). Sadece, eğer bu belge temin
edilemiyorsa; En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli yurtdışı
sağlık sigorta poliçesi. Bu sigorta Almanya´da öğrenci sigortası (kayıt yaptırırken ibraz
edilecek) yaptırılana kadar geçerli olmalı.Finansmanla ilgili belgeler (bkz. Öğrenim ve
geçim giderlerinin finansmanına ilişkin bilgi notu)
Üniversite öğreniminden önce Almanya´da yoğunlaştırılmış bir dil kursuna katılmak
istiyorsanız, ilaveten katılmayı planladığınız dil kursu ile ilgili belgeleri de ibraz etmeniz
gerekir.
Söz konusu öğrenim için burs alıyorsanız „Bursiyerler için bilgi notu“´nu da dikkate alınız.
Vize Bölümü tarafından yüksek öğrenim konularına ilişkin bilgi verilemeyeceği ve bu konuda
Kültür Bölümü ile irtibata geçilmesi gerektiği duyurulur.
Download

Öğrenci ve Öğrenim Başvurusunda Bulunanlar İçin Bilgi Notu [pdf