MİSTRAL
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
KULLANIM KILAVUZU
Değerli Müşterimiz,
Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü
satın almış bulunmaktasınız.
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından
eksiksiz faydalanmak için, lütfen aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde
okuyun.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun
yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Bu Kılavuzu Dikkatle Okuyunuz ve İlerde Tekrar İncelemek İçin
Saklayınız.
• UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir
UYARI: Elektrikli süpürgenizi kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir
durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.
JJİçindekiler
Güvenlik uyarıları...................................................................................1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri........ 1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik
Bilgileri......................................................................................................5
Sorumluluk Sınırlaması...........................................................................5
Genel Görünüm.................................................................................... 6
Aksesuarlar...................................................................................6
Kurulum................................................................................................ 6
Kullanımı............................................................................................... 8
Muhafaza Edilmesi............................................................................... 8
Temizlik ve Bakım................................................................................. 9
Toz Torbasının ve Motor Koruma (Hava Giriş) Filtresinin
Değiştirilmesi...........................................................................................9
Toz Torbasının Değiştirilmesi.................................................................9
Motor Koruma (Hava Giriş) Filtresinin Değiştirilmesi veya
Temizlenmesi ........................................................................................10
HEPA(Çıkış) Filtrenin Değiştirilmesi..................................................10
Sorun Giderme.................................................................................... 11
Teknik Özellikler..................................................................................12
JJGüvenlik uyarıları
durumlar yaratabilir veya tehlikeye neden olabilir.
Cihazı Kullanırken
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
• Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın
ilk kullanımı, güvenliği, kullanım
amaçları ve cihazınızın temizliği
ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler
içermektedir. Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla
birlikte muhafaza ediniz.
Cihazınızı sadece açıklanan
kullanım amacına göre kullanın.
Cihazınızın üretim ve kullanım
amacı dışındaki amaçlar için
kullanılması sonucunda cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar
ve arızalardan dolayı sorumluluk
kabul edilmeyecektir.
Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı
tarafından karşılanır.
Kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyun ve ilgili talimatlara uyun.
• Elektrikli süpürgenin bağlantısını yapmadan önce cihazınızı
kullanacağınız yerdeki elektrik
voltajının cihazın bilgi etiketinde
belirtilen voltajla aynı olduğunu
kontrol edin.
Kullanım kılavuzunu güvenli
bir yerde saklayın ve cihazınızı
ödünç verdiğinizde bu kullanım
kılavuzunu da cihazınızla birlikte
verin.
• Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için elektrikli süpürgenizi
açıkhava koşullarında ve ıslak
zeminler üzerinde kullanmayın.
• Bu cihaz, kapalı mekanlarda
kullanılmak üzere ticari olmayan
kullanımlar için süpürme yapma
amacıyla tasarlanmıştır.
• Kuru zemin fırçası parçalarının
bakımı veya temizlenmesi sırasında lütfen cihazınızın elektrik
fişini prizden çekin.
Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir.
Belirtilmiş olan açıklamanın
dışındaki kullanımlar, kullanım
amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.
• Aksi halde elektrik çarpması riski
oluşabilir veya kuru zemin fırçası
aniden hareket edebilir.
UYARI: Cihazınız kullanım
amacının dışında kullanıldığında ve/veya kullanımı başka bir
şekilde yapıldığında, tehlikeli
• Elektrik kablosunun geri sarılması sırasında, kablonun aniden
1
hareket edip yaralanmalara
neden olmaması için kabloyu
elinizle kontrol edin.
• Bu cihaz, güvenli bir şekilde
kullanılmasıyla ilgili kendilerine
gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler
kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenek eksikliği bulunan veya
tecrübe ve bilgi eksikliği olan
kişiler tarafından kullanılabilir.
• Fişi prizden çıkartırken mutlaka
fişten tutun ve dışa doğru çekin,
kablodan çekmeyin.
• Cihazınızı elektrik kablosundan
tutarak çekmeyin veya elektrik
kablosundan çekerek taşımayın.
Cihazınızın elektrik kablosunu
kapılara sıkıştırmayın, keskin
kenarlara ve köşelere temas
edecek şekilde bulundurmayın,
cihazınızı elektrik kablosunun
üzerinden yürütmeyin ve elektrik kablosunu ısı kaynaklarından
ve ıslak alanlardan uzak tutun.
• Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların cihazla bir
oyuncak gibi oynamalarına
izin vermeyin ve yakınınızda
çocuklar ya da tehlikeleri fark
edemeyecek kişiler varsa elektrikli süpürgenizi daha dikkatli
kullanın.
• Elektrikli süpürgeniz elektrik fişine takılı durumdayken cihazınızı
gözetimsiz olarak bırakmayın.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı,
gözetimsiz çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
• Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda veya cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan
önce, toz torbasını değiştirmeden önce cihazınızı açma/
kapama düğmesinden kapatın
ve elektrik fişini prizden çekin.
• Bu süpürgeyi açıkhava koşullarında kullanmayın.
• Süpürgeyi çocukların yakınında
kullandığınızda ya da cihazınızı
gözetimsiz olarak bıraktığınızda
daha dikkatli olun.
• Elleriniz ıslak durumdayken
elektrikli süpürgenize veya elektrik fişine dokunmayın.Cihazınızı elleriniz ıslakken kullanmayın.
• Süpürgenin içine herhangi bir
cisim sokmayın.
• Cihazınızın hava giriş ve çıkışlarının herhangi bir cisimle
2
tıkanmamasına dikkat edin.
maddesi toneri, uçucu maddeler, asbest, asbest tozu, benzin
veya parfüm vb.) vakumlama
işlemini yapmayın ve elektrikli
süpürgenizi bu sıvılar üzerinde
kullanmayın. Bu maddeler tarafından üretilen duman yangına
veya patlamaya neden olabilir.
• Elektrikli süpürgenizi kullanırken
hava girişine atık girmemesine
dikkat edin, eğer elektrikli süpürgenizde toz, kumaş parçaları, saç yumağı veya herhangi
bir cisim nedeniyle bir tıkanma
görürseniz elektrik fişini prizden
çekerek tıkanmaya sebep olan
maddeleri temizleyin.
• Elektrikli süpürgenizle merdiven temizliği yaparken cihazın
düşmemesi için daha da dikkatli
olun. Elektrikli süpürgenizi sandalye, masa vb. üzerinde değil,
doğrudan zeminin üzerinde
bulundurun.
• Elektrikli süpürgenizin hava
giriş ve çıkışlarına ve hareketli
parçalarına saç, giysi, parmaklar
veya vücüdun temas etmesine
izin vermeyin.
• Kesinlikle cihazı filtresini takmadan kullanmayın aksi takdirde
cihazınız zarar görebilir.
• Cihazınızı toz torbası olmadan
kullanmayın.
• Halı tozu veya zemin tozlarının
emiş işleminden sonra lütfen
elektrikli süpürgenizin toz torbasını dökün. Aksi halde bu
tozlar hava akışını azaltabilir ve
cihazınızda kalıcı hasar oluşmasına yol açabilir.
• Elektrik kablosunu cihaza dolamayın, aksi halde elektrik kablosunun yalıtımı hasar görebilir.
Elektrik kablosu hasar görürse,
tehlikeleri önlemek için kabloyu
kullanmaya devam etmeyin. Cihazınızın elektrik kablosu veya
elektrik fişi hasar görmüşse, cihazınızı yetkili servise götürün.
• Elektrikli süpürgenizi sıcak kül,
yanan sigara veya kibritler vb.
gibi maddelerin vakumlama işlemini yapmak için kullanmayın.
Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde
hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
• Elektrikli süpürgenizde su, yanıcı ve parlayıcı sıvıların (temizleme çözeltileri,fotokobi
UYARI: Cihazınızı asla aşağı3
• UYARI: Boğulma tehlikesini
önlemek için ambalaj malzemelerini bebek ve çocuklardan
uzak tutun. Bu ambalaj malzemelerinin oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin.
daki durumlarda kullanmayın:
-- Cihaz elektrik kablosu, fişinde bir hata veya hasar var ise,
-- Cihaz düşürülürse, gözle
görülür hasar belirtisi varsa
veya düzgün çalışmazsa,
-- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
-- Cihaz açıkhava koşullarında
kalmışsa veya suyun içine
düşmüşse.
Eğer yukarıdaki durumlardan
birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden
çekin ve yetkili servisle irtibata
geçin.
• Kullanmadan önce, cihazınızın
fonksiyonlarını doğru bir şekilde
kontrol edin.
• Cihazınızı ilk kez kullanmadan
önce toz torbasının yerine düzgün takılıp takılmadığını kontrol
edin.
• Cihazınızı kullanmadan önce,
elektrik süpürgenizin plastik
parçalarına, filtresine ve motoruna zarar verebilecek olan zeminde bulunabilecek büyük ve
keskin maddeleri temizlemenizi
öneririz.
Hasarlı bir cihaz ya da cihazın
hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden
olabilir.
• Elektrik süpürgenizi sıcak fırınların veya ısıtıcı cihazların yanında
saklamayın. Elektrik süpürgenizi
kazayla hasar görmeyeceği kuru
bir ortamda saklayın.
Cihazınızda herhangi bir arıza
meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın.
Cihazın içinde kullanıcı tarafından onarımı yapılabilecek parça
yoktur. Cihazınız üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
• UYARI: Elektrik kablosunu sarı
ile işaretle belirtilen maksimum
uzunluğa kadar çekin. Kesinlikle
kabloyu kırmızı işarete kadar
çekmeyin, aksi takdirde kablo
sarma mekanizması hasar görebilir.
Sadece üretici tarafından önerilen orjinal yedek parça ve
aksesuar kullanın.
4
• Cihazınızı cam veya metal
parçaların temizliği için kullanmayın. Plastik, çimento, taş
tozu veya un kaplı yüzeylerde
vakumlama işlemi yapmayın.
Vakumlama işlemi sırasında
ince tozlar cihazınızın toz torbasının gözeneklerinin tıkanmasına sebep olabilir. Bu durum,
toz torbasının içindeki havanın
geçişine engel olur. Böyle bir
durumda cihazınızın toz torbası tamamen dolu olmasa bile
değiştirin.
nuzdan emin olun, cihazınızın
elektrikli parçalarının içine su
girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
• E
lektrikli süpürgeniz, aşırı ısınma
durumunda cihazın çalışmasını
durduran bir güvenlik aygıtına
sahiptir. Elektrikli süpürgenizin
çalışması durursa, güç düğmesini kapatın ve hava girişinde
veya çıkışında engelleme olup
olmadığını kontrol edin. Elektrik
süpürgenizi çalıştırmadan önce
koruma sisteminin sıfırlanması
için yaklaşık 1 saat bekleyin.
Temizlik ve Bakım Yaparken
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
• Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli
bir şekilde temizleyin. Cihazın
temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini
prizden çekin.
• Eğer elektrik süpürgeniz çalışmazsa veya güvenlik aygıtı süpürgeyi tekrar kapatırsa, cihazın
kontrol veya tamiri için yetkili
servis ile iletişime geçin.
• UYARI: Aksesuarları takmadan
veya çıkarmadan önce daima
elektrik fişini prizden çıkarın.
• Cihazı suya daldırmayın. Elektrik süpürgenizin gövde yüzeyini
benzin veya yağlı temizleme
maddeleri ile temizlemeyin.
Nemli bez ile cihazın gövdesini
silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle
parlatabilirsiniz.
Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik
bilgiler, kullanım talimatları, cihazın
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla
ilgili son bilgileri içerir.Üretici firma,
bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım
amacının dışında kullanılması,
yetkili olmayan onarım işlemleri,
• UYARI: Cihazınızın yüzeyini
sildiğiniz bezi iyice kuruttuğu5
cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma
tarafından onaylanmamış yedek
parçaların kullanılması nedeniyle
oluşabilecek hasar ve yaralanmalar
için herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
13.Mandal
14.Fırça Askısı
15.Hava Çıkış Izgarası
16.Hava Çıkış Izgarasını Çıkarma Düğmesi
Aksesuarlar
Cihazınızla birlikte bir adet hortum, bir
adet zemin fırçası, bir adet uzatılabilir metal
teleskobik boru, bir adet ince uçlu süpürme
aparatı ve bir adet geniş uçlu fırça verilmiştir.
JJGenel Görünüm
Hortum
Zemin Fırçası
İnce Uçlu
Süpürme
Aparatı
Geniş Uçlu
Süpürme
Aparatı
Metal Teleskobik
Boru
5
7
13
8
6
9
10
14
JJKurulum
11
Cihazınızın kurulumunda izlenecek adımlar
maddeler halinde açıklanmıştır. Bu maddelere dikkat ederek kurulumu gerçekleştiriniz.
• Toz torbasını kontrol edin.
Öncelikle, toz torbasının yerinde olup olmadığını kontrol edin.
4
1 2 3
12
15
16
1. Açma/Kapama Düğmesi
2. Güç Ayar Düğmesi
3. Kablo Sarma Düğmesi
4. Tekerlekler
5. Hortum
6. Metal Teleskobik Boru
7. Tutma Sapı
8. Ön Kapak Kilidi
9. Ön Kapak
10.Toz Torbası Dolu Göstergesi
11.Ayarlama Mekanizması
12.Zemin Fırçası
• Hortumu elektrikli süpürgeye bağlayın.
6
Elektrikli süpürgenizin gövdesinde bulunan
hortum giriş kanalına hortumu düz bir
şekilde yerleştirin, alt kısmını sokun ve sabitleninceye kadar sağ tarafa doğru çevirin,
şimdi hortum yerine yerleşmiş durumdadır.
Aynı şekilde sola çevrilerek çıkarılır.
Temizlenecek yere göre, metal teleskobik
boruya farklı temizleme başlıklarından birini
takabilirsiniz.
Zemin fırçasını: Zeminin türüne göre
ayarlanabilir olup halı veya yer temizliğinde,
İnce uçlu süpürme aparatını: Dar yerler,
sandalyeler, köşeler ve çatlakların temizliğinde,
Geniş uçlu süpürme aparatını: Şekilsiz
yüzeyler ve yumuşak malzemelerin, koltuk
ve kanepelerin temizliğinde ihtiyacınıza göre
kullanabilirsiniz.
Zemin fırçası üzerindeki ayarlama mekanizması ile fırça temizlenecek yüzeye uygun
hale getirilir. Halı ve kilimleri temizlemek için
fırçanızı normal durumda(kıl fırçalar gizli),
parke, marley, muşamba gibi sert döşemeleri ve duvar gibi sert yüzeyleri çizmeden
temizlemek için ayarlama mekanizmasının
konumunu değiştirerek kıl fırçalar üzerinde
temizlik yapınız.
• Hortumun teleskopik metal boruya
bağlantısını yapın.
Teleskopik borunun kalın ucuna hortumun
uzatma borusunu geçirin, ardından yavaşça
sola ve sağa döndürerek birbirine sıkı bir
biçimde geçmesini sağlayın. Teleskobik
boru hortuma takıldıktan sonra teleskobik
borunun üzerindeki mandala ok yönünde
basarak borunun boyu ayarlanabilir.
• Teleskopik borunun zemin fırçasına
bağlantısını yapın.
Teleskopik borunun ince ucuna zemin
fırçasını geçirin, ardından yavaşça sola ve
sağa döndürerek birbirine sıkı bir biçimde
geçmesini sağlayın
7
JJKullanımı
Kullanımınıza bağlı olarak, kabloyu uygun
uzunluğa kadar yavaşça çekin, elektrik fişini
prize takın.
DİKKAT: Elektrik kablosunu sarı işareti
görene kadar dışarıya doğru yavaşça çekerek uzatın, kırmızı işaretten daha fazlasını
dışarıya çıkartmayın.
Kabloyu yuvasına geri sarmak için kablo
sarma düğmesine basın.
Cihazınızı taşımak için taşıma sapından
kaldırınız.
JJMuhafaza Edilmesi
Cihazınızı kapatınız.
Cihazınızın elektrik fişini prizden çıkarınız.
Elektrik kablosunu kablo sarma düğmesine
basarak geri sarınız.
• Cihazın kullanımı sırasındaki duraklamalarınızda, zemin fırçasını arka askı
bölümüne asabilirsiniz.
DİKKAT: Herhangi bir yaralanma tehlikesini önlemek için, geri sarma işlemini yaparken
elektrik fişini tutun.
Açma/ Kapama Düğmesine yavaşça
basın,elektrikli süpürgeniz çalışmaya başlayacaktır.
• Cihazın kullanımını bitirdiğinizde, zemin
fırçasını asmak için gövde üzerindeki askı
bölümünü kullanabilirsiniz.
Cihazınızın emiş gücünü ayarlamak için Güç
Ayar Düğmesinin seviyesi değiştiriniz.
8
ılık su ile yıkayın. Elektrik çarpma tehlikesine karşı, motor koruma filtresini takmadan
önce iyice kurutun. Kesinlikle ıslak filtreyi
makineye yerleştirmeyin bu elektrik çarpma
tehlikesi yaratacaktır.
Maksimum güçte gösterge kırmızıya döndüğünde, giriş ağzı toz, kir vb. maddelerle
tıkanmış durumdadır. Hemen toz torbasını
temizleyin veya dolu durumda olan toz
torbasını yeni bir toz torbası ile değiştirin.
Motor Koruma (Hava Giriş) filtresini temizleyin veya hortumun tıkalı olup olmadığını
kontrol ediniz
JJTemizlik ve Bakım
UYARI: Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce güvenlik bilgileri bölümünde
belirtildiği üzere cihazınızı kapatın ve fişini
prizden çekiniz.
UYARI: Cihazı suya daldırmayınız. Elektrik
süpürgenizin gövde yüzeyini benzin veya
yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyiniz. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
UYARI: Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi
iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi
cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! Filtreleri
cihaza takmadan önce kuruduğundan emin
olunuz.
Toz Torbasının Değiştirilmesi
Cihazınızın ön kapağını açın, toz torbasını
çıkartın, bir kağıt toz torbası kullanıyorsanız
yeni bir toz torbası ile değiştirin, bez toz
torbası kullanıyorsanız toz torbasını silkeleyip tozlarını boşaltın, ardından toz torbasını
yerine yerleştirerek kapağı kapatın.
Toz Torbasının ve Motor
Koruma (Hava Giriş)
Filtresinin Değiştirilmesi
Elektrik süpürgenizden ideal verim alabilmeniz için toz torbasını düzenli olarak
boşaltmalısınız. Aksi takdirde hava akışı ve
temizleme gücü zayıflayacaktır. Toz torbasında toplanan toz maksimum işaretine
ulaşırsa ve performans düşerse toz torbası
temizlenmelidir.
Eğer toz torbası boşaltıldıktan sonra bile
emiş gücü belirgin şekilde zayıfsa, filtreyi
9
Motor Koruma (Hava Giriş)
Filtresinin Değiştirilmesi
veya Temizlenmesi
Hava Çıkış
Izgarası
Motor koruma filtresini her toz torbasını
temizlemede bir temizleyin. Cihazınızın
ön kapağını açın, motor koruma filtresini
çıkartmak için filtrenin kapağındaki tutamağı
tutma yönünde yukarı çekin ve filtreyi çıkartın. Filtreyi temizleyin ve kurutun, ardından
yerine yerleştirin veya yeni bir hava giriş
filtresiyle değiştirin, daha sonra kapağı kapatın. Islak filtreyi kesinlikle cihaza takmayın.
Hepa Filtre
Motor
Koruma
Filtresi
HEPA(Çıkış) Filtrenin
Değiştirilmesi
HEPA(çıkış) filtresini 6 ayda bir temizleyin
veya değiştirin. Hava çıkış ızgarasını çıkarma
düğmesi yardımıyla hava çıkış ızgarasını
çıkartın. Hava çıkış ızgarasını yerinden
çıkarmak için sağ konuma bastırdıktan
sonra hafif yukarı çekin.Hava çıkış ızgarasını
çıkarttıktan sonra Hepa(çıkış) filtrenin tutma
yerinden hafifçe geri çekerek yukarı doğru
çıkarınız.Filtreyi yıkamadan hava yardımıyla
veya sert zemin üzerine hafifçe vurarak
içindeki tozları temizleyin. Temizledikten
sonra yerine yerleştirin veya yeni bir filtre ile
değiştirin. HEPA(çıkış) filtreyi geri takmak
için önce alt kısmını yerine oturtarak itiniz.
Hava çıkış ızgarasının yerine oturduğundan
emin olmak için kapanma sesini duyunuz.
10
JJSorun Giderme
lirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına
devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi
veya size en yakın Vestel Yetkili Servisi ile
irtibata geçiniz.
Cihazınızda normal olmayan bir durum
tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar
doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabiSORUN
SEBEBİ
ÇÖZÜM
Prize uygun şekilde takılmamış.
Sıkıca prize takın.
Sigorta veya şalteri kontrol edin.
Elektrikli süpürge çalış- Prizde elektrik yok.
mıyor.
Açma/kapama düğmesine
basılmamış.
Açma/kapama düğmesine basın.
Yanmış sigorta/atmış şalter. Şalteri kaldırın veya sigortayı değiştirin.
Güç Ayar Düğmesi düşük
Seviyeyi yüksekltin.
seviyededir.
Zemin fırçasını tıkayan kirleri temizleyin.Yer fırçası,
Zemin süpürme başlığı, teteleskopik boru veya emme hortumunda tıkanma
leskobik boru veya hortum
olup olmadığını kontrol edin. Tıkanma varsa temizElektrikli süpürge al- tıkanmıştır.
leyin ve cihazı tekrar çalıştırın.
mıyor. /Emiş gücü çok
düşük
Hortum tam takılı değildir.
Hortumu yerine oturup oturmadığını kontrol edin.
Toz torbası yerine düzgün
şekilde takılmamıştır veya
dolmuştur.
Filtreler kirlenmiştir/tıkanmıştır.
Aksesuar takılı iken emiş Aksesuar doğru şekilde tadüşük.
kılmamış.
Toz torbasının nasıl takıldığını gözden geçirin.Toz
torbasını boşaltın.
Filtreleri temizleyin.
Aksesuarların doğru şekilde takıldığından emin olun.
Toz torbası dolu.
Toz torbasını boşaltın.
Toz
torbası
doğru
şekilde
Elektrikli süpürge toz
takılmamış.
Toz torbasının nasıl takıldığını gözden geçirin.
kaçırıyor.
Filtrelerden biri tam yerleşmemiş.
Filtreleri çıkarın, temizleyin ve yerine takın.
Düğmeye basıldığınElektrik kablosu sarılırken Elektrik kablosunu dikkatlice bir miktar gevşetin.
da elektrik kablosu zor
cihazda takılmıştır.
Ardından düğmeye bir kez daha basın.
sarılıyor.
Motor normal olmayan
Tıkanma olabilir.
sesler çıkartıyor.
Cihazı hemen durdurun. Zemin süpürme aparatı,
teleskobik boru veya emme hortumunda tıkanma
olup olmadığını kontrol edin. Tıkanma var ise giderin.
Ürün çalışırken aniden
Termik atmış.
durdu.
Toz torbası ve filtreleri temizleyin. Elektrikli süpürgeyi kapatıp fişini çekin. 1 (bir) saat
bekledikten sonra elektrikli süpürgeyi tekrar çalıştırın.
11
JJTeknik Özellikler
Ürün markası
Vestel
Model
Vestel Mistral
Elektrikli
Süpürge
Cihazının Çevreye Uygun Bir Şekilde
Atılması
Ürünün üzerinde veya bilgi
etiketinde yer alan bu işaret,
bu cihazın kullanım ömrünün
sonunda diğer evsel atıklarla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol
edilmeyen atık imhasının
çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını
önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının
sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek
için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme
kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi
almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve
yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri
dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Çalışma Gerilimi(V), 220-240V, 50Hz
Frekansı(Hz)
Maksimum Giriş
Gücü ( W )
2000W
• Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden
haber verilmeden değiştirilebilir.
• AEEE Yönetmenliği’ne uygundur.
Bu cihaz ilgili AB direktiflerine
uygundur.
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşyaların Kontrolü
Yönetmeliği’ne uygundur.
12
Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca
ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda,
ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın
müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık
zamanaşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu
bildirerek sözleşmeden dönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından
birini Satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından
birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya
karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim haklarından
birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını
evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın,
yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama
noktalarına atın.
Enerji tasarrufu için öneriler
Ürününüzün ilgili filtrelerini sıklıkla temizlemeniz veya değiştirmeniz hem ürününüzün
performansını artıracak, hem de temizlik sürenizi azaltarak enerji tasarrufu sağlayacaktır.
Üretim Yeri:
P.R.C.
Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres : Zorlu Plaza Avcılar 34310, İstanbul,
Türkiye
Tel
: 44 44 123
E-posta : [email protected]
www.vestel.com.tr/destek
Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen
kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
bulundurma süresi) 10 yıldır.
13
Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi
için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.
Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Zorlu Plaza Avcılar 34310 İstanbul - TÜRKİYE
Tel: 44 44 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: [email protected]
Download

Türkçe Kullanım Kılavuzu