Sınıf
09/A
09/B
09/C
09/D
09/E
09/F
09/G
09/H
09/I
09/K
09/L
10/A
10/B
10/C
10/D
10/E
10/F
10/G
11/A
11/B
11/C
11/D
11/E
11/F
11/G
12/A
12/B
12/C
12/D
Pazartesi
1
2
3
4
5
T.C
ÇAYIROVA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi
Salı
6
7
8
1
2
3
4
Çarşamba
5
6
7
8
1
2
08:50 09:40 10:30 11:10 12:00 13:30 14:20 15:10
09:30 10:20 11:10 11:50 12:40 14:10 15:00 15:50
B.GS.M SAĞLIK KURAN4KURAN4 BİYO BİYO EDEBİY EDEBİY
N.DNÇ C.KRB A.DDE A.DDE M.KRV M.KRV O.AYN O.AYN
08:50 09:40 10:30 11:10 12:00 13:30 14:20
09:30 10:20 11:10 11:50 12:40 14:10 15:00
COĞR COĞR ARP4 ARP4 MATE MATE DİL A
E.TMR E.TMR H.YVZ H.YVZ Y.KLK Y.KLK B.TRN
15:10 08:50 09:40
15:50 09:30 10:20
DİL A FİZİK FİZİK
B.TRN E.DNÇ E.DNÇ
EDEBİY EDEBİY COĞR COĞR KURAN4KURAN4 ARP4
O.AYN O.AYN O.GRG O.GRG A.DDE A.DDE M.GÖ
İNG6
İNG6 EDEBİY SAĞLIK BİYO BİYO
Y.AKD Y.AKD O.AYN N.DNÇ M.KRV M.KRV
ARP4
M.GÖ
MATE MATE TARİH TARİH İNG6
M.UYS M.UYS S.CŞK S.CŞK E.SNK
İNG6 COĞR COĞR ARP4 ARP4
E.SNK E.TMR E.TMR A.KNT A.KNT
DİL A
Ş.ŞHN
DİL A KİMYA KİMYA BİYO
Ş.ŞHN B.YZC B.YZC Z.KSK
FİZİK FİZİK ARP4 ARP4 MATE MATE KİMYA KİMYA TARİH TARİH İNG6
A.DRC A.DRC A.KNT A.KNT A.DRC A.DRC B.YZC B.YZC S.CŞK S.CŞK E.SNK
TARİH TARİH İNG6
F.YKS F.YKS E.SNK
ARP4
M.GÖ
3
4
5
6
7
8
Perşembe
1
2
3
4
MATE KİMYA KİMYA MATE
E.ŞHN B.YZC B.YZC E.ŞHN
6
7
8
1
2
10:30 11:10 12:00 13:30 14:20 15:10 08:50 09:40 10:30 11:10 12:00 13:30 14:20 15:10 08:50 09:40
11:10 11:50 12:40 14:10 15:00 15:50 09:30 10:20 11:10 11:50 12:40 14:10 15:00 15:50 09:30 10:20
TDİNİ BİYO KİMYA KİMYA İNG6
İNG6 MATE MATE TARİH TARİH İNG6
İNG6
ARP4 ARP4 REHBER EDEBİY
İ.YVŞ M.KRV B.YZC B.YZC Y.AKD Y.AKD Y.KLK Y.KLK S.CŞK S.CŞK Y.AKD Y.AKD H.YVZ H.YVZ O.AYN O.AYN
3
4
5
6
10:30 11:10 12:00 13:30
11:10 11:50 12:40 14:10
MATE MATE KURAN4KURAN4
Y.KLK Y.KLK A.DDE A.DDE
7
8
14:20 15:10
15:00 15:50
İNG6
İNG6
Y.AKD Y.AKD
BİYO MATE MATE FİZİK FİZİK EDEBİY REHBER İNG6
Z.KSK M.UYS M.UYS E.DNÇ E.DNÇ S.KRM E.SNK E.SNK
İNG6 KURAN4KURAN4 TDİNİ B.GS.M SAĞLIK EDEBİY EDEBİY BİYO MATE MATE KURAN4KURAN4 ARP4 ARP4
İNG6
E.SNK E.SYL E.SYL S.ALT M.LLC M.KRV S.KRM S.KRM Z.KSK M.UYS M.UYS E.SYL E.SYL A.KNT A.KNT E.SNK
İNG6
E.SNK
İNG6
ARP4 ARP4 COĞR
E.SNK A.KNT A.KNT Z.KLÇ
COĞR MATE MATE SAĞLIK EDEBİY REHBER B.GS.M BİYO
Z.KLÇ A.DRC A.DRC M.KRV M.YLD Z.KSK N.DNÇ Z.KSK
BİYO DİL A DİL A MATE MATE İNG6
Z.KSK M.BLG M.BLG A.DRC A.DRC E.SNK
TDİNİ
E.SYL
MATE
E.ŞHN
İNG6
E.SNK
MATE SAĞLIK BİYO
E.ŞHN Z.KSK Z.KSK
ARP4
M.GÖ
MATE MATE İNG6
İNG6 KİMYA KİMYA DİL A DİL A İNG6
İNG6 REHBERKURAN4KURAN4 B.GS.M MATE MATE FİZİK FİZİK BİYO TARİH TARİH
B.CYH B.CYH Y.AKD Y.AKD İ.AKS İ.AKS M.YLD M.YLD Y.AKD Y.AKD M.GÖ A.DDE A.DDE N.DNÇ B.CYH B.CYH E.DNÇ E.DNÇ M.KRV S.CŞK S.CŞK
KURAN4KURAN4 SAĞLIK BİYO MATE MATE ARP4 ARP4 EDEBİY EDEBİY İNG6
İNG6 KİMYA KİMYA DİL A DİL A İNG6
İNG6
ARP4 ARP4 MATE MATE BİYO BİYO MATE MATE REHBER TDİNİ
A.DDE A.DDE N.DNÇ C.KRB C.ÖGE C.ÖGE H.YVZ H.YVZ O.AYN O.AYN Y.AKD Y.AKD İ.AKS İ.AKS M.YLD M.YLD Y.AKD Y.AKD H.YVZ H.YVZ C.ÖGE C.ÖGE C.KRB C.KRB C.ÖGE C.ÖGE A.DDE İ.YVŞ
İNG6 EDEBİY EDEBİY MATE
E.SNK M.BLG M.BLG E.ŞHN
5
Cuma
ARP4
E.SYL
ARP4
E.SYL
İNG6
E.SNK
BİYO
Z.KSK
BİYO
Z.KSK
COĞR
Z.KLÇ
COĞR FİZİK FİZİK MATE
Z.KLÇ A.DRC A.DRC E.ŞHN
ARP4
E.SYL
MATE KURAN4KURAN4 MATE
E.ŞHN M.ŞHN M.ŞHN E.ŞHN
MATE
E.ŞHN
İNG6
E.SNK
İNG6 EDEBİY BİYO KİMYA KİMYA TARİH TARİH İNG6
E.SNK M.BLG Z.KSK İ.AKS İ.AKS F.YKS F.YKS E.SNK
İNG6 KURAN4KURAN4KURAN4KURAN4 İNG6
E.SNK E.SYL E.SYL E.SYL E.SYL E.SNK
TDİNİ
İ.YVŞ
MATE MATE
B.CYH B.CYH
İNG6 EDEBİY EDEBİY BİYO
E.SNK M.YLD M.YLD Z.KSK
COĞR COĞR İNG6
İNG6 TARİH TARİH KURAN4KURAN4 B.GS.M EDEBİY FİZİK FİZİK
O.GRG O.GRG Y.AKD Y.AKD S.CŞK S.CŞK A.DDE A.DDE N.DNÇ O.AYN A.DRC A.DRC
ARP4 KURAN4KURAN4 İNG6
E.SYL S.ALT S.ALT E.SNK
İNG6 KURAN4KURAN4 DİL A DİL A EDEBİY TDİNİ B.GS.M REHBER
E.SNK S.ALT S.ALT S.KRM S.KRM M.BLG E.SYL N.DNÇ S.KRM
İNG6
İNG6 MATE MATE EDEBİY EDEBİY BİYO SAĞLIK B.GS.M TDİNİ KURAN4KURAN4 TARİH TARİH KİMYA KİMYA BİYO BİYO MATE MATE KURAN4KURAN4 ARP4 ARP4 FİZİK FİZİK COĞR COĞR ARP4 ARP4
İNG6
İNG6 REHBER İNG6
İNG6 MATE MATE DİL A
M.LLC M.LLC A.DRC A.DRC H.AYD H.AYD C.KRB İ.AKS N.DNÇ E.ÇAM A.DDE A.DDE F.YKS F.YKS İ.AKS İ.AKS C.KRB C.KRB A.DRC A.DRC A.DDE A.DDE B.CMR B.CMR A.DRC A.DRC E.TMR E.TMR B.CMR B.CMR M.LLC M.LLC O.GRG M.LLC M.LLC A.DRC A.DRC B.TRN
DİL A EDEBİY
B.TRN H.AYD
MATE
E.ŞHN
MATE
E.ŞHN
DİL A DİL A KURAN4KURAN4 SAĞLIK TDİNİ
S.KRM S.KRM M.ŞHN M.ŞHN C.KRB E.SYL
FİZİK FİZİK REHBER B.GS.M ARP4 ARP4 MATE
A.DRC A.DRC M.ŞHN N.DNÇ A.KNT A.KNT E.ŞHN
MATE TDİNİ KİMYA KİMYA B.GS.M SAĞLIK EDEBİY KURAN4KURAN4 DİL A
E.ŞHN E.ÇAM İ.AKS İ.AKS N.DNÇ İ.AKS H.AYD A.DDE A.DDE B.TRN
COĞR COĞR MATE MATE KURAN4KURAN4 ARP4
O.GRG O.GRG C.ÖGE C.ÖGE İ.YVŞ İ.YVŞ H.CRE
DİL A İNG6
İNG6
ARP4 ARP4 KURAN4KURAN4 MATE
B.TRN Y.AKD Y.AKD B.CMR B.CMR A.DDE A.DDE E.ŞHN
İNG6
E.SNK
BİYO
Z.KSK
BİYO EDEBİY EDEBİY MATE
Z.KSK M.BLG M.BLG E.ŞHN
MATE COĞR COĞR İNG6
E.ŞHN E.TMR E.TMR E.SNK
İNG6
ARP4 ARP4
E.SNK A.KNT A.KNT
MATE REHBER BİYO TARİH TARİH ARP4 ARP4
İNG6
İNG6
FİZİK FİZİK COĞR COĞR İNG6
İNG6 EDEBİY EDEBİY BİYO BİYO
E.ŞHN Y.AKD C.KRB F.YKS F.YKS B.CMR B.CMR Y.AKD Y.AKD A.DRC A.DRC O.GRG O.GRG Y.AKD Y.AKD H.AYD H.AYD C.KRB C.KRB
ARP4 KİMYA KİMYA KURAN4KURAN4 İNG6
İNG6
FİZİK FİZİK DİL A DİL A MATE MATE BİYO BİYO ARP4
H.CRE İ.AKS İ.AKS İ.YVŞ İ.YVŞ M.LLC M.LLC E.DNÇ E.DNÇ M.BLG M.BLG C.ÖGE C.ÖGE M.KRV M.KRV H.CRE
MATE
E.ŞHN
ARP4
İNG6
İNG6 EDEBİY BİYO TARİH TARİH B.GS.M TDİNİ MATE MATE SAĞLIK REHBER EDEBİY EDEBİY İNG6
İNG6
H.CRE M.LLC M.LLC H.AYD M.KRV F.YKS F.YKS N.DNÇ H.CRE C.ÖGE C.ÖGE C.KRB M.BLG H.AYD H.AYD M.LLC M.LLC
BİYO B.GS.M ARP4 ARP4
İNG6
İNG6 DİL A DİL A İNG6
İNG6 TARİH TARİH KURAN4KURAN4 KİMYA KİMYA EDEBİY EDEBİY REHBER BİYO BİYO TDİNİ MATE MATE KURAN4KURAN4 SAĞLIK EDEBİY İNG6
İNG6 MATE MATE MATE MATE ARP4 ARP4 COĞR COĞR FİZİK FİZİK
C.KRB N.DNÇ H.YVZ H.YVZ M.LLC M.LLC M.YLD M.YLD M.LLC M.LLC F.YKS F.YKS A.DDE A.DDE B.YZC B.YZC H.AYD H.AYD M.YLD C.KRB C.KRB E.ÇAM A.DRC A.DRC A.DDE A.DDE N.DNÇ H.AYD M.LLC M.LLC A.DRC A.DRC A.DRC A.DRC H.YVZ H.YVZ O.GRG O.GRG E.DNÇ E.DNÇ
ARP4 ARP4 KİMYA KİMYA MATE MATE
FIK
FIK
HAD
A.KNT A.KNT B.YZC B.YZC Y.KLK Y.KLK M.ŞHN M.ŞHN S.ALT
BİYO BİYO MATE
M.KRV M.KRV E.ŞHN
MATE KİMYA KİMYA SİYER
E.ŞHN B.YZC B.YZC S.KTN
HAD
S.ALT
TARİH TARİH BİYO
S.CŞK S.CŞK Z.KSK
SİYER TARİH TARİH KURAN4KURAN4 FIK
S.KTN F.YKS F.YKS Ö.CŞK Ö.CŞK S.ALT
BİYO KURAN4KURAN4 EDEBİY EDEBİY ARP4 ARP4 FİZİK FİZİK MATE MATE İNG2
İNG2 REHBER B.GS.M SİYER
Z.KSK Ö.CŞK Ö.CŞK S.KRM S.KRM A.KNT A.KNT E.DNÇ E.DNÇ Y.KLK Y.KLK V.YLM V.YLM A.KNT N.DNÇ E.SYL
FIK
S.ALT
MATE
E.ŞHN
MATE İNG2
İNG2 REHBER HAD
E.ŞHN V.YLM V.YLM S.ALT İ.YVŞ
COĞR COĞR DİL A DİL A SİYER SİYER ARP4 ARP4 ARP4 ARP4 MATE MATE TARİH TARİH İNG2
İNG2 KURAN4KURAN4REHBER B.GS.M EDEBİY EDEBİY MATE MATE MATE MATE
FIK
E.TMR E.TMR O.AYN O.AYN H.YVZ H.YVZ H.UYR H.UYR H.UYR H.UYR M.UYS M.UYS S.CŞK S.CŞK Y.AKD Y.AKD İ.YVŞ İ.YVŞ B.TRN N.DNÇ B.TRN B.TRN M.UYS M.UYS M.UYS M.UYS Ö.CŞK
KİMYA KİMYA İNG2
İNG2
ARP4 ARP4 TARİH TARİH KURAN4KURAN4 MATE MATE
B.YZC B.YZC M.LLC M.LLC A.KNT A.KNT F.YKS F.YKS Ö.CŞK Ö.CŞK B.CYH B.CYH
MATE MATE TARİH TARİH COĞR COĞR ARP4 ARP4 KURAN4KURAN4 FIK
B.CYH B.CYH F.YKS F.YKS O.GRG O.GRG A.KNT A.KNT İ.YVŞ İ.YVŞ E.SYL
HAD
İ.YVŞ
SİYER MATE MATE COĞR COĞR
E.SYL Y.KLK Y.KLK E.TMR E.TMR
DİL A
Ş.ŞHN
DİL A KURAN4KURAN4 EDEBİY BİYO
Ş.ŞHN Ö.CŞK Ö.CŞK S.KRM Z.KSK
HAD B.GS.M EDEBİY EDEBİY KURAN4KURAN4 FİZİK FİZİK EDEBİY BİYO ARP4 ARP4 DİL A DİL A ARP4 ARP4 MATE
İ.YVŞ Z.ASL B.TRN B.TRN Ö.CŞK Ö.CŞK E.DNÇ E.DNÇ B.TRN M.KRV B.CMR B.CMR M.BLG M.BLG B.CMR B.CMR E.ŞHN
FIK KİMYA KİMYA BİYO EDEBİY HAD
HAD
FİZİK FİZİK
Ö.CŞK B.YZC B.YZC Z.KSK B.TRN A.DDE A.DDE E.DNÇ E.DNÇ
BİYO
Z.KSK
MATE COĞR COĞR
E.ŞHN O.GRG O.GRG
BİYO KURAN4KURAN4
Z.KSK İ.YVŞ İ.YVŞ
HAD
BİYO SİYER EDEBİY EDEBİY MATE MATE COĞR COĞR ARP4 ARP4 FİZİK FİZİK
FIK
FIK
DİL A DİL A BİYO BİYO KURAN4KURAN4 B.GS.M REHBER MATE MATE SİYER EDEBİY
İ.YVŞ M.KRV E.SYL B.TRN B.TRN B.CYH B.CYH E.TMR E.TMR A.KNT A.KNT E.DNÇ E.DNÇ M.ŞHN M.ŞHN M.BLG M.BLG M.KRV M.KRV Ö.CŞK Ö.CŞK Z.KLÇ M.KRV B.CYH B.CYH E.SYL B.TRN
FIK
DİL A DİL A İNG2
İNG2
ARP4 ARP4 KİMYA KİMYA SİYER SİYER BİYO B.GS.M BİYO BİYO EDEBİY EDEBİY MATE MATE FİZİK FİZİK MATE MATE KURAN4KURAN4REHBER EDEBİY HAD
E.SYL O.AYN O.AYN M.LLC M.LLC A.KNT A.KNT B.YZC B.YZC H.YVZ H.YVZ M.KRV N.DNÇ M.KRV M.KRV M.BLG M.BLG B.CYH B.CYH E.DNÇ E.DNÇ B.CYH B.CYH İ.YVŞ İ.YVŞ İ.YVŞ M.BLG S.ALT
HAD
S.ALT
REHBER KİMYA KİMYA KURAN4KURAN4 BİYO EDEBİY HAD MATE MATE İNG2
İNG2 DİL A DİL A KURAN4KURAN4 SİYER SİYER EDEBİY EDEBİY ARP4 ARP4 B.GS.M HAD
FIK
FIK
MATE MATE FİZİK FİZİK TARİH TARİH BİYO BİYO COĞR COĞR MATE MATE ARP4 ARP4
H.YVZ İ.AKS İ.AKS E.ÇAM E.ÇAM C.KRB M.BLG A.DDE C.ÖGE C.ÖGE M.LLC M.LLC M.YLD M.YLD E.ÇAM E.ÇAM H.YVZ H.YVZ M.BLG M.BLG B.CMR B.CMR N.DNÇ A.DDE M.ŞHN M.ŞHN C.ÖGE C.ÖGE E.DNÇ E.DNÇ F.YKS F.YKS C.KRB C.KRB O.GRG O.GRG C.ÖGE C.ÖGE B.CMR B.CMR
SİYER
S.KTN
SİYER BİYO ARP4
S.KTN C.KRB Ö.CŞK
ARP4 REHBER EDEBİY B.GS.M FİZİK FİZİK KURAN4KURAN4 FIK
FIK
TARİH TARİH ARP4
Ö.CŞK E.ŞHN H.AYD N.DNÇ E.DNÇ E.DNÇ E.ÇAM E.ÇAM M.ŞHN M.ŞHN F.YKS F.YKS Ö.CŞK
FEL
FEL EDEBİY EDEBİY TC.İNK TC.İNK İNG3
A.TRK A.TRK S.KRM S.KRM S.CŞK S.CŞK E.SNK
İNG3 SEGEO2 SEGEO2 A.KELA A.KELA M.ARA4 M.ARA4 DİL A DİL A TEFS
E.SNK M.UYS M.UYS M.ŞHN M.ŞHN H.UYR H.UYR O.AYN O.AYN S.KTN
İNG3 İSL AH SE MAT SE MAT EDEBİY B.GS.M SE COĞ SE COĞ MUYG MUYG KURAN4KURAN4 İNG3
E.SNK H.UYR M.UYS M.UYS Ş.ŞHN Z.KLÇ O.GRG O.GRG E.SYL E.SYL M.GÖ M.GÖ E.SNK
ARP4 KİMYA KİMYA MATE
Ö.CŞK İ.AKS İ.AKS E.ŞHN
MATE COĞR COĞR MATE
E.ŞHN E.TMR E.TMR E.ŞHN
MATE
E.ŞHN
DİL A
B.TRN
DİL A KURAN4KURAN4 EDEBİY EDEBİY HAD
B.TRN E.ÇAM E.ÇAM H.AYD H.AYD M.GÖ
MATE
E.ŞHN
MATE İNG2
İNG2
BİYO BİYO
E.ŞHN Y.AKD Y.AKD C.KRB C.KRB
TEFS SE.BİY SE.BİY İNG3 EDEBİY SE.KİM SE.KİM MUYG MUYG SE MAT SE MAT REHBER B.GS.M KURAN4KURAN4 SE MAT SE MAT M.ARA4 M.ARA4 SE.FİZ SE.FİZ KURAN4KURAN4
S.KTN Z.KSK Z.KSK E.SNK S.KRM B.YZC B.YZC M.GÖ M.GÖ Y.KLK Y.KLK M.UYS Z.ASL M.ŞHN M.ŞHN Y.KLK Y.KLK H.UYR H.UYR E.DNÇ E.DNÇ M.ŞHN M.ŞHN
İNG3 SEGEO2 SEGEO2 TEFS
TEFS REHBER S.HAD DİL A DİL A TC.İNK TC.İNK FEL
FEL SE MAT SE MAT M.ARA4 M.ARA4 EDEBİY EDEBİY M.ARA4 M.ARA4 A.KELA A.KELA SE.SOS SE.SOS KURAN4KURAN4
E.SNK B.CYH B.CYH H.UYR H.UYR S.CŞK S.ALT O.AYN O.AYN S.CŞK S.CŞK A.TRK A.TRK M.UYS M.UYS M.ŞHN M.ŞHN Ş.ŞHN Ş.ŞHN M.ŞHN M.ŞHN M.ŞHN M.ŞHN A.TRK A.TRK M.GÖ M.GÖ
TC.İNK TC.İNK EDEBİY EDEBİY KURAN4KURAN4 İNG3
İNG3 SE.SOS SE.SOS SE MAT SE MAT SEGEO2 SEGEO2 M.ARA4 M.ARA4 KURAN4KURAN4M.ARA4 M.ARA4 SE MAT SE MAT TEFS
TEFS SE COĞ SE COĞ EDEBİY MUYG MUYG DİL A
S.CŞK S.CŞK Ş.ŞHN Ş.ŞHN M.ŞHN M.ŞHN M.LLC M.LLC A.TRK A.TRK Y.KLK Y.KLK M.UYS M.UYS S.KTN S.KTN M.ŞHN M.ŞHN S.KTN S.KTN Y.KLK Y.KLK E.ÇAM E.ÇAM E.TMR E.TMR Ş.ŞHN M.GÖ M.GÖ B.TRN
DİL A
Ş.ŞHN
HAD
M.GÖ
DİL A SEGEO2 SEGEO2 TC.İNK TC.İNK EDEBİY EDEBİY KURAN4KURAN4 SE.FİZ SE.FİZ MUYG MUYG SE MAT SE MAT SE.KİM SE.KİM FEL
FEL A.KELA A.KELA İNG2
İNG2 M.ARA4 M.ARA4 REHBER ASTR B.GS.M TEFS
Ş.ŞHN Y.KLK Y.KLK F.YKS F.YKS S.KRM S.KRM H.YVZ H.YVZ E.DNÇ E.DNÇ M.GÖ M.GÖ M.UYS M.UYS B.YZC B.YZC A.TRK A.TRK A.KNT A.KNT V.YLM V.YLM H.UYR H.UYR H.UYR B.YZC N.DNÇ S.KTN
DİL A REHBER İNG3 S.HAD B.GS.M İSL AH A.KELA A.KELA FEL
FEL
B.TRN S.KTN M.LLC İ.YVŞ N.DNÇ H.CRE S.ALT S.ALT A.TRK A.TRK
TEFS EDEBİY SE.BİY SE.BİY SE MAT SE MAT KURAN4KURAN4M.ARA4 M.ARA4
S.KTN S.KRM Z.KSK Z.KSK M.UYS M.UYS H.YVZ H.YVZ H.UYR H.UYR
SE MAT SE MAT TEFS
TEFS EDEBİY EDEBİY MUYG MUYG İNG2
İNG2 SE.SOS SE.SOS KURAN4KURAN4 A.KELA A.KELA SE MAT SE MAT SEGEO2 SEGEO2 TC.İNK TC.İNK SE COĞ SE COĞ OSM.T OSM.T
FEL
FEL M.ARA4 M.ARA4 KURAN4KURAN4REHBER EDEBİY M.ARA4 M.ARA4 S.DMUS B.GS.M DİL A DİL A
C.ÖGE C.ÖGE H.UYR H.UYR S.KRM S.KRM E.ÇAM E.ÇAM V.YLM V.YLM A.TRK A.TRK Ö.CŞK Ö.CŞK A.KNT A.KNT C.ÖGE C.ÖGE M.UYS M.UYS F.YKS F.YKS O.GRG O.GRG Ş.ŞHN Ş.ŞHN A.TRK A.TRK Ö.CŞK Ö.CŞK Ö.CŞK Ö.CŞK A.TRK S.KRM Ö.CŞK Ö.CŞK E.SYL N.DNÇ M.BLG M.BLG
MUYG MUYG SE MAT SE MAT M.ARA4 M.ARA4 TC.İNK TC.İNK SEGEO2 SEGEO2 M.ARA4 M.ARA4 TEFS
TEFS OSM.T OSM.T SE.SOS SE.SOS KURAN4KURAN4 SE MAT SE MAT EDEBİY EDEBİY A.KELA A.KELA SE COĞ SE COĞ DİL A DİL A REHBER B.GS.M EDEBİY FEL
FEL
İNG2
İNG2 SE.TED KURAN4KURAN4
M.GÖ M.GÖ B.CYH B.CYH S.KTN S.KTN S.CŞK S.CŞK Y.KLK Y.KLK S.KTN S.KTN E.ÇAM E.ÇAM Ş.ŞHN Ş.ŞHN A.TRK A.TRK Ö.CŞK Ö.CŞK B.CYH B.CYH S.KRM S.KRM A.KNT A.KNT O.GRG O.GRG H.AYD H.AYD E.ÇAM N.DNÇ S.KRM A.TRK A.TRK M.LLC M.LLC S.KRM Ö.CŞK Ö.CŞK
A.KELA A.KELA EDEBİY SE COĞ SE COĞ İSL AH MUYG MUYG KURAN4KURAN4M.ARA4 M.ARA4 SE.SOS SE.SOS OSM.T OSM.T SEGEO2 SEGEO2 M.ARA4 M.ARA4 EDEBİY EDEBİY SE MAT SE MAT REHBER B.GS.M TC.İNK TC.İNK SE MAT SE MAT KURAN4KURAN4 FEL
FEL
İNG2
İNG2
TEFS
M.ŞHN M.ŞHN M.YLD E.TMR E.TMR H.CRE İ.YVŞ İ.YVŞ M.GÖ M.GÖ B.CMR B.CMR B.TRN B.TRN S.CŞK S.CŞK İ.AKS İ.AKS B.CMR B.CMR M.YLD M.YLD C.ÖGE C.ÖGE N.DNÇ N.DNÇ F.YKS F.YKS C.ÖGE C.ÖGE M.GÖ M.GÖ H.AYD H.AYD Y.AKD Y.AKD S.KTN
SE MAT SE MAT KURAN4KURAN4 B.GS.M REHBER DİL A
Y.KLK Y.KLK M.GÖ M.GÖ N.DNÇ Ş.ŞHN Ş.ŞHN
DİL A SE.DİL SE.DİL TRAFİK EDEBİY TEFS
Ş.ŞHN Ş.ŞHN Ş.ŞHN N.DNÇ O.AYN S.KTN
TEFS A.KELA A.KELA SEGEO1 SE MAT SE MAT M.ARA4 M.ARA4 İNG3 İSLAMT İSLAMT ÇTDT
S.KTN S.ALT S.ALT Y.KLK Y.KLK Y.KLK H.UYR H.UYR V.YLM H.YVZ H.YVZ S.CŞK
A.KELA A.KELA SE.BİY SE.BİY KURAN4KURAN4 SE MAT SE MAT ARAPÇ5 ARAPÇ5 İNG2
İNG2 SE.FİZ SE.FİZ MUYG MUYG TRAFİK B.GS.M TEFS
TEFS SE MAT SE MAT EDEBİY EDEBİY DİL A
E.ÇAM E.ÇAM M.KRV M.KRV M.GÖ M.GÖ M.UYS M.UYS B.CMR B.CMR V.YLM V.YLM E.DNÇ E.DNÇ İ.YVŞ İ.YVŞ N.DNÇ N.DNÇ A.DDE A.DDE M.UYS M.UYS O.AYN O.AYN B.TRN
ARAPÇ5 SE.TED İSLAMT İSLAMT TEFS
TEFS MUYG MUYG EDEBİY EDEBİY ARAPÇ5 ARAPÇ5 SE MAT SE MAT REHBER B.GS.M ÇTDT
H.UYR M.YLD S.KTN S.KTN H.UYR H.UYR E.SYL E.SYL M.YLD M.YLD H.UYR H.UYR B.CYH B.CYH E.SYL H.CRE S.CŞK
ÇTDT İNG3
İNG3 MUYG MUYG DTARİH DTARİH M.ARA4 M.ARA4 EDEBİY EDEBİY KURAN4KURAN4 SE COĞ SE COĞ
S.CŞK V.YLM V.YLM İ.YVŞ İ.YVŞ İ.YVŞ İ.YVŞ H.UYR H.UYR O.AYN O.AYN M.GÖ M.GÖ E.TMR E.TMR
DİL A ARAPÇ5 ARAPÇ5 REHBER SEGEO1 SE.KİM SE.KİM İSLAMT İSLAMT KURAN4KURAN4 EDEBİY ARAPÇ5 DTARİH DTARİH
B.TRN B.CMR B.CMR Y.KLK Y.KLK B.YZC B.YZC S.KTN S.KTN M.GÖ M.GÖ O.AYN B.CMR H.YVZ H.YVZ
ÇTDT İNG2
İNG2 SE COĞ SE COĞ SE MAT SE MAT A.KELA A.KELA DTARİH DTARİH DİL A
S.CŞK V.YLM V.YLM O.GRG O.GRG B.CYH B.CYH S.ALT S.ALT H.YVZ H.YVZ Ş.ŞHN
İNG2
İNG2 REHBER B.GS.M EDEBİY EDEBİY SE MAT SE MAT KURAN4KURAN4 SE.TED EDEBİY ARAPÇ5 ARAPÇ5 MUYG MUYG ARAPÇ5 ARAPÇ5 DİL A DİL A ÇTDT
V.YLM V.YLM E.TMR N.DNÇ M.YLD M.YLD C.ÖGE C.ÖGE S.KTN S.KTN M.YLD M.YLD B.CMR B.CMR H.UYR H.UYR B.CMR B.CMR H.AYD H.AYD S.CŞK
TEFS DİL A DİL A
S.KTN O.AYN O.AYN
DİL A KURAN4KURAN4 SE.DİL SE.DİL KURAN4KURAN4ARAPÇ5 ARAPÇ5 EDEBİY TRAFİK
Ş.ŞHN S.ALT S.ALT Ş.ŞHN Ş.ŞHN S.ALT S.ALT H.UYR H.UYR M.YLD N.DNÇ
ÇTDT SE.DİL SE.DİL DTARİH DTARİH A.KELA A.KELA İSLAMT İSLAMT SE MAT SE MAT TRAFİK ARAPÇ5 TEFS
S.CŞK H.AYD H.AYD İ.YVŞ İ.YVŞ E.ÇAM E.ÇAM H.YVZ H.YVZ C.ÖGE C.ÖGE N.DNÇ B.CMR S.KTN
TEFS SE COĞ SE COĞ KURAN4KURAN4
S.KTN E.TMR E.TMR S.KTN S.KTN
Download

16.02.2015 tarihinden itibaren geçerli Sınıf ders programı