Sınıf
09/A
09/B
09/C
09/D
09/E
09/F
09/G
09/H
09/I
09/K
09/L
10/A
10/B
10/C
10/D
10/E
10/F
10/G
11/A
11/B
11/C
11/D
11/E
11/F
11/G
12/A
12/B
12/C
12/D
Pazartesi
1
2
3
4
5
Salı
6
7
8
08:50 09:40 10:30 11:10 12:00 13:30 14:20 15:10
09:30 10:20 11:10 11:50 12:40 14:10 15:00 15:50
MATE MATE KURAN4KURAN4 BİYO BİYO EDEBİY EDEBİY
Y.KLK Y.KLK A.DDE A.DDE M.KRV M.KRV O.AYN O.AYN
MATE MATE TARİH TARİH İNG6
M.UYS M.UYS S.CŞK S.CŞK E.SNK
T.C
ÇAYIROVA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi
1
2
ARP4
M.GÖ
4
DİL A
Ş.ŞHN
DİL A
Ş.ŞHN
5
6
7
8
1
2
3
08:50 09:40 10:30 11:10 12:00 13:30 14:20 15:10 08:50 09:40 10:30
09:30 10:20 11:10 11:50 12:40 14:10 15:00 15:50 09:30 10:20 11:10
COĞR COĞR ARP4 ARP4 MATE MATE İNG6
İNG6
ARP4 ARP4 DİL A
E.TMR E.TMR H.YVZ H.YVZ Y.KLK Y.KLK Y.AKD Y.AKD H.YVZ H.YVZ B.TRN
İNG6 COĞR COĞR ARP4 ARP4
E.SNK E.TMR E.TMR A.KNT A.KNT
SAĞLIK B.GS.M KİMYA KİMYA KURAN4KURAN4 ARP4
İ.AKS N.DNÇ İ.AKS İ.AKS A.DDE A.DDE M.GÖ
3
Çarşamba
FİZİK FİZİK
E.DNÇ E.DNÇ
DİL A DİL A MATE MATE BİYO BİYO
M.YLD M.YLD B.CYH B.CYH M.KRV M.KRV
BİYO
Z.KSK
ARP4
M.GÖ
4
5
6
7
8
Perşembe
1
2
3
4
BİYO MATE MATE KİMYA KİMYA EDEBİY REHBER İNG6
Z.KSK M.UYS M.UYS B.YZC B.YZC S.KRM E.SNK E.SNK
COĞR MATE MATE SAĞLIK EDEBİY REHBER BİYO
Z.KLÇ A.DRC A.DRC M.KRV M.YLD Z.KSK Z.KSK
COĞR
Z.KLÇ
MATE
E.ŞHN
İNG6 KURAN4KURAN4 BİYO EDEBİY TARİH TARİH MATE
E.SNK S.ALT S.ALT Z.KSK M.BLG F.YKS F.YKS E.ŞHN
MATE KİMYA KİMYA MATE
E.ŞHN B.YZC B.YZC E.ŞHN
ARP4
E.SYL
ARP4
E.SYL
İNG6
E.SNK
8
1
08:50
09:30
EDEBİY
O.AYN
2
3
4
5
6
09:40 10:30 11:10 12:00 13:30
10:20 11:10 11:50 12:40 14:10
BİYO TDİNİ REHBERKURAN4KURAN4
M.KRV İ.YVŞ O.AYN A.DDE A.DDE
BİYO B.GS.M KİMYA KİMYA MATE MATE İNG6
Z.KSK N.DNÇ B.YZC B.YZC A.DRC A.DRC E.SNK
MATE
E.ŞHN
İNG6 KURAN4KURAN4KURAN4KURAN4 İNG6
E.SNK E.SYL E.SYL E.SYL E.SYL E.SNK
MATE
E.ŞHN
ARP4
H.CRE
İNG6 TARİH TARİH MATE
E.SNK F.YKS F.YKS E.ŞHN
ARP4
İNG6
İNG6 EDEBİY EDEBİY COĞR COĞR ARP4
H.CRE M.LLC M.LLC H.AYD H.AYD O.GRG O.GRG H.CRE
BİYO
Z.KSK
ARP4
E.SYL
ARP4 KURAN4KURAN4 İNG6
E.SYL S.ALT S.ALT E.SNK
MATE REHBER BİYO FİZİK FİZİK KİMYA KİMYA MATE
E.ŞHN M.ŞHN Z.KSK A.DRC A.DRC İ.AKS İ.AKS E.ŞHN
MATE
E.ŞHN
İNG6
E.SNK
İNG6
E.SNK
MATE REHBER BİYO DİL A
E.ŞHN Y.AKD C.KRB B.TRN
İNG6
E.SNK
İNG6 EDEBİY EDEBİY BİYO
E.SNK M.YLD M.YLD Z.KSK
TDİNİ
E.SYL
COĞR COĞR İNG6
İNG6 TARİH TARİH KURAN4KURAN4 BİYO EDEBİY FİZİK FİZİK
O.GRG O.GRG Y.AKD Y.AKD S.CŞK S.CŞK A.DDE A.DDE C.KRB O.AYN A.DRC A.DRC
BİYO
Z.KSK
MATE TARİH TARİH SAĞLIK B.GS.M TDİNİ EDEBİY KİMYA KİMYA KURAN4KURAN4 İNG6
İNG6
ARP4 ARP4 KURAN4KURAN4 MATE
E.ŞHN F.YKS F.YKS İ.AKS N.DNÇ E.ÇAM H.AYD İ.AKS İ.AKS A.DDE A.DDE Y.AKD Y.AKD B.CMR B.CMR A.DDE A.DDE E.ŞHN
8
TDİNİ İNG6
İNG6
İ.YVŞ Y.AKD Y.AKD
İNG6 EDEBİY EDEBİY SAĞLIK DİL A DİL A TDİNİ B.GS.M REHBER
E.SNK M.BLG M.BLG Z.KSK S.KRM S.KRM E.SYL N.DNÇ S.KRM
İNG6
İNG6 MATE MATE BİYO BİYO B.GS.M SAĞLIK KURAN4KURAN4 İNG6
İNG6 TARİH TARİH KİMYA KİMYA EDEBİY EDEBİY MATE MATE KURAN4KURAN4 ARP4 ARP4 FİZİK FİZİK COĞR COĞR ARP4 ARP4 REHBER TDİNİ BİYO
İNG6
İNG6 MATE MATE DİL A
M.LLC M.LLC A.DRC A.DRC C.KRB C.KRB N.DNÇ İ.AKS A.DDE A.DDE M.LLC M.LLC F.YKS F.YKS İ.AKS İ.AKS H.AYD H.AYD A.DRC A.DRC A.DDE A.DDE B.CMR B.CMR A.DRC A.DRC E.TMR E.TMR B.CMR B.CMR H.AYD E.ÇAM C.KRB M.LLC M.LLC A.DRC A.DRC B.TRN
DİL A DİL A KURAN4KURAN4 B.GS.M TDİNİ SAĞLIK EDEBİY KURAN4KURAN4 ARP4 ARP4
İNG6
S.KRM S.KRM M.ŞHN M.ŞHN N.DNÇ E.SYL C.KRB M.BLG M.ŞHN M.ŞHN A.KNT A.KNT E.SNK
7
14:20 15:10
15:00 15:50
TARİH TARİH
S.CŞK S.CŞK
İNG6 KURAN4KURAN4 ARP4 ARP4 SAĞLIK EDEBİY EDEBİY BİYO MATE MATE KURAN4KURAN4 TDİNİ GÖRSAN İNG6
E.SNK E.SYL E.SYL A.KNT A.KNT M.KRV S.KRM S.KRM Z.KSK M.UYS M.UYS E.SYL E.SYL S.ALT M.LLC E.SNK
KURAN4KURAN4 ARP4 ARP4 MATE MATE SAĞLIK B.GS.M EDEBİY EDEBİY İNG6
İNG6 KİMYA KİMYA DİL A DİL A İNG6
İNG6
ARP4 ARP4 MATE MATE BİYO BİYO MATE MATE REHBER TDİNİ
A.DDE A.DDE H.YVZ H.YVZ C.ÖGE C.ÖGE İ.AKS N.DNÇ O.AYN O.AYN Y.AKD Y.AKD İ.AKS İ.AKS M.YLD M.YLD Y.AKD Y.AKD H.YVZ H.YVZ C.ÖGE C.ÖGE C.KRB C.KRB C.ÖGE C.ÖGE A.DDE İ.YVŞ
İNG6
FİZİK FİZİK MATE
E.SNK A.DRC A.DRC E.ŞHN
7
ARP4 EDEBİY EDEBİY İNG6
İNG6 COĞR COĞR MATE MATE İNG6
İNG6
BİYO KURAN4KURAN4REHBER MATE MATE FİZİK FİZİK EDEBİY TARİH TARİH
M.GÖ O.AYN O.AYN Y.AKD Y.AKD O.GRG O.GRG B.CYH B.CYH Y.AKD Y.AKD M.KRV A.DDE A.DDE M.GÖ B.CYH B.CYH E.DNÇ E.DNÇ O.AYN S.CŞK S.CŞK
İNG6
ARP4 ARP4 COĞR
E.SNK A.KNT A.KNT Z.KLÇ
İNG6
E.SNK
6
11:10 12:00 13:30 14:20 15:10 08:50 09:40 10:30 11:10 12:00 13:30 14:20 15:10
11:50 12:40 14:10 15:00 15:50 09:30 10:20 11:10 11:50 12:40 14:10 15:00 15:50
DİL A SAĞLIK B.GS.M İNG6
İNG6
FİZİK FİZİK MATE MATE İNG6
İNG6 KİMYA KİMYA
B.TRN C.KRB N.DNÇ Y.AKD Y.AKD E.DNÇ E.DNÇ Y.KLK Y.KLK Y.AKD Y.AKD B.YZC B.YZC
FİZİK FİZİK ARP4 ARP4 DİL A DİL A MATE MATE TARİH TARİH İNG6
A.DRC A.DRC A.KNT A.KNT M.BLG M.BLG A.DRC A.DRC S.CŞK S.CŞK E.SNK
COĞR
Z.KLÇ
5
Cuma
BİYO
Z.KSK
BİYO EDEBİY EDEBİY MATE
Z.KSK M.BLG M.BLG E.ŞHN
MATE COĞR COĞR İNG6
E.ŞHN E.TMR E.TMR E.SNK
DİL A EDEBİY
B.TRN H.AYD
İNG6
ARP4 ARP4
E.SNK A.KNT A.KNT
DİL A ARP4 ARP4
İNG6
İNG6
FİZİK FİZİK COĞR COĞR İNG6
İNG6
BİYO BİYO EDEBİY EDEBİY MATE
B.TRN B.CMR B.CMR Y.AKD Y.AKD A.DRC A.DRC O.GRG O.GRG Y.AKD Y.AKD C.KRB C.KRB H.AYD H.AYD E.ŞHN
MATE
E.ŞHN
ARP4 KİMYA KİMYA KURAN4KURAN4 FİZİK FİZİK REHBER MATE MATE EDEBİY BİYO BİYO DİL A DİL A İNG6
İNG6 MATE MATE TARİH TARİH B.GS.M TDİNİ MATE MATE BİYO KURAN4KURAN4 SAĞLIK İNG6
İNG6
H.CRE İ.AKS İ.AKS İ.YVŞ İ.YVŞ E.DNÇ E.DNÇ M.BLG C.ÖGE C.ÖGE H.AYD M.KRV M.KRV M.BLG M.BLG M.LLC M.LLC C.ÖGE C.ÖGE F.YKS F.YKS N.DNÇ H.CRE C.ÖGE C.ÖGE M.KRV İ.YVŞ İ.YVŞ C.KRB M.LLC M.LLC
BİYO REHBER SAĞLIK B.GS.M İNG6
İNG6
ARP4 ARP4
İNG6
İNG6 TARİH TARİH KURAN4KURAN4 KİMYA KİMYA DİL A DİL A BİYO BİYO EDEBİY TDİNİ MATE MATE KURAN4KURAN4 ARP4 ARP4
İNG6
İNG6 MATE MATE MATE MATE EDEBİY EDEBİY COĞR COĞR FİZİK FİZİK
C.KRB M.YLD C.KRB N.DNÇ M.LLC M.LLC H.YVZ H.YVZ M.LLC M.LLC F.YKS F.YKS A.DDE A.DDE B.YZC B.YZC M.YLD M.YLD C.KRB C.KRB H.AYD E.ÇAM A.DRC A.DRC A.DDE A.DDE H.YVZ H.YVZ M.LLC M.LLC A.DRC A.DRC A.DRC A.DRC H.AYD H.AYD O.GRG O.GRG E.DNÇ E.DNÇ
ARP4 ARP4 KİMYA KİMYA DİL A
A.KNT A.KNT B.YZC B.YZC Ş.ŞHN
BİYO BİYO MATE
M.KRV M.KRV E.ŞHN
MATE
E.ŞHN
HAD
İ.YVŞ
DİL A
FIK
FIK
MATE MATE TARİH TARİH BİYO
Ş.ŞHN M.ŞHN M.ŞHN Y.KLK Y.KLK S.CŞK S.CŞK Z.KSK
HAD
İ.YVŞ
SİYER
S.KTN
SİYER İNG2
İNG2 EDEBİY EDEBİY FIK
S.KTN V.YLM V.YLM B.TRN B.TRN S.ALT
KİMYA KİMYA MATE MATE ARP4 ARP4
B.YZC B.YZC B.CYH B.CYH A.KNT A.KNT
HAD
İ.YVŞ
HAD
İ.YVŞ
BİYO KURAN4KURAN4 ARP4 ARP4 GÖRSANREHBER FİZİK FİZİK EDEBİY EDEBİY İNG2
İNG2
HAD
Z.KSK Ö.CŞK Ö.CŞK A.KNT A.KNT Z.ASL A.KNT E.DNÇ E.DNÇ S.KRM S.KRM V.YLM V.YLM S.ALT
FIK
S.ALT
MATE
E.ŞHN
HAD
S.ALT
SİYER
E.SYL
SİYER MATE MATE COĞR COĞR MATE MATE KURAN4KURAN4 EDEBİY BİYO
E.SYL Y.KLK Y.KLK E.TMR E.TMR Y.KLK Y.KLK Ö.CŞK Ö.CŞK S.KRM Z.KSK
MATE ARP4 ARP4 REHBER BİYO KİMYA KİMYA TARİH TARİH KURAN4KURAN4 FİZİK FİZİK EDEBİY B.GS.M ARP4 ARP4 COĞR COĞR KURAN4KURAN4 MATE
E.ŞHN B.CMR B.CMR S.ALT M.KRV B.YZC B.YZC F.YKS F.YKS Ö.CŞK Ö.CŞK E.DNÇ E.DNÇ B.TRN N.DNÇ B.CMR B.CMR O.GRG O.GRG Ö.CŞK Ö.CŞK E.ŞHN
COĞR COĞR DİL A DİL A SİYER SİYER ARP4 ARP4
İNG2
İNG2 MATE MATE TARİH TARİH EDEBİY EDEBİY B.GS.M ARP4 ARP4 KURAN4KURAN4REHBER MATE MATE MATE MATE
FIK
E.TMR E.TMR O.AYN O.AYN H.YVZ H.YVZ H.UYR H.UYR Y.AKD Y.AKD M.UYS M.UYS S.CŞK S.CŞK B.TRN B.TRN N.DNÇ H.UYR H.UYR İ.YVŞ İ.YVŞ B.TRN M.UYS M.UYS M.UYS M.UYS Ö.CŞK
FIK KİMYA KİMYA BİYO EDEBİY HAD
HAD
FİZİK FİZİK
Ö.CŞK B.YZC B.YZC Z.KSK B.TRN A.DDE A.DDE E.DNÇ E.DNÇ
BİYO
Z.KSK
MATE DİL A DİL A
E.ŞHN M.BLG M.BLG
BİYO KURAN4KURAN4
Z.KSK İ.YVŞ İ.YVŞ
TARİH TARİH KURAN4KURAN4 İNG2
İNG2
BİYO SİYER EDEBİY EDEBİY MATE MATE COĞR COĞR ARP4 ARP4 BİYO BİYO
FIK
FIK B.GS.M REHBER FİZİK FİZİK KURAN4KURAN4 DİL A DİL A MATE MATE SİYER EDEBİY
F.YKS F.YKS Ö.CŞK Ö.CŞK M.LLC M.LLC M.KRV E.SYL B.TRN B.TRN B.CYH B.CYH E.TMR E.TMR A.KNT A.KNT M.KRV M.KRV M.ŞHN M.ŞHN Z.KLÇ B.CYH E.DNÇ E.DNÇ Ö.CŞK Ö.CŞK M.BLG M.BLG B.CYH B.CYH E.SYL B.TRN
MATE MATE COĞR COĞR KİMYA KİMYA ARP4 ARP4 KURAN4KURAN4 FIK
B.CYH B.CYH O.GRG O.GRG B.YZC B.YZC A.KNT A.KNT İ.YVŞ İ.YVŞ E.SYL
FIK
DİL A DİL A İNG2
İNG2 KURAN4KURAN4 EDEBİY B.GS.M SİYER SİYER FİZİK FİZİK MATE MATE TARİH TARİH EDEBİY EDEBİY BİYO BİYO REHBER MATE MATE BİYO ARP4 ARP4
E.SYL O.AYN O.AYN M.LLC M.LLC İ.YVŞ İ.YVŞ M.BLG N.DNÇ H.YVZ H.YVZ E.DNÇ E.DNÇ B.CYH B.CYH F.YKS F.YKS M.BLG M.BLG M.KRV M.KRV İ.YVŞ B.CYH B.CYH M.KRV A.KNT A.KNT
HAD
S.ALT
HAD
S.ALT
SİYER SİYER MATE MATE KURAN4KURAN4 EDEBİY HAD MATE MATE ARP4 ARP4 DİL A DİL A KURAN4KURAN4 BİYO BİYO TARİH TARİH KİMYA KİMYA B.GS.M HAD
FIK
FIK EDEBİY EDEBİY FİZİK FİZİK
İNG2
İNG2 REHBER BİYO COĞR COĞR MATE MATE ARP4 ARP4
H.YVZ H.YVZ C.ÖGE C.ÖGE E.ÇAM E.ÇAM M.BLG A.DDE C.ÖGE C.ÖGE B.CMR B.CMR M.YLD M.YLD E.ÇAM E.ÇAM C.KRB C.KRB F.YKS F.YKS İ.AKS İ.AKS N.DNÇ A.DDE M.ŞHN M.ŞHN M.BLG M.BLG E.DNÇ E.DNÇ M.LLC M.LLC H.YVZ C.KRB O.GRG O.GRG C.ÖGE C.ÖGE B.CMR B.CMR
SİYER
S.KTN
SİYER B.GS.M ARP4
S.KTN N.DNÇ Ö.CŞK
ARP4 REHBER EDEBİY BİYO FİZİK FİZİK KURAN4KURAN4 MATE
Ö.CŞK E.ŞHN H.AYD C.KRB E.DNÇ E.DNÇ E.ÇAM E.ÇAM E.ŞHN
FEL
FEL EDEBİY EDEBİY SE MAT SE MAT İNG3
A.TRK A.TRK S.KRM S.KRM Y.KLK Y.KLK E.SNK
MATE
FIK
FIK
ARP4
E.ŞHN M.ŞHN M.ŞHN Ö.CŞK
İNG3 SEGEO2 SEGEO2 M.ARA4 M.ARA4 A.KELA A.KELA DİL A DİL A TEFS
E.SNK M.UYS M.UYS H.UYR H.UYR M.ŞHN M.ŞHN O.AYN O.AYN S.KTN
ARP4 KİMYA KİMYA MATE
Ö.CŞK İ.AKS İ.AKS E.ŞHN
MATE COĞR COĞR EDEBİY EDEBİY DİL A
E.ŞHN E.TMR E.TMR H.AYD H.AYD B.TRN
DİL A KURAN4KURAN4 TARİH TARİH
B.TRN E.ÇAM E.ÇAM F.YKS F.YKS
HAD
M.GÖ
MATE
E.ŞHN
MATE İNG2
İNG2
BİYO BİYO
E.ŞHN Y.AKD Y.AKD C.KRB C.KRB
TEFS TC.İNK TC.İNK İNG3 EDEBİY SE.KİM SE.KİM MUYG MUYG SE.BİY SE.BİY REHBERGÖRSANKURAN4KURAN4 SE MAT SE MAT M.ARA4 M.ARA4 SE.FİZ SE.FİZ KURAN4KURAN4
S.KTN S.CŞK S.CŞK E.SNK S.KRM B.YZC B.YZC M.GÖ M.GÖ Z.KSK Z.KSK M.UYS Z.ASL M.ŞHN M.ŞHN Y.KLK Y.KLK H.UYR H.UYR E.DNÇ E.DNÇ M.ŞHN M.ŞHN
İNG3 İSL AH SE MAT SE MAT SE COĞ SE COĞ EDEBİY B.GS.M MUYG MUYG KURAN4KURAN4 TEFS
TEFS SEGEO2 SEGEO2 SE.SOS SE.SOS İNG3
E.SNK H.UYR M.UYS M.UYS O.GRG O.GRG Ş.ŞHN Z.KLÇ E.SYL E.SYL M.GÖ M.GÖ H.UYR H.UYR B.CYH B.CYH A.TRK A.TRK E.SNK
İNG3 DİL A DİL A TC.İNK TC.İNK FEL
FEL SE MAT SE MAT M.ARA4 M.ARA4 EDEBİY EDEBİY A.KELA A.KELA REHBER S.HAD M.ARA4 M.ARA4 KURAN4KURAN4
E.SNK O.AYN O.AYN S.CŞK S.CŞK A.TRK A.TRK M.UYS M.UYS M.ŞHN M.ŞHN Ş.ŞHN Ş.ŞHN M.ŞHN M.ŞHN S.CŞK S.ALT M.ŞHN M.ŞHN M.GÖ M.GÖ
TC.İNK TC.İNK EDEBİY EDEBİY KURAN4KURAN4 İNG3
İNG3 A.KELA A.KELA SE MAT SE MAT SEGEO2 SEGEO2 M.ARA4 M.ARA4 KURAN4KURAN4 B.GS.M İSL AH SE MAT SE MAT TEFS
TEFS SE COĞ SE COĞ EDEBİY MUYG MUYG DİL A
S.CŞK S.CŞK Ş.ŞHN Ş.ŞHN M.ŞHN M.ŞHN M.LLC M.LLC S.ALT S.ALT Y.KLK Y.KLK M.UYS M.UYS S.KTN S.KTN M.ŞHN M.ŞHN N.DNÇ H.CRE Y.KLK Y.KLK E.ÇAM E.ÇAM E.TMR E.TMR Ş.ŞHN M.GÖ M.GÖ B.TRN
DİL A
Ş.ŞHN
HAD
M.GÖ
DİL A SEGEO2 SEGEO2 TC.İNK TC.İNK EDEBİY EDEBİY KURAN4KURAN4 SE.FİZ SE.FİZ MUYG MUYG SE MAT SE MAT SE.KİM SE.KİM FEL
FEL A.KELA A.KELA İNG2
İNG2 M.ARA4 M.ARA4 REHBER ASTR B.GS.M TEFS
Ş.ŞHN Y.KLK Y.KLK F.YKS F.YKS S.KRM S.KRM H.YVZ H.YVZ E.DNÇ E.DNÇ M.GÖ M.GÖ M.UYS M.UYS B.YZC B.YZC A.TRK A.TRK A.KNT A.KNT V.YLM V.YLM H.UYR H.UYR H.UYR B.YZC N.DNÇ S.KTN
DİL A REHBER İNG3 S.HAD M.ARA4 M.ARA4 SE.SOS SE.SOS FEL
FEL
B.TRN S.KTN M.LLC İ.YVŞ S.KTN S.KTN A.TRK A.TRK A.TRK A.TRK
TEFS EDEBİY SE.BİY SE.BİY SE MAT SE MAT KURAN4KURAN4M.ARA4 M.ARA4
S.KTN S.KRM Z.KSK Z.KSK M.UYS M.UYS H.YVZ H.YVZ H.UYR H.UYR
SE MAT SE MAT TEFS
TEFS EDEBİY EDEBİY TC.İNK TC.İNK KURAN4KURAN4 SE.SOS SE.SOS MUYG MUYG A.KELA A.KELA İNG2
İNG2 SEGEO2 SEGEO2 DİL A DİL A SE COĞ SE COĞ OSM.T OSM.T
FEL
FEL M.ARA4 M.ARA4 KURAN4KURAN4REHBER EDEBİY SE MAT SE MAT S.DMUS B.GS.M M.ARA4 M.ARA4
C.ÖGE C.ÖGE H.UYR H.UYR S.KRM S.KRM F.YKS F.YKS Ö.CŞK Ö.CŞK A.TRK A.TRK E.ÇAM E.ÇAM A.KNT A.KNT V.YLM V.YLM M.UYS M.UYS M.BLG M.BLG O.GRG O.GRG Ş.ŞHN Ş.ŞHN A.TRK A.TRK Ö.CŞK Ö.CŞK Ö.CŞK Ö.CŞK A.TRK S.KRM C.ÖGE C.ÖGE E.SYL N.DNÇ Ö.CŞK Ö.CŞK
MUYG MUYG TEFS
TEFS M.ARA4 M.ARA4 TC.İNK TC.İNK SE.SOS SE.SOS M.ARA4 M.ARA4 KURAN4KURAN4 OSM.T OSM.T EDEBİY EDEBİY KURAN4KURAN4 SE MAT SE MAT SEGEO2 SEGEO2 A.KELA A.KELA SE MAT SE MAT DİL A DİL A REHBER B.GS.M EDEBİY FEL
FEL
İNG2
İNG2 SE.TED SE COĞ SE COĞ
M.GÖ M.GÖ E.ÇAM E.ÇAM S.KTN S.KTN S.CŞK S.CŞK A.TRK A.TRK S.KTN S.KTN Ö.CŞK Ö.CŞK Ş.ŞHN Ş.ŞHN S.KRM S.KRM Ö.CŞK Ö.CŞK B.CYH B.CYH Y.KLK Y.KLK A.KNT A.KNT B.CYH B.CYH H.AYD H.AYD E.ÇAM N.DNÇ S.KRM A.TRK A.TRK M.LLC M.LLC S.KRM O.GRG O.GRG
A.KELA A.KELA EDEBİY SE COĞ SE COĞ İSL AH M.ARA4 M.ARA4 KURAN4KURAN4 MUYG MUYG SE.SOS SE.SOS OSM.T OSM.T SEGEO2 SEGEO2 M.ARA4 M.ARA4 EDEBİY EDEBİY SE MAT SE MAT TC.İNK TC.İNK FEL
FEL SE MAT SE MAT KURAN4KURAN4REHBER B.GS.M İNG2
İNG2
TEFS
M.ŞHN M.ŞHN M.YLD E.TMR E.TMR H.CRE B.CMR B.CMR M.GÖ M.GÖ İ.YVŞ İ.YVŞ B.TRN B.TRN S.CŞK S.CŞK İ.AKS İ.AKS B.CMR B.CMR M.YLD M.YLD C.ÖGE C.ÖGE F.YKS F.YKS H.AYD H.AYD C.ÖGE C.ÖGE M.GÖ M.GÖ N.DNÇ N.DNÇ Y.AKD Y.AKD S.KTN
B.GS.M EDEBİY KURAN4KURAN4 ÇTDT
N.DNÇ O.AYN M.GÖ M.GÖ S.CŞK
ÇTDT TRAFİK REHBER SE.DİL SE.DİL EDEBİY EDEBİY TEFS
S.CŞK B.YZC Ş.ŞHN Ş.ŞHN Ş.ŞHN O.AYN O.AYN S.KTN
TEFS A.KELA A.KELA SEGEO1 SE MAT SE MAT M.ARA4 M.ARA4 İNG3 İSLAMT İSLAMT SE MAT SE MAT İNG3
İNG3 MUYG MUYG DTARİH DTARİH M.ARA4 M.ARA4 DİL A
S.KTN S.ALT S.ALT Y.KLK Y.KLK Y.KLK H.UYR H.UYR V.YLM H.YVZ H.YVZ Y.KLK Y.KLK V.YLM V.YLM İ.YVŞ İ.YVŞ İ.YVŞ İ.YVŞ H.UYR H.UYR Ş.ŞHN
A.KELA A.KELA SE.BİY SE.BİY KURAN4KURAN4 SE MAT SE MAT ARAPÇ5 ARAPÇ5 İNG2
İNG2 SE.KİM SE.KİM MUYG MUYG SE.FİZ SE.FİZ TEFS
TEFS SE MAT SE MAT EDEBİY EDEBİY DİL A
E.ÇAM E.ÇAM M.KRV M.KRV M.GÖ M.GÖ M.UYS M.UYS B.CMR B.CMR V.YLM V.YLM B.YZC B.YZC İ.YVŞ İ.YVŞ E.DNÇ E.DNÇ A.DDE A.DDE M.UYS M.UYS O.AYN O.AYN B.TRN
ARAPÇ5 TRAFİK İSLAMT İSLAMT TEFS
TEFS MUYG MUYG ARAPÇ5 ARAPÇ5KURAN4KURAN4 SE MAT SE MAT REHBERGÖRSAN SE MAT SE MAT İNG2
İNG2 ÇTDT
H.UYR F.YKS S.KTN S.KTN H.UYR H.UYR E.SYL E.SYL H.UYR H.UYR S.ALT S.ALT B.CYH B.CYH E.SYL H.CRE B.CYH B.CYH V.YLM V.YLM S.CŞK
İNG2
İNG2 REHBER EDEBİY EDEBİY ARAPÇ5 SE MAT SE MAT KURAN4KURAN4 SE.TED EDEBİY ARAPÇ5 ARAPÇ5 MUYG MUYG ÇTDT
V.YLM V.YLM V.YLM M.YLD M.YLD B.CMR C.ÖGE C.ÖGE S.KTN S.KTN M.YLD M.YLD B.CMR B.CMR H.UYR H.UYR S.CŞK
ÇTDT
S.CŞK
TEFS
S.KTN
TEFS DİL A DİL A
S.KTN O.AYN O.AYN
DİL A KURAN4KURAN4 SE COĞ SE COĞ
Ş.ŞHN M.GÖ M.GÖ E.TMR E.TMR
DİL A ARAPÇ5 ARAPÇ5 REHBER SEGEO1 DTARİH DTARİH İSLAMT İSLAMT KURAN4KURAN4 EDEBİY ARAPÇ5 TRAFİK B.GS.M
B.TRN B.CMR B.CMR Y.KLK Y.KLK H.YVZ H.YVZ S.KTN S.KTN M.GÖ M.GÖ O.AYN B.CMR H.AYD N.DNÇ
ÇTDT EDEBİY EDEBİY A.KELA A.KELA SE COĞ SE COĞ DİL A
S.CŞK M.YLD M.YLD S.ALT S.ALT O.GRG O.GRG Ş.ŞHN
DİL A KURAN4KURAN4 SE.DİL SE.DİL DTARİH DTARİH ARAPÇ5 ARAPÇ5 EDEBİY SE.TED
Ş.ŞHN S.ALT S.ALT Ş.ŞHN Ş.ŞHN H.YVZ H.YVZ H.UYR H.UYR M.YLD M.YLD
TEFS ARAPÇ5 ARAPÇ5 SE.DİL SE.DİL DTARİH DTARİH A.KELA A.KELA İSLAMT İSLAMT SE MAT SE MAT DİL A DİL A B.GS.M TRAFİK SE COĞ SE COĞ KURAN4KURAN4
S.KTN B.CMR B.CMR H.AYD H.AYD İ.YVŞ İ.YVŞ E.ÇAM E.ÇAM H.YVZ H.YVZ C.ÖGE C.ÖGE H.AYD H.AYD N.DNÇ B.TRN E.TMR E.TMR S.KTN S.KTN
Download

02 Mart 2015 tarinden itibaren geçerli SINIF programı