Seçmeli Dersler ( Rehberlik ve Özel Eğitim iki şube olup sadece bir tanesi seçilecektir)
Eğitim
Tarihi
Pazartesi
19.3021.15
Çarşamba
21.3023.15
Perşembe
21.3023.15
Eğitim
Felsefesi
Eğitimde
Teknoloji
Kullanımı
Karakter ve
Değerler
Eğitimi
Türk Eğitim
Sistemi ve Okul
Yönetimi
Rehberlik
Özel Eğitim
Bilgisayar
Destekli Öğretim
Doç. Dr. Yalçın
Özdemir
Yrd. Doç. Dr. Esin
Acar
Prof. Dr.
Ruhi
Sarpkaya
Öğr. Gör. Sadi
Yılmaz
Yrd. Doç.
DR. Serdar
Çiftçi
Doç. Dr.
Kerim
Gündoğdu
Yrd. Doç. Dr.
Bertan Akyol
Rehberlik-2
Doç. Dr. Yalçın
Özdemir
Özel Eğitim-2
Yrd. Doç. Dr. Esin
Acar
Yrd. Doç. Dr.
Taner Arabacıoğlu
Download

Seçmeli Dersler ( Rehberlik ve Özel Eğitim iki şube olup sadece bir