HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
BAHÇE
Nöbet Yerleri ->
Pazartesi
S.YİRMİBEŞ
2.K.KISA KORİDOR
2.K.UZUN KORİDOR
3.K.KISA KORİDOR
3.K.UZUN KORİDOR
N. İDARECİ
O.KESKİN
B.KIRIMLI
S.ŞAŞMAZ
Ö.AKDENİZ
M.DİRİCAN
F.ŞENGÜLLENDİ
Salı
H.BALCANCI
E.PİŞKİN
A.BAYÇELEBİ
M.TEKER
Y.AYDIN
M.DİRİCAN
Çarşamba
M.BALCI
T.KAYA
M.GÜNAYDIN
M.GÜNAYDIN
E.ŞAHİN
M.DİRİCAN
Perşembe
M.ÖZDEMİR
M.CAN
E.ÇAKIR
H.AKIN
C.KİBAR
M.DİRİCAN
Cuma
G.ALKAN
E.ERDOĞAN
S.TAFLAN
H.ASLAN
T.SANDIKÇI
M.DİRİCAN
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1- 08.00' da öğrencileri bahçede sıraya ve 08.10' da derse başlayacak şekilde sınıflarına almak, varsa duyuruları yapmak.
2- Günlük vakit çizelgesini uygulamak. Ders başlangıcı 08.15, 12.15-13.10 öğle tatili, 15.30 ders sonudur.
3- Öğretmenlerin derslere zamanında girmesini sağlamak, gerekirse derse davet etmek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek, yoklamayı alıp ders
defterini imzalamak; dersi boş geçen sınıflarda bulunmak,
4- Isıtma, elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını, okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığını, okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp
alınmadığını günlük kontrol etmek; giderilebilecek eksikleri gidermek, gideremediklerini ilgililere duyurmak.
5- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri kontrol altında bulundurmak.
6- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu derhal okul yönetimine bildirmek.
7- Nöbet süresince; okulun eğitim-öğretim, disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
8- Nöbet başında nöbetçi idareci odasında okul nöbet raporuna nöbet yerleriyle ilgili bilgileri yazmak, imzalamak ve
nöbet sonunda; nöbeti sırasında gelişen önemli olayları ve aldığı tedbirleri yazıp imzalamak.
NOT: NÖBETLER SABAH SAAT 08.00' DA BAŞLAR, ÖĞLEDEN SONRA 15.45' DE SONA ERER.
NÖBET YERLERİ AYDA BİR DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR.
LÜTFEN NÖBET GÖREVİNE VE SAATLERİNE TİTİZLİKLE UYALIM. NÖBET SÜRESİ BİTMEDEN OKULDAN AYRILMAYALIM.
Hikmet Semizoğlu
Okul Müdürü
Download

Öğretmen Okul Kat Nöbeti