HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
SABAH
ÖĞLE
ZEMİN KAT-ÖĞLE
İKİNCİ KAT-SABAH
İKİNCİ KAT-ÖĞLE
ÜÇÜNCÜ KAT-SABAH
ÜÇÜNCÜ KAT-ÖĞLE
BAHÇE - SABAH
BAHÇE - ÖĞLE
ZEMİN KAT- SABAH
ZEMİN KAT-ÖĞLE
İKİNCİ KAT-SABAH
İKİNCİ KAT-ÖĞLE
ÜÇÜNCÜ KAT-SABAH
ÜÇÜNCÜ KAT-ÖĞLE
BAHÇE - SABAH
BAHÇE - ÖĞLE
Nöbet Yerleri -> ZEMİN KAT- SABAH
Pazartesi
B.KURT
S.AKYAZI
N.HASANOĞLU
S.KÖYLÜ
F.ERDOĞAN
G.CANTÜRK
A.TOK
E.TUNAY
Z.ÇABUK
Z.KOÇ
A.EFLATUN
B.AYDIN
F.SÜZER
C.GÖK
C.ELMAS
Salı
K.YAKAR
F.BİLGİ
M.YÖRDEM
G.GÜRSOY
N.AKTAŞ
M.KALKAN
M.YALMAN
Y.ÇİÇEK
H.CAN
F.TÜRKAN
İ.ŞİMŞEK
A.BAYIR
P.İLHAN
F.DEMİRCAN
A.YILMAZ
Çarşamba
Y.DEMİRCİ
E.UYĞUR
N.ALKAN
S.KOÇAK
N.SÜZER
Ç.IŞIK
S.TATLI
E.BAYSAL
Ş.TEKTAŞ
G.TUNALI
M.ÇOBAN
T.DOĞUTÜRK
S.DEMİRCİ
H.ŞAHİN
M.YAMAN
Perşembe
S.PETEK
F.AKTAŞ
A.ÖZTÜRKMEN
F.KOPARAL
N.ŞAHİN
A.ÜSTÜNDAĞ
Ö.YILMAZ
D.GÜZEL
D.DİLEKÇİ
S.HOCAOĞLU
Z.CUMBUL
Y.CANAN
M.ÖZTÜRK
E.BOZ
A.COŞKUN
Cuma
A.BAŞARAN
P.TÜLÜ
M.ERDEN
İ.DUMANLI
D.ÇARIKLI
M.DEMİREZ
B.YILMAZ
M.SAYGIN
G.IŞIK
E.KESER
F.YETKİN
O.TAŞKIN
T.AYDOĞAN
N.YILDIRIM
İ.SEVEN
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
3- Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp
alınmadığının günlük kontrollerini yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
7- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak.
SALİH AYDIN
Okul Müdürü
Download

2014-2015 2. dönem öğretmen nöbet çizelgesini indirmek için