AmCham Türkiye/ABFT Etik & Uyum Komitesi
“Türkiye’de Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Yatırım Ortamı için
Etik & Uyum”
20 Şubat 2015
Conrad İstanbul, Balo Salonu
09.00 – 12.00
Program:
09.00
Kayıt & Kahvaltı
09.30
Açılış Konuşmaları
Serra Akçaoğlu, AmCham Türkiye/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı ve Citibank
Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
İlker Aycı, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TDYTA) Başkanı
10.00
Panel
Moderatör:
Canan Özsoy, AmCham Türkiye/ABFT Yönetim Kurulu Üyesi ve General Electric
Türkiye Başkan ve CEO
Panelistler:
Birtürk Aydın, Baker & McKenzie, Ortak
Türkiye’de Etik ve Uyum: Hukuksal Altyapı Değerlendirmesi ve Durum Analizi
Tankut Turnaoğlu, Procter & Gamble, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye ve
Kafkasya
Türkiye’de İş Yapmak: Amerikan Şirketleri için Etik ve Uyum’un Önemi
Keith Rosen, Chadbourne & Parke, Global Ortak
Etik ve Uyum’da Küresel Trendler ve Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bağlantısı
Eileen Radford, TRACE International, Danışmanlık ve Üye Hizmetleri Direktörü
Dünyadan İyi Örnekler: Karşılaştırmalı Analiz ve Türkiye
İlker Aycı, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TDYTA) Başkanı
Uluslararası Yatırımlar Ekseninde Türkiye’de Şeffaflığın Önemi ve Gelişmeler
11.30
Soru & Cevap
12.00
Kapanış
AmCham Turkey/ABFT Ethics & Compliance Committee
“Ethics & Compliance for
Sustainable Economic Development and Investment Environment in Turkey”
February 20, 2015
Conrad Istanbul, Ball Room
09.00 – 12.00
Program:
09.00
Registration & Continental Breakfast
09.30
Opening Remarks
Serra Akcaoglu, AmCham Turkey/ABFT Chairwoman and Citibank Turkey CEO &
Board Member
Ilker Ayci, The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and
Promotion Agency (ISPAT), President
10.00
Panel Session
Moderator:
Canan Ozsoy, AmCham Turkey/ABFT Board Member and General Electric Turkey
President and CEO
Panelists:
Birturk Aydin, Baker & McKenzie, Partner
Ethics & Compliance in Turkey: Evaluation of Legal Infrastructure and a Situation
Analysis
Tankut Turnaoglu, Procter & Gamble, Chairman of the Board, Turkey and
Caucasus
Doing Business in Turkey: Importance of Ethics & Compliance for U.S. Companies
Keith Rosen, Chadbourne & Parke, Global Partner
Global Enforcement Trends, Compliance, and Foreign Direct Investment
Eileen Radford, TRACE International, Director, Member Services and Advocacy
Best Practices from the Field: A Comparative Analysis and Turkey
Ilker Ayci, The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and
Promotion Agency (ISPAT), President
Role of Transparency on Improving the Investment Climate in Turkey & Attraction of
FDI
11.30
Q&A
12.00
Closing
Download

Program