VELİ TOPLANTILARI DUYURUSU
16 Şubat 2015 Pazartesi günü saat: 12.20'de
Hangi Sınıf
Nerede Yapacağı
1-A
8-A
1-B
8-B
1-C
8-C
1-D
8-D
1-E
8-E
Hangi Sınıf
Nerede Yapacağı
1-F
8-F
1-G
8-G
1-H
8-H
1-I
8-I
1-J
8-K
17 Şubat 2015 Salı günü saat: 12.20'de
Hangi Sınıf
Nerede Yapacağı
2-A
8-A
2-B
8-B
2-C
8-C
2-D
8-D
2-E
8-E
2-F
8-F
Hangi Sınıf
Nerede Yapacağı
2-G
8-G
2-H
8-H
2-I
8-I
2-J
8-K
2-K
8-L
3-A
8-M
NOT: 1-K, 2-A, 2-B, 4-E sınıfları veli toplantılarını 14 Şubat 2015 Cumartesi günü kendi
sınıflarında yapacaklar.
Düzenleyen: Ayşegül BİÇER
Müdür Yardımcısı
Download

veli toplantıları duyurusu