Siniflarin tüm ders tablosu
Plevne Ortaokulu
PAZARTES
1
2
3
4
5
SALI
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5A
Biliim
Teknolojileri
ve Yazlm
Türkçe
Fen Görsel
ngilizce Fen Bilimleri
BilimleriSanatlar
Matematik
Türkçe
Sosyal
Beden Eitimi
Bilgiler
Türkçe
5B
ngilizce
Türkçe
Görsel
Sosyal Bilgiler Matematik
Sanatlar
Türkçe
Beden Eitimi
Din
Fen Bilimleri
Kültürü
Türkçe
Türkçe
Matematik
5C
5D
Sosyal
Bilgiler
Matemati Müzik Fen Bilimleri
Görsel
Sanatlar
Türkçe
Biliim
Müzik Teknolojileri ngilizce Beden Eitimi Matematik
Türkçe
ve Yazlm
Biliim
Görsel
Sosyal Bilgiler Teknolojileri
Sanatlar
ve Yazlm
5E
Fen Bilimleri
5F
Matematik
6A
ngilizce
Beden Eitimi
Fen
Bilimleri
Türkçe
6B
Türkçe
Sosyal BilgilerMatemati
ngilizce
6C
Beden Eitimi
6D
Fen Bilimleri
ngilizce
6E
Türkçe
Fen Bilimleri
7A
Biliim
Teknolojileri
ve Yazlm
Türkçe
ngilizce
Biliim
Teknolojileri Müzik
ve Yazlm
Görsel
Sanatlar
Türkçe
Türkçe
Matematik
Türkçe
Fen
Beden Eitimi
Bilimleri
Fen Sosyal
Din Kültürü
Türkçe
3
4
Din Kültürü Sosyal Bilgiler
5
Fen
Bilimleri
Matematik ngilizce
Türkçe
CUMA
6
7
Türkçe
Türkçe
Din Kültürü
Fen Bilimleri
Türkçe
Türkçe
Müzik
2
ngilizce
Matematik
Matematik Sosyal Bilgiler Matematik
Teknoloj
Beden Eitimi Din Kültürü
Tasarm
Fen Bilimleri
Sosyal
Fen Bilimleri Türkçe
Bilgiler
Fen Bilimleri Türkçe
Fen Bilimleri
Sosyal
Bilgiler
Matematik
Görsel
Din Kültürü
Sanatlar
Türkçe
ngilizce
Din Kültürü Beden Eitimi
Sosyal
Bilgiler
Din
Kültürü
Türkçe
Fen
Bilimleri
Sosyal
Bilgiler
Sosyal Bilgilerngilizce
Matemati
Matematik
Türkçe
Fen Bilimleri
Sosyal
Bilgiler
Din Kültürü
Biliim
Sosyal
Teknolojileri
ve Yazlm Bilgiler
Türkçe
Türkçe
Matematik Sosyal Bilgiler Din Kültürü ngilizce
Matematik
ngilizce
Fen Bilimleri Müzik
Türkçe
Biliim
Teknolojileri
ve Yazlm
Türkçe
ngilizce
Matematik Sosyal Bilgiler Müzik
Görsel
Beden Eitimi Sosyal BilgilerMatemati
Sanatlar
ngilizce
Matemati Din Kültürü
Matemati Fen Bilimleri
Görsel
Matematik
Sanatlar
Müzik Fen Bilimleri
ngilizce
Teknoloji
Tasarm
Sosyal
Bilgiler
Türkçe
ngilizce
Görsel
Türkçe
Sanatlar
ngilizce
Müzik
Türkçe
Matematik
Sosyal BilgilerMatemati
7
ngilizce
Matemati
Türkçe
6
Fen
Beden Eitimi
Bilimleri
Matematik Beden Eitimi Sosyal Bilgiler Müzik
Matematik
5
Matemati
ve Yazlm
Matematik
4
Matemati
Biliim
Matemati Fen Bilimleri ngilizce Teknolojileri
3
Din
Kültürü
Fen Bilimleri
Biliim
TeknolojileriMatemati
ve Yazlm
1
ngilizce
Matematik ngilizce Fen Bilimleri
Görsel
Matematik
Sanatlar
Matemati Din Kültürü
Sosyal Bilgiler
Timetable generated: 8.2.2015
Matemati Müzik
Sosyal
Bilgiler
Teknoloji
Tasarm
Matematik
2
Din
Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Fen BilimleriMatemati
Kültürü
Türkçe
Müzik
ngilizce
ngilizce
Fen Bilimleri ngilizce
Türkçe
7D
Matematik
Matemati Matematik
Sosyal
Din Kültürü
Bilgiler
Beden Eitimi Türkçe
1
Görsel
Sosyal Bilgiler Din Kültürü
Sanatlar
Sosyal
Görsel
Beden Eitimi
Fen Bilimleri
Sanatlar
Bilgiler
ngilizce
Müzik
Fen Bilimleri
Beden Eitimi
ngilizce
Matematik
Türkçe
7
Fen Görsel
Fen
Matematik
Müzik Beden Eitimi Din Kültürü
BilimleriSanatlar
Bilimleri
Teknoloji
Tasarm
7C
Matematik ngilizce
6
Biliim
Sosyal
Teknolojileri Müzik
Bilgiler ve Yazlm
ve Yazlm Bilimleri Bilgiler
ngilizce
Türkçe
Türkçe
5
PEREMBE
Matematik
ngilizce
Matemati Teknolojileri
Sosyal Bilgiler Türkçe
7B
Sosyal
Bilgiler
Fen
Bilimleri
Biliim
Türkçe
Sayfa: 1/2
ÇARAMBA
Türkçe
Görsel
Türkçe
Sanatlar
Görsel
Sanatlar
Türkçe
Müzik Fen Bilimleri
Teknoloj
Fen Bilimleri
Tasarm
aSc Ders Datm
Siniflarin tüm ders tablosu
Plevne Ortaokulu
PAZARTES
1
2
3
4
5
SALI
6
7E
Türkçe
Fen Bilimleri
Matematik
8A
Fen Bilimleri
ngilizce
Matematik
8B
Din Kültürü atandal
TC.nklap
Tarihi
Müzik
7
Müzik
1
2
Teknoloji
Tasarm
Fen Bilimleri
Matematik
TC.nklap
Tarihi
Türkçe Tarm
Fen Bilimleri
8D
Teknoloji
Tasarm
atandal Türkçe
ngilizce
Matematik
Türkçe
Fen Bilimleri
Fen Bilimleri
Türkçe
TC.nklap
Tarihi
Timetable generated: 8.2.2015
Din Kültürü
7
1
2
Din Kültürü Beden Eitimi Türkçe Fen Bilimleri
Türkçe
ngilizce
8F
6
TC.nklap
Tarihi
Matematik
Görsel
Matematik
Sanatlar
5
Beden Eitimi
Türkçe
Müzik
4
Türkçe
8C
8E
3
Görsel
Tarm Fen Bilimleri
Sanatlar
ngilizce
Tarm
Görsel
Sanatlar
Sayfa: 2/2
ÇARAMBA
Türkçe
3
4
ngilizce
Görsel
Din Kültürü
Sanatlar
ngilizce
Müzik
Teknoloji
Tasarm
Türkçe
5
Sosyal
Bilgiler
Müzik
Türkçe
PEREMBE
6
7
1
2
Teknoloji
Tasarm
Fen Bilimleri
Türkçe
Fen Bilimleri Tarm
ngilizce
Teknoloji
Tasarm
atandal Matematik
6
7
ngilizce
Türkçe
Fen Bilimleri Beden Eitimi Matematik
Türkçe
Din Kültürü
5
1
2
3
4
MatematiSosyal Bilgiler Matematik
ngilizce
Müzik
4
Türkçe
Beden Eitimi
ngilizce
3
CUMA
atandal Türkçe
Fen Bilimleri
Teknoloji
Tasarm
Matematik Beden Eitimi
Teknoloji
Tasarm
Matematik
Türkçe Müzik Beden Eitimi Fen Bilimleri
5
6
ngilizce
7
Görsel
Sanatlar
Tarm Fen Bilimleri atandal Matematik
Görsel
Tarm
Sanatlar
Türkçe
ngilizce
Görsel
Matematik
Sanatlar
Din Kültürü atandal
TC.nklap
Tarihi
Türkçe
Din Kültürü
ngilizce
TC.nklap
Beden Eitimi
Tarihi
Matematik
Türkçe
ngilizce
aSc Ders Datm
Download

Siniflarin tüm ders tablosu