AYIN MATEMATI·K SORUSU
Z1
2014 Ekim Sorusu: h(t)dt = K ¸sart¬n¬sa¼
glayan sürekli bir h(t) fonksiyonu ve pozitif özde¼
gerli 2x2 boyutlu bir A matrisi
0
veriliyor. r =<x; y>2 R2 konum vektörünü göstermek üzere,
ZZ
R2
Çözüm:
Kazananlar:
K
h(r Ar)dxdy integralinin de¼
gerinin p
oldu¼
gunu ispatlay¬n¬z.
det A
Download

Minik eller fidan dikti Madalyalı sporcu