Değerli Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencileri
Son günlerde Bölümümüze gerek e-posta, gerek bireysel, gerekse telefon yoluyla “Yaz
Stajını” Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde yapmak üzere yoğun başvurular
yapılmaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Eğitim ve Öğretim programı içerisinde yer alan ve “Yaz Stajı” olarak
adlandırılan 3. sınıfın devamında yaz döneminde yapılan stajın adı “Toplum Sağlığında
Beslenme Stajı” dır.
Bu staj öğrencilerinin, “Toplum Sağlığı ve Beslenmesi” alanında edindiği bilgileri Toplum
Sağlığı/Halk Sağlığı çalışma alanlarına uygulayarak, sahada gözlem yaparak, beslenme
durumunu saptayarak, araştırma yapıp veri toplayarak, sorunları yerinde görerek, beslenme
durumunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile sağlığın korunması için beslenme eğitimi
vererek öğrenmesini ve beceri kazanmasını amaçlayan bir stajdır.
Bu staj koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü aşağıdaki kurumlarda yapılmalıdır.











Ana çocuk sağlığı merkezleri
Aile sağlığı merkezleri
Toplum sağlığı merkezleri
Huzurevleri ve yaşlı bakımevleri
Kreşler
Gündüz bakımevleri
Anaokulları
Spor merkezleri ve spor kulüpleri ile yaz spor okulları
İşçi sağlığı ile ilgili kuruluşlar
Okul sağlığı hizmetleri yürütülen, vb. kurumlarda
Sahada bizzat ev/aile ziyaretleri gerçekleştirilerek staj danışmanlarının gözetiminde 5
hafta süresiyle, haftada 35 saatlik süreyi kapsayacak şekilde yapılır.
Toplum Sağlığında Beslenme Stajı Beslenme ve Diyetetik Eğitim ve Öğretim Programı
içerisinde klinik staj yerine geçemeyeceği için Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde “yaz
stajı” altında bir staj/uygulama yapılması uygun değildir.
Ancak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve
“Hacettepe Üniversitesi Yiyecek ve Beslenme Hizmetleri Koordinatörlüğüyle” beraber 20152016 Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar Dönemleri için Hacettepe Üniversitesi
Hastaneleri'nde staj yapmak üzere öğrenci alınması planlanmıştır. Staj başvuruları için
kontenjanlar, staj başvuru ve staj tarihleri, ön koşullar ve değerlendirme esasları web sitesinde
yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.
İlginiz ve anlayışınız için teşekkür eder, Gereğini bilgilerinize sunarız.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı
Download

toplum sağlığında beslenme stajı (yaz stajı)