8.12.2014
İÜ HUKUK FAKÜLTESİ
MEDENİ HUKUK (GİRİŞ – KİŞİLER ve AİLE HUKUKU)
PRATİK ÇALIŞMA
OLAY:
B, tarımsal faaliyette bulunmak üzere A’dan bir arsa alır ve arsa usulüne uygun olarak B adına
tescil edilir. Bir süre sonra C, A ile arasında bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yaptığını, bu
nedenle B’nin arsayı kendisine devretmesi gerektiğini ileri sürerek B’den talepte bulunur.
Tarımsal faaliyette bulunmaktan bir süre sonra vazgeçen B, aynı arsayı D’ye usulüne uygun
olarak satar ve devreder. Daha sonra D’nin akıl hastalığı nedeniyle fiil ehliyetinin olmadığı
anlaşılır ve E, D’ye yasal temsilci olarak tayin edilir. E, D’nin arsayı makul bir bedelle satın
aldığını görür ve işlemi uygun bulur. B ise arsayı çok ucuza sattığını düşünmektedir.
C ise nişanlısı N ile arasında sorun yaşamaktadır. Bu nedenle C, annesi M’ye en doğru kararı
onun bileceğini söyler. M ise ayrılığın daha yerinde olacağı düşünür ve N’yi arayarak nişanı
bozduklarını söyler. Bu şekilde nişanı bozduğunu düşünen M, N tarafından C’ye hediye
edilen gerdanlığı ve nişan elbisesini C’nin odasından kendisine sormaksızın alarak N’ye
göndermesi için şöförü Ş’ye verir. Ş, gerdanlığı bir kuyumcuya satar. Nişan elbisesini ise
sevgilisi T’ye hediye eder. T nişan elbisesinin bulunduğu kutuda 1.500,00 TL para bulur. P
gerdanlığı kuyumcudan satın alır.
E, ise zor durumda olan arkadaşı Z’ye C’den olan 10.000 TL’lik alacağını devretmek istediğini
söyler. Z’nin suskunluğuna karşın E, ilgili alacağını Z’ye devrettiğine ilişkin bir senet imzalar
ve masaya bırakır. Z ise senedi, masadan alır ve cebine koyar. C bir süre sonra söz konusu
borcu için E’ye 10.000 TL ödeme yapar. O sırada nakit sıkıntısı çeken E, herhangi bir açıklama
yapmaksızın ödemeyi kabul eder.
SORULAR:
1. a) C’nin B’ye karşı ileri sürdüğü talep başarıya ulaşabilir mi? Hakların niteliklerini dikkate
alarak çeşitli olasılıklar bakımından değerlendiriniz.
b) Henüz arsa B’ye satılmadığı dönemde, C’nin A’ya karşı sahip olduğu hak ile C’ye A
tarafından alım hakkı tanınmış olması varsayımında C’nin sahip olacağı hakkı
karşılaştırınız.
2. B’nin, D ile yaptığı işlemden sonra arsa üzerinde hak ileri sürmesi mümkün müdür? İşlemin
hukuki akıbetini nazara alarak değerlendiriniz.
3. M’nin C adına nişanı bozmasını hakların niteliği açısından değerlendiriniz.
4. T, nişan elbisesi ve para bakımından mülkiyet hakkını kazanmış mıdır? T’nin bulmuş
olduğu parayla Z’ye olan borcunu ödemesi halinde Z mülkiyet hakkını kazanmış olur
muydu? Açıklayınız.
5. C’nin P’den gerdanlığın iadesini talep etmesi mümkün müdür? Şartlarını da belirterek
açıklayınız.
6. E ile Z arasındaki hukuki işlemleri malvarlığına etkileri bakımından değerlendiriniz? Bu
çerçevede Z’nin suskunluğu ve senedi masadan alması nasıl değerlendirilebilir?
7. C’nin borcu E’ye yapmış olduğu ödeme ile sona ermiş olur mu? Açıklayınız.
Download

Pratik çalışma metni - İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi