İNGİLİZ DİLİ VE EBEDİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!
DEVAMSIZLIK KONUSUNDA BİLMENİZ GEREKENLER.
Sevgili Öğrencilerimiz,
Tarafınızdan bölümümüz öğretim elemanlarına devamsızlık konusunda sıkça sorular sorulmaktadır.
Benzer soruların farklı öğrenciler tarafından defalarca kez sorulması üzerine öğrencilerimizi devamsızlık
konusunda bilgilendirmek amacıyla bu açıklama hazırlanmıştır.
Devamsızlıkla ilgili sıkça sorulan sorulara geçmeden önce Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin Derse Devam ve Yoklamalar ile ilgili 15. Maddesini hatırlayalım:
MADDE 15 — (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak
zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70,
uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen
öğrenciler dönem veya yılsonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam
durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık
raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir
dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları
durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden
başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir.
Devamsızlık Konusunda Sıkça Sorulan Sorular:
SORU 1. 3. Sınıf A grubu öğrencisiyim XXX dersim, alttan aldığım YYY dersi ile çakışmaktadır. Her iki derse
de devam etmek zorundayım. YYY dersini veya XXX dersini ikinci öğretim öğrencileri ile ya da B Grubu
öğrencileri ile birlikte alabilir miyim?
Bölüm Akademik Kurulunda alınan karar gereği, aksi belirtilmediği takdirde ikiye bölünen bütün dersler
için, Öğrenci numarasının son rakamı TEK olanlar A GRUBU, Öğrenci numarasının son rakamı ÇİFT
olanlar B GRUBU’dur.
a) Bütün öğrenciler derslere kayıtlı oldukları grup ile gireceklerdir.
b) Öğrencilerin kayıtlı olduğu grubu değiştirme istekleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
c) Öğrencilerin her hangi bir ders için bir dönem boyunca farklı bir grupla derse girme istekleri
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
d) Öğrencilerin her hangi bir ders için herhangi bir sebeple sadece bir günlüğüne bile olsa farklı bir
grupla derse girme istekleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
SORU 2. Devamsızlıktan kalmadığım bir dersi tekrar aldığım zaman derse devam etmek zorunda mıyım?
Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin Derse Devam ve Yoklamalar ile
ilgili 15. Maddesinde “Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları
durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden
yeniden devam şartı aranabilir.” denilmektedir.
Bölümümüzde 2013–14 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında açılan bütün dersler teoriktir, uygulamalı
ders yoktur, dolayısıyla ilgili yönetmelik gereğince devamsızlıktan kalmadığınız bir dersi tekrar almanız
durumunda derse devam mecburiyetiniz yoktur. Ancak, dersin içeriğine göre dersi veren öğretim
elemanının dersin değerlendirmesinde dikkate alacağı ölçütler arasında derse katılım, ödev vb.
ölçütlerin olması durumunda derslere devam etmeniz gerekebilir. Bu nedenle her bir ders için
dönem başında bölüm web sayfamızda ilan edilen ders izlencelerini (Syllabus) dikkatlice
inceleyerek değerlendirmede derse devam etmenizi gerektirecek bir ölçüt olup olmadığını kontrol
ediniz.
SORU 3. Hasta olduğum için derslere devam edemedim, Hasta olduğuma dair Sağlık Raporumda var. Raporlu
olduğum günlerde devam edemediğim derslerin devamsızlık hesabı yapılırken Raporlu olduğum günler dikkate
alınır mı? Rapor devamsızlık için geçerli mi?
Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin Derse Devam ve Yoklamalar ile
ilgili 15. Maddesinde “Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında
dikkate alınmaz.” denilmektedir.
Raporlu olsanız dahi hasta olduğunuzdan dolayı devam etmediğiniz derslerde “yok” yazılırsınız.
SORU 4. Herhangi bir sebeple (örneğin; bir yakınının düğünün olması, hastalık, okul gezisi, öğrenci
kulübü/topluluğu faaliyeti vb) dersi veren öğretim elamanından izin alıp derse girmesem yok yazılır mıyım?
Öğretim Elemanlarının izin vermesi, derse girmiş olarak kabul edeceğiniz anlamına gelmez, diğer bir
deyişle öğretim elamanından izin alsanız dahi “yok” yazılırsınız.
SORU 5. Devamsızlık hesabında dikkate alınmayan herhangi bir durum var mıdır?
Üniversiteyi, Fakülteyi ya da Bölümü temsilen herhangi bir faaliyete katıldığı süre içinde giremediği
derslerden, ilgili kurumun (Rektörlük, Dekanlık ya da Bölüm Başkanlığı) resmi yazı ile belirtmesi
durumunda öğrenci izinli sayılır ve devamsızlık hesabında resmi yazıda belirtilen süre içindeki
devamsızlıklar dikkate alınmaz.
SORU 6. Derslerde kaç saat devamsızlık hakkım var?
Öncelikle devamsızlık hakkı diye bir şey yoktur.
Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin Derse Devam ve Yoklamalar ile
ilgili 15. Maddesinde “Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde
ise en az %80’dir.” denilmektedir.
Bölümümüzde 2013–14 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında açılan bütün dersler teoriktir, uygulamalı
ders yoktur, dolayısıyla öğrencilerimiz bir dersten devamsızlıktan kalmamak için dönem boyunca yapılan
derslerin en az %70’ine devam etmiş olmalıdır. Diğer bir deyişle, öğrencinin bir dersten dönem boyunca
yapılan derslere devam etmediği ders saati %30’u aşması halinde öğrenci devamsızlıktan kalır.
Yönetmelikte belirtilen %30 devamsızlık bir hak değildir, bu %30 devamsızlık öğrencilerin zorunlu
durumlarda (hastalık, düğün, uyuya kalma, otobüsü kaçırma ve öğrencinin elinde olmayan sebepler)
devam edemediği derslerde devamsızlıktan kalmamaları için düşünülmüştür.
Haftada iki saat olarak işlenen bir dersten 8 saate, haftada 4 saat olarak işlenen bir dersten 16 saate
kadar devamsızlık yapılabilir diye bir genelleme yapmak yanlıştır.
Bir ders için kaç saat devamsızlık yapabileceğiniz yönetmelikte belirtilmiştir. Devamsızlık sınırı dönem
boyunca yapılan derslerin en fazla %30’u kadardır. Burada dikkat etmeniz gereken şey “dönem
boyunca yapılan derslerin” ibaresidir. Yani, resmi tatil günlerinden birine denk gelmesi sebebiyle
(örneğin 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 nisan) ders yapılamamış ise ya da dersi veren öğretim elemanının
Raporlu, izinli veya resmi görevli olmasından dolayı ders yapılamamış ise, yapılmayan bu dersler
devamsızlıklar hesaplanırken dikkate alınmaz. Ancak öğretim elemanının raporlu izinli veya resmi
görevli olmasından dolayı yapamadığı derslerin telafilerini yapması durumunda telefi derslerinde
yoklama alınır ve telafi dersleri devamsızlık hesabında dikkate alınır.
HER BİR DERS İÇİN EN FAZLA KAÇ SAAT DEVAMSIZLIK YAPABİLECEĞİNİZİ BÖLÜM
WEB SAYFAMIZDAKİ DEVAMSIZLIK HESAPLAMA DOSYASINI İNDİREREK
HESAPLAYINIZ. (Önemli Not: Öğretim elemanlarının Raporlu/izinli/resmi görevli olacağı dönem
başından belli olmadığı için devamsızlıklarınızı asla sınıra getirmeyin. Devamsızlığınızı sınıra getirdikten
sonra dersi veren öğretim elemanı Raporlu/İzinli/resmi görevli olursa Ders için devamsızlık sınırı
azalacağından devamsızlıktan kalabilirsiniz.)
SORU 7. XXX Dersinden Devamsızlığım sınırda. Bir yakınımın vefat ettiği haberini aldım. Ne yapmalıyım?
Devamsızlığınız sınırda ise sebep ne olursa olsun derse devam etmek zorundasınız, aksi takdirde
devamsızlıktan kalırsınız. Acil durumları düşünerek devamsızlığınızı asla sınıra getirmeyin.
SORU 8. Devamsızlık sınırı 8 saat olan bir dersten 6 saat devamsızlığım var. Halı sahada maç yaparken ayağım
kırıldı ve doktor iki hafta ayağımın üstüne kesinlikle basmama mı söyledi. Ne yapmalıyım?
Devamsızlık sınırını her ne sebeple olursa olsun aştığınız takdirde devamsızlıktan kalırsınız.
SORU 9. Mazeretim olduğu için Rektörlük onayıyla ders kaydımı mazeret haftasının son günü yani dönemin
ilk haftasının son günü yaptırdım. Ben ders kaydı yaptırmadan önce dönemin ilk haftası yapılan derslerde yok
yazılır mıyım?
Derslere, ders kaydınızı sonradan yaptırmış olsanız dahi derslerin başladığı ilk günden itibaren yok
yazılırsınız.
SORU 10. Dönemin ilk haftası veya son haftası yoklama alınır mı?
Dönemin başladığı ilk günden itibaren yoklama alınır ve bu yoklamalar devamsızlıklar hesaplanırken
dikkate alınır.
SORU 11. Çalıştığım için XXX dersine giremiyorum. Ne yapmalıyım?
Çalıştığınız kurumdan izin almalısınız. Devamsızlık sınırını her ne sebeple olursa olsun aştığınız
takdirde devamsızlıktan kalırsınız.
SORU 12. Devamsızlık Sınırı 8 Saat olan bir dersten 8 saat devamsızlık yapsam devamsızlıktan kalır mıyım?
Hayır kalmazsınız. Devamsızlık sınırının aşılması halinde devamsızlıktan kalırsınız.
SORU 13. Herhangi bir dersten kaç saat devamsızlığım olduğunu nereden ve nasıl öğrenebilirim?
ÖĞRENCİLER DERSLERDEN YAPTIKLARI DEVAMSIZLIKLARI KENDİLERİ TAKİP
ETMELİDİR. Dersi veren öğretim elemanları dönem sonunda yoklama listelerini inceleyerek
devamsızlıktan kalan öğrencilerin listesini ilan ederler ve devamsızlıktan kalan öğrenciler final ve
bütünleme sınavlarına giremezler.
Download

ingiliz dili ve ebediyatı bölümü öğrencilerinin dikkatine