AKILLI DURAK SİSTEMİ ALIMI İŞİ
İhale Bilgileri
İhale Kayıt No
: 2014/95125
Alımın/İşin Teslim Yeri
İdare tarafından belirlenen kapalı durakların içine,
: montajı yapılarak çalışır durumda teslim
edilecektir.
Toplam Teklif Sayısı
:3
Geçerli Teklif Sayısı
:3
İş Ortaklığı Teklif Sayısı
:0
Konsorsiyum Teklif Sayısı
:0
Yabancı İstekli Teklif Sayısı
:0
Sözleşme Bilgileri
Sözleşme Tarihi / Fatura Tarihi
: 09.09.2014
Sözleşme Konusu İşin Yaklaşık Maliyeti
: 83.541,75 TL
Sözleşme Bedeli
: 53.750,00 TL
Sözleşme Konusu İşe Verilen Geçerli En Düşük
Teklif Tutarı
: 53.750,00 TL
Sözleşme Konusu İşe Verilen Geçerli En Yüksek
Teklif Tutarı
: 73.750,00 TL
Sözleşme Türü
: Birim Fiyatlı
Alımın/İşin Başlangıç Tarihi
: 10.09.2014
Alımın/İşin Bitiş / Teslim Tarihi
: 08.11.2014
Yüklenici Bilgileri Bilgileri
Teyit Onay Tarihi
: 09.09.2014
Yülenicinin Adı / Unvanı - TCKN/VKN
:
ASİS ELEKTRONİK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ - 0860442871
Download

akıllı durak sistemi alımı işi