AHŞAP KOMPOZİT PROFİL ALIM İŞİ
İhale Bilgileri
İhale Kayıt No
: 2014/63439
Alımın/İşin Teslim Yeri
:
Toplam Teklif Sayısı
:4
Geçerli Teklif Sayısı
:3
İş Ortaklığı Teklif Sayısı
:0
Konsorsiyum Teklif Sayısı
:0
Yabancı İstekli Teklif Sayısı
:0
Belediyemizce düzenlenen alanlarda idarece
gösterilen yerlere monte edilecektir.
Sözleşme Bilgileri
Sözleşme Tarihi / Fatura Tarihi
: 12.08.2014
Sözleşme Konusu İşin Yaklaşık Maliyeti
: 114.000,00 TL
Sözleşme Bedeli
: 79.000,00 TL
Sözleşme Konusu İşe Verilen Geçerli En Düşük
Teklif Tutarı
: 79.000,00 TL
Sözleşme Konusu İşe Verilen Geçerli En Yüksek
Teklif Tutarı
: 110.000,00 TL
Sözleşme Türü
: Birim Fiyatlı
Alımın/İşin Başlangıç Tarihi
: 13.08.2014
Alımın/İşin Bitiş / Teslim Tarihi
: 11.09.2014
Yüklenici Bilgileri Bilgileri
Teyit Onay Tarihi
: 12.08.2014
Yülenicinin Adı / Unvanı - TCKN/VKN
:
AS İP HALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİMŞİRKETİ - 3330074854
Download

ahşap kompozit profil alım işi