08/12/2014
DUYURU
LED Sokak Aydınlatma Armatürü İhalesi kapsamında, 28/11/2014 tarihinde dosya
sunan firmaların teknik verileri incelenmiş olup idari şartnamenin 2. maddesi d. bendi
uyarınca belirtilen miktarda numunelerin belirtilen sürede sunmaları uygun bulunan firmalar
aşağıdadır.
Teknik olarak yeterli bulunan firmalar:
12345-
Çeliksan Ltd. Vestel Konsorsiyumu - Vestel
Mors Ltd. - Kromplast
Kıymet Trd. Ltd. - Schuch
Sinsan Ltd. Aysan Konsorsiyumu - Aysan
E&S Ltd. Ltd. Cemdağ Konsorsiyumu - Cemdağ
Download

DUYURU