Alkol%Yoksunluğu%Değerlendirme%Ölçeği!
Clinical+Institute+Withdrawal+Assessment+for+Alcohol+Scale,+Revised+(CIWAIAr)+
+
Hastanın'Adı:''
!
Tarih:''
!
Kan'basıncı:'
!
Nabız:'
!
Zaman:'
!
1.'Bulantı';'Kusma';'“Midenizde'rahatsızlık'
hissediyor'musunuz?'Yakın'zamanda'kustunuz'
mu?”'diye'sorun.'Son'gözlemden'bu'yana'
bildirilen'kusması'varsa'ekleyin.'
6.#Taktil#Rahatsızlıklar#;!“Derinizin(üzerinde(veya(
altında'böcekler'geziniyormuş'gibi'karıncalanma,'
uyuşma,'yanma,'iğne'batması'veya'kaşıntı'hissi'
oluyor'mu?”'diye'sorun.'Gözleyin.'
0:!Bulantı!ve!kusma!yok!
1:!Hafif!bulantı!var,!kusma!yok!
2:!
3:!
4:!Aralıklı'bulantı've'kuru'öğürtü!
5:!
6:!
7:!Sürekli(bulantı,(sık(kuru(öğürtü(ve(kusma!
0:!Yok!
1:!Çok$hafif$kaşınma,$iğne$batması,$yanma$veya$uyuşma!
2:!Hafif%kaşınma,%iğne%batması,%yanma%veya%uyuşma!
3:!Orta%derecede%kaşınma,%iğne%batması,%yanma%veya%uyuşma!
4:!Orta%şiddette%varsanılar!
5:!Şiddetli!varsanılar!
6:!Çok$şiddetli$varsanılar!
7:!Varsanıların!sürekli!olması!
2.'Tremor';'kollar#öne#doğru#uzatılmış#ve#
parmaklar'açık'halde'gözleyin.'
0:!Tremor!yok!
1:!Görünürde!yok,!fakat!parmak!uçlarıyla!hissedilebilir!
2:!
3:!
4:!Orta%derecede,%kollar%uzatılmış%durumda!
5:!
6:!
7:!Şiddetli,(kollar(uzatılmamış(haldeyken(bile!
3.'Terleme';'gözleyin'
0:!Görünen!terleme!yok!
1:!Güçlükle!fark!edilen!terleme,!avuçlarının!içi!nemli!
2:!
3:!
4:!Alında!belirgin!ter!damlacıkları!görülüyor!
5:!
6:!
7:!Terden&sırılsıklam&olmuş!
4.'Anksiyete';'“Kendinizi'sinirli'hissediyor'
musunuz?”'diye'sorun.'Gözleyin'
0:!Anksiyete!yok,!rahat!
1:!Hafif!anksiyete!
2:!
3:!
4:!Orta!derecede!anksiyete!
5:!
6:!
7:!Şiddetli,!neredeyse!panik!durumunda!
5.'Ajitasyon';'gözleyin'
0:!Normal!aktivite!
1:!Normal!aktiviteden!biraz!daha!fazla!
2:!
3:!
4:!Orta!derecede!huzursuz,!yerinde!duramıyor!
5:!
6:!
7:!Görüşmenin*büyük*bir*kısmında*ileri*geri*yürüyor,*
kıpırdanıyor'
!
7.#İşitsel#Rahatsızlıklar#–!“Etrafınızdaki-seslerartmış'gibi'geliyor'mu?'Bu'sesler'çok'rahatsız'
edici%mi?%Orada%kimse%olmadığını%bildiğiniz%halde%
bir$şeyler$duyuyor$musunuz?”$diye$sorun.$
Gözleyin.'
0:!Yok!
1:!Çok!hafif!derecede!veya!korkutucu!
2:!Hafif!derecede!veya!korkutucu!
3:!Orta!derecede!derecede!veya!korkutucu!
4:!Orta%şiddette%varsanılar!
5:!Şiddetli!varsanılar!
6:!Çok$şiddetli$varsanılar!
7:!Varsanıların!sürekli!olması!
8.#Görsel#Rahatsızlıklar#;!“Işık&çok&parlak&geliyor(
mu?$Gözlerinizi$rahatsız$ediyor$mu?$Sizi$rahatsız$
edecek%bir%şeyler%görüyor%musunuz?”%diye%sorun.%
Gözleyin.'
0:!Yok!
1:!Çok!hafif!duyarlılık!
2:!Hafif!duyarlılık!
3:!Orta!derecede!duyarlılık!
4:!Orta%şiddette%varsanılar!
5:!Şiddetli!varsanılar!
6:!Çok$şiddetli!varsanılar!
7:!Varsanıların!sürekli!olması!
9.#Başağrısı#ve#Kafada#Dolgunluk#Hissi#–!
“Başınızda)bir)değişiklik)hissediyor)musunuz?)
Başınızda(bir(dolgunluk(hissediyor(musunuz?(
Başınızın'etrafında'bir'bant'varmış'gibi'
hissediyor'musunuz?”'diye'sorun.'
0:!Yok!
1:!Çok!hafif!derecede!
2:!Hafif!
3:!Orta!
4:!Orta%–!şiddetli!
5:!Şiddetli!
6:!Çok$şiddetli!
7:!Son$derecede$şiddetli!
10.'Yönelim've'Algılamada'Bulanıklık'–'“Bugün'
günlerden'ne?'Neredesiniz?'Ben'kimim?”'diye'
sorun.'
0:!Yönelim!tam!ve!toplama!yapabiliyor!
1:!Toplama'yapamıyor'veya'bugünün'tarihinden'emin'değil!
2:!Zamana%yönelimi%bozuk,%bugünün%tarihinden%iki%günden%fazla%
olmayan'yanlış'yanıt'veriyor!
3:!Zamana!yönelimi!bozuk,!bugünün!tarihinden!iki!günden!fazla!
yanılıyor!
4:!Yere$ve/veya$kişiye$yönelimi$bozuk'
Gaziosmanpaşa+Üniversitesi+Tıp+Fakültesi+Ruh+Sağlığı+ve+Hastalıkları+Anabilim+Dalı+
!
!
Toplam'skor:' ______________!
Revizyon!tarihi:!04.10.2014!
Download

PDF kopyası (Türkçe)