!
!
!
!
!
!
!
!
!
BAYRAM ALTINTOP
05.05.1952 Malatya doğumlu olup, Ege Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
1979 yılı mezunudur. 1979-1985 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü bünyesindeki muhtelif Sondaj Kamplarında Kamp Şefi olarak görev
yapmıştır.
Elginkan Holding’e bağlı Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 1985 yılında
uzman işletme mühendisi olarak göreve başlamış ve 20 yıl İşletme Müdürlüğü
görevinde bulunmuş olup, son 2 seneden beri de Maden Hakları Müdürü olarak
görevini sürdürmektedir.
Muhtelif sivil toplum örgütleri (MSBK, İMİB, TMD, SERHAM) vasıtasıyla Maden
Kanunu ve Yönetmelikleri hazırlık çalışmalarına katılmış olup, halen SERHAM
Seramik Hammadde Üreticileri Birliği Başkanlığını yürütmektedir.
Download

BAYRAM ALTINTOP Özgeçmiş