M ENTEŞE İLÇESİ 2015 YILI O C AK AYI AİLE S AĞ LIĞ I ELEM A N I N Ö BET LİSTESİ
SIRA
NO
N Ö B E T Y ER İ
N Ö B ET YERİ
AD RES/TELEFO N
N Ö B ETÇİ AİLE S A Ğ U ELEM AN IN IN AD I SOYAD I
N ÖBET T AR İH İ
ASİL
YED EK
1
MENTEŞE 1 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
ORHANİYE MAH 14 NOLU SOK
NO:26 TEL:2141214
03 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
SİBEL TÜRK
NURDAN ASLAN
2
MENTEŞE 2 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
EMİRBEYAZIT MAH. MUHSİN
ERTUĞRUL SOK. NO:9
TEL:2140998
03 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
AYŞE DEMİRCİ
ADİLE İŞÇİ
3
MENTEŞE 3 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
03 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
NALAN TUNCA
FATMA BOSTAN
4
MENTEŞE 4 NOLU KOTEKU AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
KÖTEKLİ MAHALLESİ 263 SOK.
NO: 24/1 TEL:2238463
03 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
YASEMİN ÇAKIR
ÖZGÜL GENCEL ÇOBAN
5
MENTEŞE 8 NOLU BAYIR AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
CUMHURİYET MAHALLESİ
BARBAROS CADDESİ NO: 30
TEL:2255006
03 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
DUYGU TUNCEL
AYŞEN BİÇER
6
MENTEŞE 12 NOLU YERKESİK AİLE AKINCI MAHALLESİ KABASAKAL
CADDESİ YERKESİK
SAĞLIĞI MERKEZİ
TEL: 2322040
03 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
NURSEL KURT
FATMA ŞİMŞEK
7
MENTEŞE 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ORHANİYE MAH 14 NOLU SOK
NO:26 TEL:2141214
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
PERVİN ÇELTIKLİOĞLU
EMİNE UYGUN GELEÇ
8
MENTEŞE 2 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
EMİRBEYAZIT MAH. MUHSİN
ERTUĞRUL SOK. NO:9
TEL:2140998
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
ESRA DERE
HÜLYA ERDOĞAN
9
MENTEŞE 3 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
MUSLİHİTTİN MAH. ÇİĞDEM
SOKAK NO:4 TEL:2121204
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
FATMA BOSTAN
GÖZDE DURAL
10
MENTEŞE 4 NOLU KÖTEKLİ AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
KÖTEKLİ MAHALLESİ 263 SOK.
NO:24/l TEL:2238463
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
ÖZGÜL GENCEL ÇOBAN
GÜLİZ HAZIR
11
MENTEŞE 7 NOLU DÜĞEREK AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
DÜĞEREK MAHALLESİ İSTİKLAL
SOKAK NO:2 TEL:2160808
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
ŞERİFE ANLAŞ TEKİN
(TEK PERSONEL)
12
MENTEŞE 9 NOLU GAZELLER AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
GAZELLER KÖYÜ TEL:2195129
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
İSMAİL ZENGİN
(TEK PERSONEL)
13
MENTEŞE 11 NOLU KAFACA AİLE
SAĞÜĞI MERKEZİ
YAYLA MAHALLESİ SAĞLIK
SOKAK NO:8 KAFACA BELDESİ
TEL:2277109
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
ZÜBEYDE ŞAHİN
(TEK PERSONEL)
14
MENTEŞE 1 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
ORHANİYE MAH 14 NOLU SOK
NO:26 TEL:2141214
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
EMİNE UYGUN GELEÇ
AYLİN KARACA
15
MENTEŞE 3 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
MUSLİHİTTİN MAH. ÇİĞDEM
SOKAK NO:4 TEL:2121204
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
GÖZDE DURAL
DİLEK YILDIRIM
16
MENTEŞE 5 NOLU TOKİ AİLE
SAĞLIĞI MERKEZ!
TOKİ SİTESİ 50. CADDE NO:30
DAİRE:2(DG15 ABLOK DAİRE :2)
TEL: 2230505
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
NEZİME İLGİN
(TEK PERSONEL)
MUSLİHİTTİN MAH. ÇİĞDEM
SOKAK NO:4 TEL:2121204
b
M EN TEŞE İLÇESİ 2015 Y ILI O C AK AYI AİLE SAĞ LIĞ I ELEM ANI N Ö BET LİSTESİ
N ÖBET YERİ
AD RES/TELEFO N
SIRA
NO
N Ö B ETÇİ A İLE S AĞ LI ELEM AN IN IN ADI SOYADI
N Ö B ET T AR İH İ
ASİL
YED EK
17
MENTEŞE 8 NOLU BAYIR AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
CUMHURİYET MAHALLESİ
BARBAROS CADDESİ NO:30
TEL:2255006
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
AYŞEN BİÇER
DUYGU TUNCEL
18
MENTEŞE 10 NOLU GÖKTEPE AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
GÖKTEPE KÖYÜ TEL:2246191
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
GİRGİN KURT
(TEK PERSONEL)
19
MENTEŞE 13 NOLU YENİCE AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
YENİCE KÖYÜ TEL:2334072
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
GÜLTEN ÇÜÇEN
(TEK PERSONEL)
20
MENTEŞE 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ORHANIYE MAH 14 NOLU SOK
NO:26TEL:2141214
24 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
AYLİN KARACA
PERVİN ÇELT1KLİOĞLU
21
MENTEŞE 2 NOLU AİLE SAĞUĞI
MERKEZİ
EMİRBEYAZIT MAH. MUHSİN
ERTUĞRUL SOK. NO:9
TEL: 2140998
24 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
HÜLYA ERDOĞAN
AYŞE DEMİRCİ
22
MENTEŞE 4 NOLU KÖTEKLİ AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
KÖTEKLİ MAHALLESİ 263 SOK.
NO: 24/1 TEL:2238463
24 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
GÜLİZ HAZIR
YASEMİN ÇAKIR
23
MENTEŞE 14 NOLU YEŞİLYURT
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
YENİÇEŞME MAHALLESİ
CUMHURİYET CADDESİ MAŞAT
MEVKİİ YEŞİLYURT TEL:2266011
24 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
NAZLI GİRGİN
(TEK PERSONEL)
24
MENTEŞE 1 NOLU AİLE SAĞUĞI
MERKEZİ
ORHANİYE MAH 14 NOLU SOK
NO:26 TEL:2141214
31 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
NURDAN ASLAN
SİBEL TÜRK
25
MENTEŞE 3 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
MUSUHİTTİN MAH. ÇİĞDEM
SOKAK N0:4 TEL:2121204
31 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
DİLEK YILDIRIM
NALAN TUNCA
26
MENTEŞE 6 NOLU ULUCAMİ AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
CAMİKEBİR MAHALLESİ
ULUCAMİ SOKAK NO:7
TEL:2140032
31 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
YASEMİN GÖÇMEZ
(TEK PERSONEL)
27
MENTEŞE 12 NOLU YERKESİK AİLE AKINCI MAHALLESİ KABASAKAL
CADDESİ YERKESİK
SAĞLIĞI MERKEZİ
TEL2322040
31 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
FATMA ŞİMŞEK
NURSEL KURT
28
MENTEŞE 15 NOLU KÖTEKU AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
KÖTEKU MAHALLESİ 263 SOK.
NO:24/l TEL:2238463
31 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
PERRİN USANMAZ
(TEK PERSONEL)
29
MENTEŞE 2 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
EMİRBEYAZIT MAH. MUHSİN
ERTUĞRUL SOK. NO:9
TEL:2140998
31 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
ADİLE İŞÇİ
ESRA DERE
Not: Yıllık İzin, Mazeret İzni, Hastalık İzni, Geçici Görevlendirme, Adli Hekimlik Nöbetleri vb, nedenlerle yapılacak olan personel arasındaki nöbet değişimleri
Hekimlerinin onayı ile düzenlenecektir.
Uzm .D r.M u
H alk S
TSM Sorumlu
Download

Liste İçin Tıklayın