Y A T A Ğ A N İLÇ ES İ 2015 Y ILI M A R T AYI A İLE S A Ğ L IĞ I E LEM A N I N Ö B E T LİSTESİ
NÖBETÇİ AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ADI SOYADI
SIRA
NO
NÖBET YERİ
NÖBET YERİ ADRES/TELEFON
NÖBET TARİHİ
NÖBET SAATİ
ASİL
YEDEK
1
YATAĞAN 1 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
MERKEZ 1 NOLU ASM
5725011
07 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
EMEL YILDIRIM
SEVGÜL KAYMAK
2
YATAĞAN 2 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
MERKEZ 2 NOLU ASM
5725318
07 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
ŞENAY YIRIK
HAMİDE SARGIN
3
YATAĞAN 6 NOLU TURGUT AİLE
SAĞÜ Ğ I MERKEZİ
TURGUT 6 NOLU ASM
5734013
07 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
BİLDAN YAŞAROĞLU
TEK PERSONEL
4
YATAĞAN 7 NOLU YEŞİLBAĞCILAR
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
YEŞİLBAĞCILAR 7 NOLU ASM
5841313
14 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
AYŞEGÜL KÜÇÜK
TEK PERSONEL
5
YATAĞAN 1 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
MERKEZ 1 NOLU ASM
5725011
14 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
SEVGÜL KAYMAK
EMEL YILDIRIM
6
YATAĞAN 2 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
MERKEZ 2 NOLU ASM
5725318
14 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
BİRGÜL ÖZER
SACİDE TÜRKMEN
7
YATAĞAN 5 NOLU BOZÜYÜK AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
BOZÜYÜK 5 NOLU ASM
5747017
21 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
FERİŞTAH YILMAZSOY
TEK PERSONEL
8
YATAĞAN 1 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
MERKEZ 1 NOLU ASM
5725011
21 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
SERAP GÖKALP
PINAR BAĞCI
BENCİK 3 NOLU ASM
5758042
21 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
NURAY BAŞARA
TEK PERSONEL
9
YATAĞAN 3 NOLU BENCİK AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
10
YATAĞAN 2 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
MERKEZ 2 NOLU ASM
5725318
21 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
HAMİDE SARGIN
ŞENAY YIRIK
11
YATAĞAN 1 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
MERKEZ 1 NOLU ASM
5725011
28 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
PINAR BAĞCI
SERAP GÖKALP
12
YATAĞAN 4 NOLU BOZARMUT AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
BOZARMUT 4 NOLU ASM
5767528
28 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
HAFİZE TEL
TEK PERSONEL
13
YATAĞAN 2 NOLU AİLE SAĞÜĞI
MERKEZİ
MERKEZ 2 NOLU ASM
5725318
28 Mart 2015 Cumartesi
09:00-17:00
SACİDE TÜRKMEN
BİRGÜL ÖZER
Not: Yıllık İzin, Mazeret İzni, Hastalık İzni, Geçici Görevlendirme, Adli Hekimlik Nöbetleri vb. nedenlerle yapılacak olan personel arasındaki nöbet değişimleri
TSM Sorumlu Hekimlerininıonayı ile düzenlenecektir.
Uzm. Dr. Mı stafa Nuri CEYHAN
Halk SağlığTM ülürü
Download

Liste İçin Tıklayın