Gebze Organize Sanayi Bölgesi ( G. O. S. B. ) Sekerpinar Mahallesi İhsan Dede Caddesi. 1000. Sokak 41435
No:1018Cayirova KOCAELİ-TURKEY Tel: 0 262 677 11 21 Fax: 0 262 677 11 29 / 28 www.bandoturkey.com.tr
Set Kayışlar
farklılıklara
sınırlama
getirmişlerdir.
(Bakınız TSE 198, TS ISO 4184 Çizelge 3 )
Ticari şartlar ve üretim şartları gereği; V
kayışları, üreticiden ana bayilere (veya
ithalatçı distribütör firmalara), alt bayilere
ve son kullanıcılara ulaşmaktadır. Bu (ticari)
süreçlerden geçen, aynı ölçüdeki V kayışları,
farklı kalıplar ve farklı zamanlarda
üretilenler ile karışmaktadır.
Konstrüksyon
şartları
gereği,
V
kayışlarının çoklu kullanımı söz konusu
olabilir. Bu durum, 2 den başlayıp 20 V
kayışının
birlikte
çalışmasına
kadar
gidebilmektedir.
Her V kayışı üreticisi firmanın, kendisine
has üretim teknolojisi farklı olsa da, değişik
zamanlarda üretilen, aynı ölçüdeki V
kayışları, biri birinden farklı çevre
uzunluklarına sahiptirler. Aynı kalıp veya
preste üretilmelerine rağmen, V kayışlarının
doğası gereği bu farklılık kaçınılmazdır. Bu
sebepten dolayı, çeşitli ulusal ve uluslararası
standartlar, belirledikleri toleranslarla bu
Bu karışıklık tekli kullanımlarda, hiçbir
sakınca oluşturmazlar. Ancak çoklu kullanım
söz konusu olan durumlarda, uyumsuzluk
riski oluştururlar. Bu riski ortadan
kaldırmanın metodu, kayışların SET
lenmesidir.
Kayışların setlenmesini üretici firmalar,
yapabilmektedirler. Bunun için; iki yol takip
edilebilir.
1.si; Setlenecek kayış adeti üretime bildirilir
ve üretimden Set lenmiş olarak çıkar.
2.si Setlenecek kayış adeti, stokta bulunan
kayışlar içinden ölçülerek seçilir ve setlenir.
Çoklu
V
kayışı
kullanacak
son
kullanıcıların, kayış siparişi verirken,
tedarikçilerine, kaçlı set kullanacaklarını
bildirmelerini tavsiye ederiz.
Download

Set Kayışlar