10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
Müzik
(Gelincikler)
Müzik
(Nilüferler)
Müzik
(Karanfiller)
Drama
(Gelincikler)
Drama
(Nilüferler)
Drama
(Karanfiller)
İngilizce
(Gelincikler)
İngilizce
(Nilüferler)
11:30-12:00
Cuma
Perşembe
Çarşamba
Salı
Pazartesi
DSİ ÇOCUK BAKIMEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 EĞİTİM DÖNEMİ 3-4 YAŞ GRUPLARI BRANŞDERSLERİN HAFTALIK DAĞILIMI
İngilizce
(Karanfiller)
Not: Ek dersler 15 Eylül 2014 tarihinde başlar, 12 Haziran 2015 tarihinde son bulur.
İngilizce: Tanju YILMAZ
Drama : Arzu ORAN
Müzik : Ediz TOKSOY
12:00-12:30
13:00-13:30
13:40-14:10
Download

3-4 Yaş Grupları Branş Ders Programı