BİLGİ
- Genel Not Ortalaması :
(Toplam) Kredi Başarı Notu, Toplam Kredi (Toplamı)’ye bölünür.
(Genel not ortalaması hesaplamasında öğrencinin hiç almadığı veya
kayıtlanmadığı dersler dikkate alınmaz. Öğrencinin ilk defa kayıtlandığı dersler,
dönem sonu notları belli olana kadar genel not ortalamasını etkilemez.)
- Kredi başarı notu:
Dersin Toplam Kredisi, Harf notunun katsayısıyla çarpılır.
- Bir dersin toplam kredisi hesaplanırken;
Dersin Teorik kredisinin tamamı, uygulama kredisinin yarısı alınıp toplanır.
Örneğin : 2+2 kredilik bir dersin toplam kredisi
1+2 kredilik bir dersin toplam kredisi
1+1 kredilik bir dersin toplam kredisi
2+0 kredilik bir dersin toplam kredisi
3+0 kredilik bir dersin toplam kredisi
3
2
1,5
2
3’tür.
- Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:
Puan
90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
50-59
49 ve aşağısı
Yarıyıl Ders Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
Katsayı
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Not: Yüksekokulumuz Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nda
“MADDE 8 - 5,6,7,8. ve 9.” fıkralarında konuya yer verilmiştir.
ÖRNEK HESAPLAMA:
3 yarıyıl sonunda aşağıdaki örnekteki dersleri ve notları alan bir
öğrencinin genel not ortalaması hesaplaması için örnek;
Ders
Adı
Teorik Uygulama Toplam Notu
Kredi
(TK)
1. yarıyıl
A dersi 2
B dersi 1
C dersi 3
D dersi 2
2. yarıyıl
E dersi 3
F dersi 1
G dersi 1
H dersi 2
3. yarıyıl
I dersi 2
İ dersi 1
J dersi 3
K dersi 2
L dersi 1
TK *
Kredi
Not
Başarı
katsayısı Notu
2
2
0
0
3
2
3
2
CB
AA
BA
DC
3 * 2,5
2*4
3 * 3,5
2 * 1,5
7,5
8
10,5
3
0
2
1
0
3
2
1,5
2
FD
BA
DD
FF
3 * 0,5
2 * 3,5
1,5* 1
2*0
1,5
7
1,5
0
2
2
0
0
1
3
2
3
2
1,5
AA
DEVAMSIZ
AA
CC
ALMADI
3*4
2*0
3*4
2*2
-
12
0
12
4
28,5
-
67
Genel Not Ortalaması (Kümülatif not ortalaması) : 67 / 28,5 : 2,35
Not: “Almadı” olan örnekteki “L dersi” kümülatif not ortalamasını
etkilememektedir. Bu nedenle L dersi toplam 28,5 olan Toplam Kredi
Toplamında yer almamıştır.
Download

GNO Hesaplama