On5yirmi5.com
Test soruları nasıl çözülür?
Üniversiteye hazırlanırken önce test tekniklerini kavramak gerekiyor. Soru çözmeye
hangi dersten başlayacağınız kadar zorlandığınız sorularda nasıl davranacağınız da
önemlidir. Zor soruyu yapmanız değil, çok soru yapmanız sizi başarılı kılar.
Yayın Tarihi : 11 Şubat 2014 Salı (oluşturma : 1/31/2015)
Teste en iyi olduğunuz
dersten başlamak
ve bilmediğiniz soruda ‘mantık
yürütmemek’
püf noktalarından
sadece birkaçı.
Test tekniği; doğru yorum yapabilmek, süreyi iyi kullanabilmek ve muhakeme gücünü etkin ve hızlı
hale getirebilmek için gerekli olan yöntem ve eylemler bütünüdür. Test çözme teknikleri soru
çözme etkinliklerini hızlandıran ve testlerde doğru soru sayısını artıran tekniklerdir. Uğur
Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Nazik Kösegil test çözme tekniklerini Star gazetesine anlattı.
Test tekniğinin temel ilkeleri
-Hedefe yönelik çalışmak.
-Kolaydan zora doğru gitmek.
-Zamana bağlı olarak soru çözmek.
-Farklı kaynaklardan bol miktarda soru çözmek.
-Hızlı değil anlayabileceğimiz şekilde okumak.
-Soru kökleri okunurken olumsuz ifadelere dikkat etmek (olumsuz ya da italik ifadelerin altını çizin.)
-Hiçbir bilginizin olmadığı sorularda mantık yürütmeyin. O soruları boş bırakın.
-Doğru cevabı bulmakta zorlandığınız sorularda yanlışları bulmayı deneyin.
-Teste en iyi olduğunuz dersin sorularıyla başlayın.
-Soruyu çözerken kendi görüşünüzü değil metinde yer alan görüşleri ve değerlendirmeleri dikkate
alın.
-Bütün şıkları okumadan cevabı işaretlemeyin.
-Test esnasında kısa molalar verin. Molaları bölüm aralarına denk getirmeye çalışın. (Maksimum 2
dakika)
-Hızınızı kontrol edin.
-Kodlama hatası ve kaydırma yapmamak için her sorudan sonra cevabı optik forma işaretleyin.
-Sorularla inatlaşıp zaman kaybetmeyin. Zor soru yapan değil çok soru yapan kazanır.
Paragraf soruları nasıl çözülür?
Önce soru kökünü sonra paragrafı okuyun. Paragrafın uzun olması sizi korkutmasın.
Hızlı değil anlayarak okuyun. Cevabı soru köküne göre arayın. Cevabı paragrafın içinde bulunan
sorular en kolay sorulardır. Yorum istenen sorularda metne bağlı kalın.
Öncüllü sorulara dikkat
Ortak yargı aranır. Her öncülün seçeneklerde bir karşılığı olup olmadığı aranır. Yorum yaparken
öncüllere uygunluk aranır. Soru köküne göre öncüller incelenir.
Turlama tekniği
Turlama tekniği en kolay sorudan en zor soruya doğru giderek test çözme tekniğine verilen addır.
Önce testte yer alan ve herkesin yapabileceği yani garanti sorular cevaplanır. Zor olan ya da zor
görünen sorular incelenmeden vakit kaybedilmeden atlanır. Böylece çok kolay, kolay ve normal
sorulardan soru kaçırma ihtimali azaltılarak başarıyı arttırma şansı yakalanır.
Test çözerken bu hataları yapmayın
-Çizerek okumak.
-Hızlı okumaya çalışmak.
-Ara vermeden soru çözmek.
-Önce soru kökünü okumamak.
-Test çözerken uygun bir oturuş ve pozisyona sahip olmamak.
-Zaman disiplinine sahip olmamak.
-Cevapları optik cevap formuna işaretlemeyi en sona bırakmak.
-Zor sorularla inatlaşmak.
-Bir önceki soruya takılmak.
-Sınav esnasında kendimizi çevremizdekilerle kıyaslamak.
-Çabuk demoralize olmak.
-Sınavda negatif düşünmek.
-Sınav esnasında başka şeylerle ve düşüncelerle meşgul olmak.
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Test soruları nasıl çözülür?
Download

Test soruları nasıl çözülür?