sANATLAR ıisnsi
gÖıüıwü EK ys.TpNEK §INAvI
ıvrüzİr
vILI
2014*2015 rĞİriıvı ÖĞnuıtıvı
§oITUçLARINA cönp 50 BARAJ pUj,ırıNI AşAMAyAN AI}AvLARIN
DIıiR}rE
çüznı
ıisrnsinin
§ıRA No
ADAY
Aİ}I-
No
soYADI
l
4
2
7
Mert GÖLEGEN
Aygtln TUMEN
3
8
Mehmet Ali Andaç
4
2
5
9
Kercm KAYA
Emirhan FINDICAK
6
12
DilamERKAN
7
6
Çağla TALI
BEYLIKÇI
YETEıtEK
sıNAv
PUAI\II
34,25
28,25
26,50
23,50
l9,25
19,00
AÇıKLAMA
BAşARI§IZ
BAşARI§Iz
BASARI§IZ
BAŞARISIZ
BAşARIslZ
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
Yılı Müzik bötünü Ek şınıvına 12 (onİkı) öğırcnci bışvuru yıpmıştır.
Bu öğrencilerden ll(Onbir) ıdıy §ınıvs girmiştir. Yıpılın dğerlendirmede sınıv geçmc bıraj puını olın
50 puın ve ltıerindeki ıdaylır sırılınırık § (Beş) kbilik nsit tiste oluşturulmuştur. Sınıva gİren 6 (Altı)
AçıKLAMA:
ıdıy
§0
pnın
201ıt-2015 Ögr*ım
bırıjııı ışmıdığı
için yedek liste oluşmınrştır.
06,lO8nOM
Download

Müzik Bölümü 50 Baraj Puanını Aşamayan Adayların Listesi