Ülkemizin
En Eski Batığı
Keşfedildi
Ülkemizin bilinen en eski batığı
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenen Uluburun Batığı’ydı.
Ancak Sualtı Kültür Mirası
Araştırmaları Projesi kapsamında
yürütülen çalışmalar sırasında, MÖ
1400’lü yıllardan kaldığı hesaplanan
Uluburun Batığı’ndan daha eski
bir batık keşfedildi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknoloji
Enstitüsü’nden biliminsanlarının
yürüttüğü çalışmalar sırasında
Marmaris’teki Hisarönü Körfezi’nde
bulunan batıkta, çeşitli testiler ve
seramik kaplar da bulundu. Batığın
MÖ 1700-1900 yıllarından yani Tunç
Çağı’ndan kaldığı hesaplandı. Batık
dünyanın en eski batıklarından biri
olarak müzelerde yerini alacak.
6
Bilim Çocuk
Seçil Güvenç Heper
Fotoğraflar: Harun Özdaş
Dalgıçlar: Selman Kahraman, Nilhan Kızıldağ
Download

Ülkemizin En Eski Batığı Keşfedildi