M A R M A R İ S İL Ç E S İ 2 0 1 5 Y I L I O C A K A Y I A İ L E S A Ğ L I Ğ I E L E M A N I N Ö B E T L İS T E S İ
SIRA
NO
NÖBETÇİ AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ADI SOYADI
NÖBET YERİ
NÖBET YERİ ADRES/TELEFON
NÖBET TARİHİ
ASİL
YEDEK
I
MARMARİS 1 NOIU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
KEMERALT1 MAH. ORG. MUSTAFA
M UĞLAU CAD. TEL: 4121324
03 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
BİRİM BIRCAN
GÜLŞADE SARIDERE
BERNA ÖZGÜR
D. DENİZ ÇINAR
2
MARMARİS 3 NOLU ARMUTALAN
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
MERKEZ MAH. ŞEHİT AHMET
BENLER CAD. M EZARUK YANİ
ARMUTALAN TEL: 417 04 19
03 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
GULCIHAN AKIN BÜYÜK
FİLİZ KAYA
3
MARMARİS 7 NOLU SOĞUT AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
SÖĞÜT KÖYÜ TEL: 496 56 56
03 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
ŞENER AKMAN
(TEK PERSONEL)
•1
MARMARİS 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
KEMERALTI MAH. ORG. MUSTAFA
M UĞLAU CAD. TEL: 4121324
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
DERYA YILMAZ
BERNA ÖZGÜR
HAYAL ÖZTÜRK
AYŞEN GÜLAL
5
MARMARİS 3 NOLU ARMUTALAN
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
MERKEZ MAH. ŞEHİT AHMET
BENLER CAD. M EZARUK YANI
ARMUTALAN TEL: 417 04 19
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
FİLİZ KAYA
GÜLCİHAN AKIN BÜYÜK
6
MARMARİS 4 NOLU İÇMELER AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
CUMHURİYET MAH. 305 SOK.
NO:4/A İÇMELER TEL: 455 4171
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
AYNUR ORHAN
BERKAY KİRAZ
7
MARMARİS 5 NOLU HİSARÖNÜ AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
HİSARÖNÜ KÖYÜ TEL: 466 63 23
10 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
TÜLAY GÜNDÜZ
(TEK PERSONEL)
8
M ARMARİS 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
KEMERALTI MAH. ORG. MUSTAFA
MUĞLAU CAD. TEL: 4121324
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
AYŞEN GÜLAL
D. DENİZ ÇINAR
Z. ÇİĞDEM YILMAZ
DERYA YILMAZ
9
MARMARİS 2 NOLU BELDİBI AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
NURCAN MAVİ
EYLEM GÜRCAN KALAFAT
10
MARMARİS 3 NOLU ARMUTALAN
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
11
MARMARİS 4 NOLU İÇMELER AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
CUMHURİYET MAH. 305 SOK.
NO:4/A İÇMELER TEL: 455 4171
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
BERKAY KİRAZ
GÜLŞEN KARACASU
12
MARMARİS 6 NOLU BOZBURUN AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
YEŞİLOVA MAH. BOZBURUN KÖYÜ
TEL: 0505 384 96 13
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
AKIN BAYAT
(TEK PERSONEL)
13
MARMARİS 8 NOLU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
TEPE MAH. 33. SOK. NO:13
MARMARİS TEL: 412 51 52
17 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
SEZEN TARIM
(TEK PERSONEL)
14
MARMARİS 1 NOLU AİLE SAĞ UĞI
MERKEZİ
KEMERALTI MAH. ORG. MUSTAFA
MUĞLALI CAD. TEL: 4121324
24 Ocak 2015 Cumartesi
09:00-17:00
HAYAL ÖZTÜRK
GÜLŞADE SARIDERE
15
MARMARİS 2 NOLU BELDİBİ AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
24 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
EYLEM GÜRCAN KALAFAT
TULAY ÇAĞDAŞ
16
MARMARİS 3 NOLU ARMUTALAN
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
24 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
SEMRAL TÜFEKÇİ
SEVİL YAŞAR
17
MARMARİS 4 NOLU İÇMELER AİLE
SA Ğ U Ğ I MERKEZİ
CUMHURİYET MAH. 305 SOK.
NO:4/A İÇMELER TEL: 455 4171
24 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
GÜLŞEN KARACASU
AYNUR ORHAN
18
MARMARİS 1 NOLU AİLE SAĞ UĞI
MERKEZİ
KEMERALTI MAH. ORG. MUSTAFA
M UĞLAU CAD. TEL: 4121324
31 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
Z. ÇİĞDEM YILMAZ
BİRİM BIRCAN
19
MARMARİS 2 NOLU BELDİBİ AİLE
SA Ğ U Ğ I MERKEZİ
CUMHURİYET MAH. ATATÜRK
BULV. NO:32 BELDİBİ- TEL:
4190161
31 Ocak 2015 Cumartesi
09:00- 17:00
TÜLAY ÇAĞDAŞ
NURCAN MAVİ
CUMHURİYET MAH. ATATÜRK
BULV. NO:32 BELDİBİ- TEL:
4190161
MERKEZ MAH. ŞEHİT AHMET
BENLER CAD. M EZA RU K YANI
ARMUTALAN TEL: 417 04 19
CUMHURİYET MAH. ATATÜRK
BULV. NO:32 BELDİBİ- TEL:
4190161
MERKEZ MAH. ŞEHİT AHMET
BENLER CAD. M EZARUK YANI
ARMUTALAN TEL: 417 04 19
s e v il
YAŞAR
Not: Y ıllık İzin , M a z e re t İzni, H a s ta lık İzni, G e ç ic i G ö re v le n d irm e , A d li H e k im lik N ö b e tle ri v b . n e d e n le rle y a p ıla c a k o la n p e rs o n e l a ra s ın d a k i n ö b e t d e ğ iş im le ri
o n a y ı ile d ü z e n le n e c e k tir.
SEMRAL TÜFEKÇİ
T S M S o ru m lu H e k im le rin in
Download

Liste İçin Tıklayın