XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
HAZIR GİYİM KOLEKSİYONU İÇİN YAPILAN ETEKLERİN
ÖZELLİK ANALİZİ BÖLÜM II: UYGUN DİKİLEBİLİRLİK İÇİN
KOPMA MUKAVEMETİ TESTİ
Rodica Harpa 1, Andreea-Silvia Morari2
1
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,Romanya
2
Integrated Garment Company of Husi, Romanya
[email protected]
Çalışmanın ikinci kısmı giysiden beklenen genel kalite profili ve etek dizaynında dikiş
birleşimi ile ilgilidir.
Bir bütün olarak ele alındığında, dikişin dayanlıklılığı dikiş ipliği, dikilecek malzemeler ve
dikiş teknolojisi ile sağlanır.
Deneyler dikişin kopma mukavemeti testi için ileri seviyede kopma mukavemeti sistemleri
kullanılarak gerçek standartlara göre gerçekleştirilmiştir. Kumaşlarda dikişin düzgünlüğüne
ilişkin araştırma çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
Bu çalışmada dikiş ipliği ve malzeme katsayısının kopma mukavemeti özellikleri hakkındaki
detaylı bilginin etekler ve hazır giyim koleksiyonu olan tasarlanmış ürünlere göre uygun
dikilebilirlikle ilgili bilgi elde edilmesine izin verebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dikiş İplikleri, kumaşlar, dikiş, kopma mukavemeti testi, düzgünlük,
dikilebilirlik, etekler
KAYNAKLAR
[1] AMANN & Soehne GmbH & Co. KG, Sewing and Embroidery Threads. Basics, volume
l, (2008), Available from: www.amann.com.
[2]AATCC Test Method 88B-2011 Smoothness of Seams in Fabrics after Repeated Home
Laundering.
[3] Mandal, S.; Nandita, A.: An Overview of Sewing Threads Mechanical Properties on Seam
Quality, Pakistan Textile Journal, Vol.1, pp.40-43, (2010), Available from:
http://www.ptj.com.pk/ , Accessed: 2010-04-06.
[4] Backauskaite, D., Daukantiene, V., Tensional Behaviour of Seamed Linning Fabrics,
ITC&DC: 4th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World Of
Textiles, October 5th–8th 2008, Dubrovnik, Croatia, Book Of Proceedings, pp.519-524,
ISBN:978-953-7105-26-6, (2008).
[5] Harpa, R., Quality Garment By Means Of Quality Seam, Proceedings of the 7th
International Conference Management of Technological Changes– MTC 2011, Book 1,pp.2125, ISBN :978-960-99486-2-3, September 1st – 3rd, Alexandroupolis, Greece, (2011).
[6] Morari, A.S., Seam's Quality - Factors of Durability, Masters Thesis (Directed by Assoc.
Prof. Dr. Ing. Rodica Harpa), (2012).
[7] SR EN ISO 13936-2:2004 Textiles - Determination of the Slippage Resistance of Yarns at
a Seam in Woven Fabrics - Part 2: Fixed Load Method.
338
Download

uygun dikilebilirlik için kopma m