ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET
M.E.K. Madde : 25
Dönemi
• Çıraklara Ödenecek Ücret
01/2014–06/2014
07/2014–12/2014
321,30 TL
340,20 TL
• Meslek Eğitimi Gören Öğrencilere Ödenecek Ücret
Yirmi ve Üzerinde Personel Çalıştıran İşyerlerinde.........................
229,70 TL
243,21 TL
Yirmiden Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde..................................
114,85 TL
121,61 TL
O
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar;
aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi
arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir
İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde
personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak
ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez.
Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve
meslek hastalıklarından işveren sorumludur.
Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
SM
M
M
ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET
• Çıraklara Ödenecek Ücret
Dönemi
07/2013–12/2013
293,58 TL
306,45 TL
16 Yaşını Doldurmamışlar İçin..........................................................
251,73 TL
263,25 TL
A
01/2013–06/2013
16 Yaşından Büyükler İçin ................................................................
• Meslek Eğitimi Gören Öğrencilere Ödenecek Ücret
Yirmi ve Üzerinde Personel Çalıştıran İşyerlerinde.........................
209,88 TL
219,08 TL
Yirmiden Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde..................................
104,94 TL
109,54 TL
• Çıraklara Ödenecek Ücret
01/2012–06/2012
07/2012–12/2012
16 Yaşından Büyükler İçin ................................................................
265,95 TL
282,15 TL
16 Yaşını Doldurmamışlar İçin..........................................................
228,15 TL
241,65 TL
• Meslek Eğitimi Gören Öğrencilere Ödenecek Ücret
Yirmi ve Üzerinde Personel Çalıştıran İşyerlerinde.........................
190,39 TL
201,99 TL
Yirmiden Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde..................................
95,20 TL
101,00 TL
Download

Çırak ve Öğrencilere Ödenecek Asgari Ücret