Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı: BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ
Dersin adı: Matbaa Teknolojileri
Dersin veriliş şekli: Yüz yüze
Dersin genel içeriği: Bu ders kapsamında
yazının ortaya çıkışı, papipüs, parşömen ve
günümüzde matbaacılıkta kullanılan kağıdın
tarihsel gelişimi. Tarihte basılan ilk kitap.
Kullanılan ilk baskı teknikleri. Guttenberg’in icat
ettiği hareketli metal harflere sahip baskı
mikinesinden günümüzde kullanılan matbaa
makinelerine kadar olan süreçte matbaanın
gelişimi. Kağıt türleri, renk modelleri, forma
düzeni vs. gibi matbacılıkta kullanılan
kavramların işlenmesi.
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı: X sınav, Y ödev
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
Derse devam zorunluluğu: %
Dersi veren öğretim görevlisi: Kenan Direk
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle görüşme
saatleri: Akademik bina 2. Kat
Salı: 14.00 – 16.00
Çarşamba 14.00 – 16.00
STD 101 PC
Zorunlu
Türkçe
2 sınav
Ödevler = % 40
Final sınavı= % 60
% 80
Haftalar
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
Dersin Kaynakları
1
Yazının evrimi ve matbaanın ortaya çıkışı.
İlk yazı çoğaltma malzemeleri: Kemik, taş
tablet, kil, balmumu, papirüs ve
parşömen. Kağıdın ortaya çıkışı.
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
Matbaacılıkta kullanılan
baskı çeşitleri hakkında
bilgi edinme
2
Tarihte basılan ilk kitap ve ksilografi
tekniği. Johannes Gutenberg matbaası ve
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
- Ketenci, Hasan Fehmi.
(2006) Görsel İletişim ve
Grafik Tasarım, İstanbul:
Beta Yayınları.
- Tez, Zeki. (2008) Kağıdın
ve Matbaanın Kültürel
Tarihi, Adana: Doruk
Yayınları.
- Ketenci, Hasan Fehmi.
(2006) Yongaların 10000
Yıllık Gizemli Dansı-Görsel
İletişim ve Grafik
Tasarımı. İstanbul: Beta
Yayınları.
- Babinger, Franz. (2004)
Müteferrika ve Osmanlı
Matbaası. İstanbul: Tarih
Vakfı Yurt Yayınları.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
hareketli metal harflerin ortaya çıkışı.
Osmanlı’da matbaanın gelişimi.
bilgi sahibi olma
Matbaacılıkta kullanılan
baskı çeşitleri hakkında
bilgi edinme
3
Matbaa terimleri: Pilyaj, harman, siring,
kros, lup, selefon, tram, dpi, gofre, klişe,
lup, higrometre, giyotin, lama, rölyef,
soğuk baskı, perforaj, fligran.
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
4
Renk kuramı. Renk modelleri: RGB,
CMYK, Grayscale. Renk yönetim
sistemleri. Pantone katalogu ve kullanımı.
Ekran kalibrasyon ayarları.
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
Matbaacılıkta kullanılan
baskı çeşitleri hakkında
bilgi edinme
5
Şablon baskı türü olan serigrafi baskı
prensibi ile ilgili sunum ve belgesel film.
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Ketenci, Hasan Fehmi.
(2006) Görsel İletişim ve
Grafik Tasarım, İstanbul:
Beta Yayınları.
- Tez, Zeki. (2008) Kağıdın
ve Matbaanın Kültürel
Tarihi, Adana: Doruk
Yayınları.
- Ketenci, Hasan Fehmi.
(2006) Yongaların 10000
Yıllık Gizemli Dansı-Görsel
İletişim ve Grafik
Tasarımı. İstanbul: Beta
Yayınları.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Ketenci, Hasan Fehmi.
(2006) Görsel İletişim ve
Grafik Tasarım, İstanbul:
Beta Yayınları.
- Tez, Zeki. (2008) Kağıdın
ve Matbaanın Kültürel
Tarihi, Adana: Doruk
Yayınları.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.
- Ketenci, Hasan Fehmi.
(2006) Yongaların 10000
Yıllık Gizemli Dansı-Görsel
İletişim ve Grafik
Tasarımı. İstanbul: Beta
Yayınları.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Ketenci, Hasan Fehmi.
(2006) Görsel İletişim ve
Grafik Tasarım, İstanbul:
Beta Yayınları.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
6
Düz baskı türü olan ofset baskı, litografi
baskı türleri ile ilgili sunum ve belgesel
film.
Matbaacılıkta kullanılan
baskı çeşitleri hakkında
bilgi edinme
7
Çukur baskı türü olan Flekso baskı ve
Tiftruk baskı prensibi ile ilgili sunum ve
belgesel film.
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
Matbaacılıkta kullanılan
baskı çeşitleri hakkında
bilgi edinme
8
Yüksek baskı türü olan tipo baskı, ağaç
baskı, gravür baskı türleri ile ilgili sunum
ve belgesel film.
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
Matbaacılıkta kullanılan
baskı çeşitleri hakkında
bilgi edinme
9
Kağıt ve türleri. Kağıdın gramajı ve
ebatları. Forma tanımı ve çeşitleri.
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
10
Masaüstü yayıncılık tanımı ve masaüstü
yayıncılık araçları. Bitmap tabanlı
yazılımlar, vektörel yazılımlar, çoklu sayfa
yazılımları.
11
Bıçak izi hakkında bilgi verilmesi ve
uygulama çalışması. ISSN ve ISBN
kullanımı. Stok imaj ajansları.
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
Bir tasarımın tasarım
aşamasından baskı
aşamasına kadar olan
süreci hakkında bilgi
edinme
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
12
Baskı öncesi operatörü. Psd, tiff, jpg, pdf
formatları. RIP (Raster Image Process)
Bir tasarımın tasarım
aşamasından baskı
Kitapevi.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.Tasarımı.
İstanbul: Beta Yayınları.
- Babinger, Franz. (2004)
Müteferrika ve Osmanlı
Matbaası. İstanbul: Tarih
Vakfı Yurt Yayınları.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
aşamasına kadar olan
süreci hakkında bilgi
edinme
13
Dijital baskı teknolojileri. Tarayıcı türleri:
Düz yataklı, tamburlu, ajan tipi tarayıcılar.
Yazıcı türleri: Nokta vuruşlu, mürekkep
püskürtmeli, laser yazıcılar. Dış hava
reklamcılığı.
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
Matbaacılıkta kullanılan
baskı çeşitleri hakkında
bilgi edinme
14
Bir grafik tasarım ürününün çeşitli baskı
makinelerine ve kağıt tiplerine göre
fiyatlandırılması. Baskı sonrası işlemler.
Yüzey koruma işlemleri: selefon, lak ve
vernik. Ciltleme: Amerikan cilt, tel dikiş
cilt, spiral cilt, iplik cilt.
Matbaacılık ile ilgili
mesleki terimler hakkında
bilgi sahibi olma
Baskı maliyet hesaplaması
hakkında bilgi sahibi olma
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.
- Mazlum, Fehmi Soner.
(2006) Masaüstü
Yayıncılık, Ankara: Gazi
Kitapevi.
- Uçar, T. Fikret. (2004)
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım. İstanbul: İnkılap
Kitapevi.
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

Matbaa Teknolojileri