BASIN AÇIKLAMASI
Kamuoyunda Cumhurbaşkanı seçimi için gereğinden fazla oy pusulası bastırıldığı, sorumluluğun kime ait
olduğu, sayımın yapılıp yapılmadığı konuşulmaktadır.
298 sayılı Kanunun 14. maddesi Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini belirlemektedir. 1.
fıkrasında oy pusulası konulacak zarfların imali, 2. fıkrasında da birleşik oy pusulalarının basımı
düzenlenmiştir. Yasa gereğince oy pusulaları ve zarfları Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılmaktadır.
298 sayılı Yasanın 14/2. maddesinde oy pusulalarının 400’lük paketler halinde bastırılacağı ve her bir
sandık için bir paketin ilçe seçim kuruluna gönderileceği düzenlenmiştir. Kurulumuzun 4/6/2014 tarihli,
2895 sayılı kararı ile Cumhurbaşkanı seçiminde yurt içinde bir sandık bölgesinde seçmen sayısı 400
olarak, yurt dışında ise 10/12/2013 tarihli, 581 sayılı kararla 700 olarak belirlenmiştir.
Kurulumuz 11/6/2014 tarih, 2952 sayılı kararıyla 400 seçmenin oy kullanacağı sandık için gönderilecek oy
pusulasının 298 sayılı Kanunun 86. maddesinin ikinci fıkrası ile aynı Kanunun 94. maddesi hükümleri de
gözetilerek 420, 700 kişinin oy kullanabileceği yurt dışı sandık için 720”lik paketler halinde
hazırlatılmasına karar vermiştir.
298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası sandıklarda oy kullanacak seçmenin 400’den az olması
halinde dahi standart paketler halinde oy pusulalarının gönderilmesini öngörmüştür. Kurulumuz da bu
nedenle seçmen sayısı 400’ün altında bulunan sandıklara da yasa gereği standart paketler göndermiştir.
Cumhurbaşkanı seçiminde 42 gümrük kapısında oy kullandırılmaktadır. Gümrüklerde oy kullanacak
seçmen sayısı kesin olarak bilinemediğinden 400’lük paketler halinde toplam 1.500.000 adet oy pusulası
ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir.
İlçe seçim kurullarına sandıkların %2”si kadar yedek paket gönderilmektedir. Bunun ne derece doğru
olduğu Düsseldorfta yaşanan su baskınında anlaşılmıştır. 156 sandıkta 112.320 adet oy pusulası zayi
olmuş olup, tutanakla imha ettirildikten sonra yeniden gönderilmiştir.
Bu açıklamalardan sonra Yüksek Seçim Kurulunca bastırılan toplam 75.708.180 adet birleşik oy
pusulasının dağılımı şöyle yapılmıştır.
1- Yurt içi Sandık
: 165.106*420 = 69.344.520 Adet
%2 yedek (4.003 Paket)
: 4.003*420
2- Gümrük (Standart)
:
= 1.681.260 Adet
1.500.000 Adet
(400’lük paketlerde)
3- Yurtdışı
: 4.106*720
= 2.956.320 Adet
%2 Yedek (158 Paket)
: 158*720
= 113.760 Adet
TOPLAM
75.595.860 Adet
Düsseldorf 156*720
112.320 Adet
GENEL TOPLAM
75.708.180 Adet
Oy pusulalarının güvenli bir şekilde bastırılıp dağıtıldığı bilinmelidir. Tutanakla bastırılan oy pusulası ve
zarfları yukarıda belirtilen planlama doğrultusunda ilçe seçim kurullarına gönderilmektedir.
Oy pusulası paketlerinin kaçar adet bastırılacağı yasa gereği Yüksek Seçim Kurulu tarafından
kararlaştırılmakta olup, kararın alındığı tüm toplantılara Ülke seçmeninin % 95’ini oluşturan Adalet ve
Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik
Partisi temsilcileri de katılmaktadır. Oy zarfları ve birleşik oy pusulalarının gönderildiği ve tutanakla teslim
edildiği ilçe seçim kurullarında da ilçede en çok oy almış dört siyasi parti temsilcisi ile ilçe seçim
kurullarının oy zarflarını ve birleşik oy pusulalarını tutanakla teslim ettiği sandık kurullarında en çok oyu
alan beş siyasi parti temsilcisi bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi birleşik oy pusulası basım kararında, oyların kullanılıp artan birleşik oy pusulalarının
tutanakla tespiti aşamalarının tamamında siyasi partiler olduğu gibi, ilçe seçim kurulları ile sandık
kurullarında, oy dağılımının Ülke genelinde yaklaşık % 95’ini temsil eden iktidar, ana muhalefet ve
muhalefet partilerinin temsilcileri bulunmaktadır. Ortada gezen, denetlenemeyen o pusulası yoktur.
Kamuoyuna duyurulur.
Download

BASIN AÇIKLAMASI Kamuoyunda Cumhurbaşkanı seçimi için