Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1476-1e9a-3693-a0c5-b6c7 kodu ile teyit edilebilir.
Download

MTSK SINAV UYGULAMALARI (bakanlık yazısı)