Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e012-1958-3368-9ad6-f40bkodu ile teyit edilebilir.
Download

İlgili Bakanlık Yazısı